H4.3_Bijzondere zouten_deel 1_ 4H

H4.3 Bijzondere zouten
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H4.3 Bijzondere zouten

Slide 1 - Tekstslide

Onderwerpen
 • gekleurde zouten
 • hydraten
 • dubbelzouten (volgende les)

Slide 2 - Tekstslide

gekleurde zouten
Ook Vincent van Gogh, waarvan wordt beweerd dat hij verf snoepte, zou het slachtoffer zijn geworden van loodvergiftiging. Bij van Gogh raakte zijn gezichtsvermogen aangetast waardoor hij ringen rond objecten zag en die ook schilderde.  https://www.leidenuniv.nl/fsw/verduin/sofa/sofa_pb.htm
Vroeger werden cadmiumverbindingen veel gebruikt als felrode en felgele kleurstof; de oude Heinekenkratjes waren een beroemd voorbeeld. Het metaal is echter carcinogeen en  giftig. 
verfpigmenten
Binas tabel 65B
kleuren van chemische stoffen

Slide 3 - Tekstslide

Onderwerpen
 • gekleurde zouten
 • hydraten
 • dubbelzouten 

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen
 1. Ik kan uitleggen wat een zout, een hydraat en kristalwater met elkaar te maken hebben.
 2. Ik kan de formule en de naam van een hydraat weergeven.
 3. Ik kan reacties met hydraten in een vergelijking weergeven (vormen, oplossen en indampen).
 4. Ik kan berekeningen m.b.t. de hoeveelheid kristalwater in een hydraat uitvoeren (massa% en aantal moleculen).
Slide 5 - Tekstslide

hydraten


weerbeeldje: wat voor weer wordt het?

Slide 6 - Tekstslide

timer
1:00
Glasnost
20
Glasnost
20
Glasnost
20
Glasnost
20

wat weet jij van kopersulfaat?
(typ één iets in)

Slide 7 - Woordweb

kopersulfaat
 • CuSO4 (s)
 • wit
 • blauw
 • reagens voor water
 • kristalwater
 • (penta)hydraat
 • zout
 • ......

Slide 8 - Tekstslide

wit kopersulfaat
Wit kopersulfaat is een reagens voor water. Wanneer je een paar druppels water toevoegt aan wit kopersulfaat, wordt de kleur blauw. Er is dan blauw kopersulfaat ontstaan.

Slide 9 - Tekstslide

Waar is het water gebleven?
(bij de verandering van wit naar blauw kopersulfaat)

Slide 10 - Open vraag

macro
micro
CuSO4 (s)
CuSO4.5H2O (s)

Slide 11 - Tekstslide

hydraten
Sommige zouten kunnen watermoleculen opnemen in hun ionrooster.
 • het zout noem je dan een hydraat
 • de opgenomen watermoleculen noem je kristalwater

Het aantal watermoleculen dat wordt opgenomen vind je terug in de naam:
 • CuSO4 (s) is (wit) kopersulfaat
 • CuSO4.5H2O (s) is (blauw) kopersulfaatpentahydraat
Binas tabel 66C
telwoorden

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Ook gips is een hydraat. De systematische naam van gips is calciumsulfaatdihydraat.
Geef de formule van de stof gips.

Slide 14 - Open vraag


Soda is een hydraat met de formule Na2CO3.10H2O
Wat is de systematische naam van deze stof?

Slide 15 - Open vraag

gekleurde hydraten
Dit weerbeeldje is bedekt met een laagje
kobaltchloride. Als de lucht erg vochtig is
dan neemt dit zout kristalwater op in
het ionrooster en wordt
kobaltchloridehexahydraat gevormd.
Daardoor verandert ook de kleur van het zout.
De kleuren van zouten en bijbehorende
hydraten vind je in 
Binas tabel 65B
kleuren van chemische stoffen

Slide 16 - Tekstslide

Sleepvraag: Welke formule hoort bij welk weerbeeldje?
Gebruik Binas tabel 65B.
CoCl2 (s)
CoCl2.6H2O (s)

Slide 17 - Sleepvraag

hydraten en reactievergelijkingen
Geef de kloppende reactievergelijking van de reactie
waarbij wit kopersulfaat water opneemt en verandert
in blauw kopersulfaat.

Maak deze reactievergelijking in je schrift.
Iemand krijgt zo de beurt om uit te leggen hoe de reactievergelijking eruit ziet.....
timer
2:00

Slide 18 - Tekstslide

hydraten en reactievergelijkingen
Geef de kloppende reactievergelijking van de reactie
waarbij wit kopersulfaat water opneemt en verandert
in blauw kopersulfaat.

CuSO4 (s) + 5 H2O (l) --> CuSO4.5H2O (s)


Slide 19 - Tekstslide

hydraten en reactievergelijkingen
Geef de kloppende oplosvergelijking voor
het oplossen van blauw kopersulfaat in water.

Maak deze reactievergelijking in je schrift.
Iemand krijgt zo de beurt om uit te leggen hoe de reactievergelijking eruit ziet.....
timer
2:00

Slide 20 - Tekstslide

hydraten en reactievergelijkingen
Geef de kloppende oplosvergelijking voor
het oplossen van blauw kopersulfaat in water.

CuSO4.5H2O (s) --> Cu2+ (aq) + SO42- (aq) + 5 H2O (l)

Slide 21 - Tekstslide

opgave 21 a
Je kunt ook rekenen aan hydraten.
Dit doe je met stappenplan rekenen-aan reacties.
Op de volgende dia wordt uitgelegd hoe je deze opgave aan kunt pakken....

Slide 22 - Tekstslide

opgave 21 astap 1: noteer de reactievergelijking
               CaCl2 (s) + 2 H2O (l) --> CaCl2.2H2O (s)
stap 2:        1               :     2              :        1                              molverhouding
stap 3: gegeven       gevraagd
                450 g               ? g

Slide 23 - Tekstslide

opgave 21 a - rekenschema
stap 1: noteer de reactievergelijking
               CaCl2 (s) + 2 H2O (l) --> CaCl2.2H2O (s)
stap 2:        1               :     2              :        1                              molverhouding
stap 3: gegeven       gevraagd
                450 g               ? g


              .... mol                .... mol
/ MCaCl2
x MH2O
x 2

Slide 24 - Tekstslide

huiswerk
 • doorlezen / goed bestuderen H4.3 (blz 119 + 120)
 • maken + nakijken opgaven 15 + 16 + 21a in je schrift
  (lever een foto in van opgave 21a in je schrift
    op de dia hierna) 

Slide 25 - Tekstslide

Lever hier een foto in van je HW in je schrift (opgave 21a)

Slide 26 - Open vraag

Als je nog vragen hebt, noteer die dan hieronder....

Slide 27 - Open vraag