2021 2VM H4.4 En het milieu?

En het milieu?
Leerdoelen:
- Je kunt voorbeelden geven van milieuschade.
- Je weet hoe we duurzaam kunnen produceren.
- Je weet waarom recycling goed voor het milieu is.
- Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

En het milieu?
Leerdoelen:
- Je kunt voorbeelden geven van milieuschade.
- Je weet hoe we duurzaam kunnen produceren.
- Je weet waarom recycling goed voor het milieu is.
- Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.

Slide 1 - Tekstslide

Milieuschade
De negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu.


Mensen veroorzaken milieuschade door:
- vervuiling van lucht, water en bodem
- energieverbruik
- verbruik van grondstoffen
- afval

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Duurzaam produceren
Produceren zonder schade voor mensen/natuur voor nu en in de toekomst.

Slide 5 - Tekstslide

Duurzamer worden/maken
1. Energie gebruiken die niet op kan gaan, minder verbruik grondstoffen.

Slide 6 - Tekstslide

Duurzamer worden/maken
2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen
Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Voordelen van recycling:
Er worden minder grondstoffen uit de natuur gehaald.
Er hoeft minder afval verbrand te worden.


Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Duurzaam worden/maken
3. Geen vervuiling van de omgeving (lucht, water, bodem)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Wie betaalt al deze milieumaatregelen?
Wie rommel maakt moet het zelf opruimen. Dat geldt ook voor consumenten en bedrijven. De overheid heeft hiervoor milieuregels opgesteld, zoals: 
de vervuiler betaalt
Niet altijd is de vervuiler bekend. Dan draait de samenleving voor de kosten van milieuschade op. Dan is er sprake van maatschappelijke kosten.


Slide 11 - Tekstslide

Mileuschade
Waardoor ontstaat schade aan het milieu?

Slide 12 - Tekstslide

Welke vorm van milieuschade veroorzaak je door kauwgom op straat te spugen?
A
Afval
B
Energieverbruik
C
Verbruik van grondstoffen
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 13 - Quizvraag

wat zijn voorbeelden van milieuschade?
A
afval op straat
B
luchtvervuiling
C
water vervuiling
D
een vieze slaapkamer

Slide 14 - Quizvraag

maatschappelijke kosten wordt betaald door
A
Rutte
B
bedrijven
C
overheid
D
samenleving

Slide 15 - Quizvraag

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 16 - Quizvraag

Wat betekent duurzaam produceren?
A
Dat je nu in je behoefte kunt voorzien, maar ook denkt aan de mensen in de toekomst.
B
Dat je geen afval meer aanbiedt.
C
Dat je zo min mogelijk vlees eet.
D
Dat je niet meer met de auto mag reizen.

Slide 17 - Quizvraag

Voor bedrijven is het goedkoper om ................... te produceren
A
milieuvriendelijk
B
duurzaam
C
milieuonvriendelijk

Slide 18 - Quizvraag

Milieuvervuiling is vaak afkomstig van bedrijven. De overheid wil bedrijven stimuleren schoner te produceren, om zo een schonere wereld te krijgen. Daarvoor zijn de volgende tussenstappen nodig.
Welke volgorde van tussenstappen geldt voor een vervuilend bedrijf dat van de overheid schoner moet gaan produceren?
1
2
3
Duurzaam produceren
Milieuregels
Investeren in milieuvriendelijke aanpassingen 

Slide 19 - Sleepvraag

Geef een
voordeel en een nadeel
van recycling

Slide 20 - Open vraag