Unit 4.5 Writing Grammar - Future

TOPIC: Canada
Unit 4
CANADA
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

TOPIC: Canada
Unit 4
CANADA

Slide 1 - Tekstslide

Planning
Teams/bestanden/lesmateriaal/Unit 4/Planning
SO Word Unit 4: Thursday 4 March (10 sec. per question)
Test Unit 4: Monday 15 March

Slide 2 - Tekstslide

TODAY
Learning targets
 • Writing short messages to confirm or cancel plans
 • Writing simple messages with explanations

Words: Going out

  Slide 3 - Tekstslide

  WHAT ARE WE GOING TO DO TODAY?  - New grammar: future tense
     to be going to, will and shall

  - TASK A t/m C

  Slide 4 - Tekstslide


   the future (toekomst) - 'to be going to', 'will' & 'shall'


  Take notes.  Slide 5 - Tekstslide


  TO BE GOING TO

  Slide 6 - Tekstslide

  2 manieren 'to be going to' + ww
  1.  Bij plannen die al gemaakt waren vóór het moment van spreken
                        I am going to visit John this afternoon
       (dit stond al gepland voordat je deze zin uitsprak).


  2. Als er op het moment van spreken aanwijzingen zijn dat iets in de toekomst gaan gebeuren
                      Look at those dark clouds. It's going to rain
      (de donkere wolken zijn een aanwijzing dat het in de toekomst gaat regenen)

  Slide 7 - Tekstslide

  Hoe vervoeg  'to be going to' in een (bevestigende) zin?


  I                              + am + going to + hele werkwoord
  you/we/they     + are + going to + hele werkwoord
  he/she/it            + is    + going to  + hele werkwoord

  I am going to visit my grandmother today?

  Slide 8 - Tekstslide

  Hoe vervoeg  'to be going to' in een
  (bevestigende) vragend (?)of ontkennende zin (-)?
  Am + I  + going to + hele werkwoord?
   Are you/we/they  + going to + hele werkwoord?
   Is + he/she/it +  going to + hele werkwoord?
                  
   Bijv. Am I going to visit my grandmother today?

                                                                       I + am not + going to + hele werkwoord
                                                                      You/we/they + are not + going to + hele werkwoord
                                                                      He/she/it + is not + going to + hele werkwoord

                                                                      Bijv. I am not going to visit my grandmother today. 

  Slide 9 - Tekstslide

  Let's practice:

  Slide 10 - Tekstslide

  Peter .... study History after his exams.
  A
  am going to
  B
  is going to
  C
  are going to

  Slide 11 - Quizvraag

  What are you doing next weekend?
  I .... celebrate my birthday Saturday night.
  A
  am going to
  B
  is going to
  C
  are going to

  Slide 12 - Quizvraag

  Maybe I .... go home. Or maybe not. I don't know yet.
  A
  am going to
  B
  is going to
  C
  are going to

  Slide 13 - Quizvraag


  Will & Shall

  Slide 14 - Tekstslide

  2 manieren will + hele werkwoord
  1. Als je een beslissing neemt (plan maakt) op het moment van spreken.

  Bijv. Do you think John is at home? I think I will call him this afternoon. 
           (Op het moment van spreken besluit je om John vanmiddag te gaan bellen)

  2. Bij een wens, veronderstelling, belofte, aanbod, verzoek of voorspelling
    
  Bijv. He will not be on time, he is always late.                      (= voorspelling)
           Those boxes look heavy, I will help you carry them.    (= aanbod)


  Slide 15 - Tekstslide

  Hoe zit het nu tussen will en shall?
  • In vragen kun je will of shall gebruiken.
  • Shall gebruik je alleen met I en we. 
  • Shall wordt vooral gebruikt om te vragen naar een mening, bij voorstellen en om iets aan te bieden. 

  bijv.  Will you/he/she/it/they do that?
            Shall we/I do that?
            Shall we go out or stay in?  - (je vraagt naar een mening)
            Shall we go shopping this weekend?  - (je doet een voorstel)

  Slide 16 - Tekstslide

  ___ they ___ (move) next week or the week after?

  Slide 17 - Open vraag

  ___ I ___ (help) you with moving the boxes?

  Slide 18 - Open vraag

  TASK A + B (this lesson)
  TASK C        (homework)

  A  Paragraph 4.5:
       Exercise 3, 4, 5, 6, 7
  B. Answer the question in this
       lesssonup (slide 20 t/m 22)

  C. Thursday 4 March:
  • SO Words Unit 4
  • Paragraph 4.5
       Exercises: 1, 2, 8, 9, 11, 12
  Slide 19 - Tekstslide

  Ik weet wanneer ik to be going to/will/shall moet gebruiken.
  😒🙁😐🙂😃

  Slide 20 - Poll

  Ik heb behoefte aan extra uitleg over deze grammatica.
  A
  ja
  B
  nee

  Slide 21 - Quizvraag

  Ik ga deze grammatica vaker oefenen.

  0100

  Slide 22 - Poll