Meelooples

Meelooples
Een korte introductie
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
ElectronicaMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Meelooples
Een korte introductie

Slide 1 - Tekstslide

Eerst even voorstellen:
Naam: Anwar Dauwe-Boonstra
Leeftijd: 42 jaar
Beroep: docent, vakidioot (en gek op elektrotechniek!)

Wie zijn jullie? even een rondje!

Slide 2 - Tekstslide

Het programma voor vandaag:
9:00 - 9:30 ontvangst in de aula
9:30 - 11:30 Les in lokaal E0.03 (theorie en meten)
11:30 - 12:00 Pauze -> te voet of op de fiets naar IW-NH

12:00 - 14:00 Programma in de praktijk bij IW-NH
onder begeleiding van Harry Meuge.

Slide 3 - Tekstslide

Elektriciteit

Slide 4 - Woordweb

Wat is elektriciteit
De naam elektriciteit stamt af van de Griekse naam van barnsteen, het woord eletron

Eigenschappen van barnsteen:
Door wrijving wordt deze statisch geladen.

Slide 5 - Tekstslide

Statische elektriciteit

Slide 6 - Tekstslide

Atomen (even inzoomen)
Atoom bestaat uit 3 verschillende deeltjes:
 • Protonen (positieve lading)
 • Neutronen (neutrale lading)
 • Elektronen (negatieve lading)

Evenveel protonen als elektronen

Slide 7 - Tekstslide

Aantrekkingskracht
 • Tegenovergestelde lading/polen trekken elkaar aan.
 • Gelijke lading/polen  duwen elkaar weg.

Slide 8 - Tekstslide

Atomen
Soms verliest een atoom één of meer van zijn elektronen uit de buitenste schil. Dan is het atoom positief geladen en noemen we het een ion. 

Slide 9 - Tekstslide

Statische elektriciteit
Bij de ballon schraap je door wrijving elektronen van je trui. Deze gaan op de ballon zitten. Er ontstaat nu een elektrische spanning tussen je trui en de ballon. En ook andere dingen zoals de ballon en je haar.


(demo)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Elektrische spanningsbronnen
Vroeger met elektriseermachines
Sinds 1800 met batterijen door de uitvinding
                        van de Zuil van Volta.

                        Er kan vanaf dan een spanningsbron gebruikt                                        worden met een constante spanning.

Slide 12 - Tekstslide

Elektrische stroom
De negatieve lading wil steeds naar de positieve lading. Als de elektronen de mogelijkheid krijgen dan ontstaat er een elektronenstroom van de negatief geladen zijde naar de positief geladen zijde. 
Let op! De elektrische stroom en
elektronenstroom is omgekeerd.

Slide 13 - Tekstslide

Elektrische stroom
De grootte van de elektrische stroom is afhankelijk van 2 aspecten:
 1. Het soort materiaal
 2. De grootte van de aangelegde 
  elektrische spanning.

Slide 14 - Tekstslide

Elektrische weerstand
De elektronen ondervinden een mate van weerstand afhankelijk van het soort materiaal. De Duitse natuurkundige Georg Ohm toonde de verhouding aan tussen de aangelegde spanning op een draad en de stroom die door de draad vloeide.

Hij legde dit vast in de Wet van Ohm

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

Grootheden en eenheden
 • Elektrische spanning   U [Volt]


 • Elektrische stroom I [Ampère]


 • Elektrische weerstand [Ohm       ] 
Ω

Slide 17 - Tekstslide

Meting Wet van Ohm
In groepjes van twee een meting maken. In de lesbrief vind je de meting en de nodige uitleg.

Slide 18 - Tekstslide

Naar IW-NH
Praktijkindruk opdoen.

Dudokweg 66, HHW
Melden bij Harry Meuge.

Slide 19 - Tekstslide