NOVA H4.3 les 5 dubbelzouten en hydraten

4 VWO.   H4: ZOUTEN
H4.3 Dubbelzouten en hydraten      les 5
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4 VWO.   H4: ZOUTEN
H4.3 Dubbelzouten en hydraten      les 5

Slide 1 - Tekstslide

Leerstof SO a.s. dinsdag
Leer H4.1 en H4.2 en van H4.4 blz 37/38 alleen neerslagreacties en neerslagreacties in de praktijk 
Leer tabel 1 H4.1 uit je hoofd (geen BINAS, je krijgt een kopie van tabel 45!)


Slide 2 - Tekstslide

H4.4 opgave 7
 • een oplossing van ijzer(III)chloride wordt gemengd met een oplossing van natriumfosfaat.  Ga na of er een neerslag ontstaat. Neem de tabel over en vul in, gebruik tabel 45A.
 • Geef de vergelijking van de neerslagreactie. 
ionen in de oplossing

Slide 3 - Tekstslide

H4.4 opgave 7
 • een oplossing van ijzer(III)chloride wordt gemengd met een oplossing van natriumfosfaat.  Ga na of er een neerslag ontstaat. Neem de tabel over en vul in, gebruik tabel 45A.
 • Geef de vergelijking van de neerslagreactie. 
ionen in de oplossing
Cl-
PO43-
Fe3+
g
s
Na+
g
g

Slide 4 - Tekstslide

H4.4 opgave 7
 • een oplossing van ijzer(III)chloride wordt gemengd met een oplossing van natriumfosfaat.  Ga na of er een neerslag ontstaat. Neem de tabel over en vul in, gebruik tabel 45A.
 • Geef de vergelijking van de neerslagreactie. 
       Fe3+ (aq) + PO43- (aq) -> FePO4 (s)
ionen in de oplossing
Cl-
PO43-
Fe3+
g
s
Na+
g
g

Slide 5 - Tekstslide

EIGEN WERK
 • Maak H4.4 opgave 7. Maak een oplosbaarheidstabel (zoals op blz 37), gebruik tabel 45A. Indien er een neerslag ontstaat, geef dan de vergelijking van de reactie. 

 • Maak zelfstandig de LessonUp bij H4.3

Slide 6 - Tekstslide


Weet je het nog ...
Wat is de lading van het loodion in Pb(CO3)2 (s) ?
A
+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 7 - Quizvraag

Leerdoelen H4.3:
Aan het eind van deze les:
 • kun je uitleggen wat een dubbelzout is.
 • kun je uit de formule van een (dubbel)zout afleiden wat de lading van de ionen is
 • kun je de naam en formule geven van een hydraat

Slide 8 - Tekstslide

Welke lading heeft het loodion?
Uitwerking:
 • 2 CO32- ionen hebben samen een lading van 4-
 • dus de totale negatieve lading is 4-
 • dan moet er ook een totale positieve lading zijn van 4+
 • deze lading van 4+ is verdeeld over 1 loodion
 • de lading van één loodion is 4+        


Pb(CO₃)₂   
Pb4+

Slide 9 - Tekstslide

H4.3 dubbelzouten
azuriet                        dolomiet                  aluin                          aquamarijn

Slide 10 - Tekstslide

dubbelzout =
een zout waarin twee of meer verschillende positieve ionen en/of negatieve ionen in het ionrooster zitten.
azuriet Cu₃(CO₃)₂(OH)₂   

Slide 11 - Tekstslide

azuriet
Azuriet bestaat uit:
3 Cu?+ ionen       2 CO32- ionen      2 OH- ionen

Koperionen kunnen een lading van 1+ en 2+ hebben.
Welke lading hebben de koperionen in azuriet?
azuriet Cu₃(CO₃)₂(OH)₂   
timer
1:00

Slide 12 - Tekstslide

Welke lading hebben de koperionen in azuriet?
azuriet Cu₃(CO₃)₂(OH)₂   
A
2+
B
1+

Slide 13 - Quizvraag

azuriet
Welke lading hebben de koperionen in azuriet?
Uitwerking:
 • 2 CO32- ionen hebben samen een lading van 4-
 • 2 OH- ionen hebben samen een lading van 2-
 • --> dus de totale negatieve lading is 6-
 • --> dan moet er ook een totale positieve lading zijn van 6+
 • --> deze lading van 6+ is verdeeld over 3 koperionen
 • --> de lading van één koperion is 6+ / 3 is dus  2+           


azuriet Cu₃(CO₃)₂(OH)₂   

Slide 14 - Tekstslide


Wat is de lading van het ijzerion in Mohr's zout (NH4)2Fe(SO4)2 ?
A
+
B
2+
C
3+
D
4+

Slide 15 - Quizvraag

(NH4)2Fe(SO4)2
Welke lading heeft het ijzerion in Mohr's zout?
Uitwerking:
2 SO42- ionen hebben samen een lading van 4-
--> dus de totale negatieve lading is 4-
--> dan moet er ook een totale positieve lading zijn van 4+
--> deze lading van 4+ is verdeeld over 2 ammoniumionen en 1 ijzerion
--> de lading van twee ammoniumionen is 2+        
--> dan is de lading van het ijzerion dus 2+

Mohr's zout (NH4)2Fe(SO4)2  

Slide 16 - Tekstslide

hydraten


weerbeeldje: wat voor weer wordt het?

Slide 17 - Tekstslide

hydraten
Sommige zouten kunnen watermoleculen opnemen in hun ionrooster.
 • het zout noem je dan een hydraat
 • de opgenomen watermoleculen noem je kristalwater

Het aantal watermoleculen dat wordt opgenomen vind je terug in de naam:
 • CuSO4 (s) is (wit) kopersulfaat
 • CuSO4.5H2O (s) is (blauw) kopersulfaatpentahydraat
Binas tabel 66C
telwoorden

Slide 18 - Tekstslide

wit kopersulfaat
Wit kopersulfaat is een reagens voor water. Wanneer je een paar druppels water toevoegt aan wit kopersulfaat, wordt de kleur blauw. Er is dan blauw kopersulfaat ontstaan.

Slide 19 - Tekstslide

macro
micro
CuSO4 (s)
CuSO4.5H2O (s)

Slide 20 - Tekstslide

Ook gips is een hydraat. De systematische naam van gips is calciumsulfaatdihydraat.
Geef de formule van de stof gips.

Slide 21 - Open vraag


Soda is een hydraat met de formule Na2CO3.10H2O
Wat is de systematische naam van deze stof?

Slide 22 - Open vraag

Eigen werk 
Opgaven compleet maken en nakijken
4.3 
opgave 1 t/m 5 + 7

4.4 
ik vind scheikunde lastig: opgave 1 + 2 + 3 + 5
ik kan wel een beetje uitdaging aan: opgave 4 + 5 + 6

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

leerdoelencheck

Slide 25 - Tekstslide

Geef de vergelijking van het oplossen van zinkbromide in water
(de fase-aanduidingen zijn weggelaten ivm lengte van de antwoorden)
A
ZnBr2>Zn2++Br2
B
ZnBr2+H2O>Zn2++2Br
C
ZnBr>Zn2++Br2
D
ZnBr2>Zn2++2Br

Slide 26 - Quizvraag

Geef de oplosvergelijking van magnesiumsulfaat
A
MgSO4>Mg2++S2+2O2
B
MgSO4>Mg2++SO42
C
Mg2++S2+2O2>MgSO4
D
Mg2++SO42>MgSO4

Slide 27 - Quizvraag

Geef de vergelijking voor het indampen van een oplossing van lood(IV)nitraat
A
Pb4++NO3>Pb(NO3)4
B
Pb4++4NO3>Pb(NO3)4
C
4Pb++NO3>Pb4NO3
D
Pb+4NO3>Pb(NO3)4

Slide 28 - Quizvraag

Geef de vergelijking voor het indampen van een natriumchloride-oplossing
A
Na++Cl>NaCl
B
NaCl>Na++Cl
C
Na+Cl>NaCl
D
NaCl>Na+Cl

Slide 29 - Quizvraag

Geef de reactievergelijking van kaliumoxide in water

Slide 30 - Open vraag

ik ken de lading en formules van de ionen (zonder hulp van Binas of het boek)
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll

ik kan een kloppende oplosvergelijking opstellen
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

ik kan een juiste indampvergelijking opstellen
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

ik kan de lading van een ion afleiden in de formule van een dubbelzout
😒🙁😐🙂😃

Slide 34 - Poll

ik weet wanneer water wél in de vergelijking staat en wanneer niet
😒🙁😐🙂😃

Slide 35 - Poll


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 36 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 37 - Open vraag


Hoe vond je 
deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 38 - Poll

Heb je nog een vraag over deze les? Stel hem dan hier:

Slide 39 - Open vraag