Hoofdstuk 14 - Zelfbeeld en zelfreflectie

Zelfbeeld en zelfreflectie
Thema 7 - Hoofdstuk 14
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Zelfbeeld en zelfreflectie
Thema 7 - Hoofdstuk 14

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen 
Je kunt uitleggen wat gedrag is.
Je kunt het verschil benoemen tussen introverte en extraverte personen.
Je kunt uitleggen wat persoonlijkheid is.
Je kunt verschillende 'bouwstenen' van iemands identiteit opnoemen.
Je kunt uitleggen wat een identiteitscrisis is.
Je kunt uitleggen wat het begrip 'zelfbeeld' inhoudt en op welke manier dit zich ontwikkelt.
Je kunt uitleggen wat de functies zijn van zelfkennis.
Slide 2 - Tekstslide

Opdracht

Maak een mindmap over de belangrijkste begrippen van Hoofdstuk 14.
Deze begrippen maken jou uniek

Teken in het midden van het blad jezelf of een symbool wat voor jou staat.
Maak van daaruit verbindingen met de volgende begrippen:

Gedrag                                                 Cultuur
Introvert                                             Extravert
Persoonlijkheid                                Karakter
Temperament                                   Aanleg
Identiteit                                   Bouwstenen identiteit
Zelfbepaling                                       Zelfbeeld                Zelfreflectie                                       Zelfkennis              Waarden                                              Normen
Enneagram

Slide 3 - Tekstslide

Gedrag
Gedrag-> ALLE activiteit van een persoon die anderen kunnen waarnemen

Slide 4 - Tekstslide

Cultuur
Geheel van waarden en normen, opvattingen en gewoonten binnen een bepaalde groep of samenleving.

Slide 5 - Tekstslide

Mensen in hokjes plaatsen
Eeuwen geleden zocht men al verklaringen voor de verschillen van mensen om zich heen. 
Verband tussen iemands lichamelijke voorkomen en de persoon die hij was. 

- Gezellige 'dikkerd'
- Magere 'heks'

Hier moet je ontzettende voorzichtig mee zijn. 
Toch kun je je op een goede manier bezig houden met de verschillen en overeenkomsten tussen mensen.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Introvert of extravert
Jung: Zwitserse psychiater maakt het verschil tussen: Het gesloten type --> introvert: In zichzelf gekeerd en zal niet snel iets over zichzelf vertellen. 

Het open type --> extraverte: Is meer op de buitenwereld gericht dan op zichzelf. Zoekt graag contact met anderen.

Slide 8 - Tekstslide

Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid bedoelen we het totaal aan eigenschappen dat iemand kenmerkt waardoor deze verschilt van andere mensen. 

Voorbeelden persoonlijkheidseigenschappen: 
- Ik houd me op de achtergrond / ik treed op de voorgrond;
- Ik ben netjes / ik ben slordig;
- Ik ben een denker / ik ben een doener. 

Slide 9 - Tekstslide

Persoonlijkheid & karakter

Het karakter van iemand is het deel van de persoonlijkheid dat  min of meer vaststaat. Het gaat dan om stabiele eigenschappen die van kinds af aan bij je horen en niet zomaar veranderen. Op karakter kunnen bv ouders/vrienden invloed hebben. 

Slide 10 - Tekstslide

Persoonlijkheid & temperament
Temperament is de aangeboren manier waarop iemand reageert in bepaalde omstandigheden. 
- Rustig of wild;
- Actief of passief

Slide 11 - Tekstslide

Persoonlijkheid & karakter
Persoonlijkheid & temperament

Het karakter van iemand is het deel van de persoonlijkheid dat  min of meer vaststaat. Het gaat dan om stabiele eigenschappen die van kinds af aan bij je horen en niet zomaar veranderen. Op karakter kunnen bv ouders/vrienden invloed hebben. 

Temperament is de aangeboren manier waarop iemand reageert in bepaalde omstandigheden. 
- Rustig of wild;
- Actief of passief

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Identiteit
Het woord identiteit kom je vaak tegen in het dagelijkse taalgebruik. Je paspoort is bijvoorbeeld een identiteitsbewijs. 

Bij identiteit gaat het om een combinatie van uiterlijke gegevens die slecht op één persoon van toepassing zijn. 

Het gaat ook over wie jij bent én het gaat om de groepen waar je bij hoort (gezin, familie, sport, dorp, stad, rijk, arm enz.).

Slide 14 - Tekstslide

Bouwstenen van de identiteit
Wat zou jij vertellen over jezelf als je jezelf voorstelt bij LINGO op tv?

Iets van jezelf:
 
 • Lichamelijke, uiterlijke verschijning: Hoe zie je eruit en welke waarde hecht je daaraan? 
 • Beroep of werk - plaatselijke afkomst - Milieu, sociale klasse - bezit, eigendom
 • Persoonlijke interesses - Geslacht - Lidmaatschap groepen - Godsdienst;
 • Kennis ervaring, opleiding: Kennis is macht voor bepaalde mensen;
 • Persoonlijke levensgeschiedenis: Wat heb je in het verleden meegemaakt;
 • Waarden, normen en tradities. 

Slide 15 - Tekstslide

Maken
Verwerkingsopdrachten Thema 7
Hoofdstuk 14 
Opdracht 1 t/m 6 

Slide 16 - Tekstslide

Zelfbeeld
Zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt in relatie tot de vraag: 
WIE BEN IK? 

 • Het gaat over jezelf; Wie ben ik, wat ben ik, hoe zou ik willen zijn? 
 • Over jouw opvattingen; 
 • Overtuigingen; 
 • Gevoelens; 
 • Ideeën over jezelf; 


**** Praktijkopdracht : De verschillende gezichten van Sandra


Slide 17 - Tekstslide

Zelfbeeld is de basis van je gedrag
Zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt in relatie tot de vraag: 
WIE BEN IK? 

 • Het gaat over jezelf; Wie ben ik, wat ben ik, hoe zou ik willen zijn? 
 • Over jouw opvattingen; 
 • Overtuigingen; 
 • Gevoelens; 
 • Ideeën over jezelf; 


**** Praktijkopdracht : De verschillende gezichten van Sandra


Slide 18 - Tekstslide

Zelfkennis is nodig om je gedrag bij te sturen
Zelfkennis is een duidelijk beeld hebben over wie je bent en heeft verschillende functies in het contact met anderen: 
Zelfkennis is nodig om je gedrag en beroepshouding bij te sturen; 
Zelfkennis is nodig om contacten met anderen te regelen;
Zelfkennis is nodig om anderen te helpen.

Slide 19 - Tekstslide

Zelfkennis
Zelfkennis is een duidelijk beeld hebben over wie je bent en heeft verschillende functies in het contact met anderen: 
Zelfkennis is nodig om contacten met anderen te regelen;
Zelfkennis is nodig om anderen te helpen.
Zelfkennis is nodig om jezelf te presenteren aan anderen. 

Slide 20 - Tekstslide

Zelfkennis
Zelfkennis is een duidelijk beeld hebben over wie je bent en heeft verschillende functies in het contact met anderen: 
Zelfkennis is nodig om contacten met anderen te regelen;
Zelfkennis is nodig om anderen te helpen.
Zelfkennis is nodig om jezelf te presenteren aan anderen. 

Slide 21 - Tekstslide

Maken
Verwerkingsopdracht  7 & 8
Thema 7 
Hoofdstuk 14
March denkt na over zichzelf.

Slide 22 - Tekstslide

QUIZ - Wat heb je onthouden?
Zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf hebt in relatie tot de vraag: 
WIE BEN IK? 

 • Het gaat over jezelf; Wie ben ik, wat ben ik, hoe zou ik willen zijn? 
 • Over jouw opvattingen; 
 • Overtuigingen; 
 • Gevoelens; 
 • Ideeën over jezelf; 


**** Praktijkopdracht : De verschillende gezichten van Sandra


Slide 23 - Tekstslide

Huilen, slapen, eten en lopen zijn allemaal voorbeelden van gedrag.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quizvraag

De persoonlijkheid van de mens ontwikkelt zich, maar het karakter ligt vast. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 25 - Quizvraag

De aangeboren manier waarop iemand reageert op bepaalde omstandigheden wordt temperament genoemd. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 26 - Quizvraag

Hoe ouder iemand wordt, hoe duidelijker is wat voor temperament hij heeft. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 27 - Quizvraag

Je persoonlijkheid wordt mede gevormd door het beroep dat je uitoefent. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 28 - Quizvraag

Bij zelfbepaling gaat het om de mogelijkheid om zelf richting te geven aan je eigen ontwikkeling. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 29 - Quizvraag

Bij persoonlijkheid gaat het om een stuk of tien eigenschappen. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 30 - Quizvraag

Een van de punten die de Big-five persoonlijkheidstest meet is: extraversie tegenover introversie. 
A
Juist
B
Onjuist

Slide 31 - Quizvraag

Bijdragen aan een reëel zelfbeeld bij de client
BEDENK EEN VOORBEELD VANUIT DE PRAKTIJK. (in groepen van 2 maak je een kort verhaal waarin onderstaande punten voorkomen - blz. 212)

Geef op de juiste manier complimenten
Leer een client doorzetten en incasseren 
Durf een client teleur te stellen
Leer een client om gevoel te krijgen voor oorzaak en gevolg door duidleijke grenzen te hanteren en daaraan houden

Slide 32 - Tekstslide

Stukje Geschiedenis
Phineas Gage,

Hoe kwam we erachter dat hersenen invloed hebben op gedrag?

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Opdrachten
Maken:

Licentie -  7.14
Test je kennis - ieder mens is uniek
Praktijksituatie  - De verschillende gezichten van Sandra"

Slide 35 - Tekstslide

Vaardigheid
Persoonlijkheid en zelfbeeld beschrijven
(werkboek blz. 252 docent)
Opdracht 1 t/m 8

Verwerk opdracht 8 in een collage

Slide 36 - Tekstslide

Een blik vol ontwikkeling
Onderdeel: vraag
Opdracht: Maak een week lang elke dag één foto van een geluksmomentje
- Wat maakt jou bijzonder
- Waar herken je jou aan
Bespreek dit in tweetallen / klassikaal

Slide 37 - Tekstslide

Opdracht zelfreflectie
Earth..........Ons meest kostbare bezit? 
Beschrijven de volgende punten:
• Wat heb je waargenomen?
• Wat doet dit filmpje met jou als persoon?
• Welke gevoelens roept dit bij je op?
• Als je nadenkt over jouw aandeel, wat valt je dan op?


Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video