Les 4 - Geroepen om anderen gelukkig te maken

Geroepen om anderen
gelukkig te maken

Kernles 4
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Geroepen om anderen
gelukkig te maken

Kernles 4

Slide 1 - Tekstslide

Jezus viert mee op een trouwfeest

Slide 2 - Tekstslide

Was jij al eens op een trouwfeest?
Leg uit ...

Slide 3 - Open vraag

Wat heb je daar allemaal meegemaakt?
Wat heb je daar allemaal gezien?

Slide 4 - Open vraag

Wordt een huwelijk overal op dezelfde manier gevierd?

Slide 5 - Open vraag

Jezus viert mee op een trouwfeest

Slide 6 - Tekstslide

Zet in de juiste volgorde
1
2
3

Slide 7 - Sleepvraag

Jezus was uitgenodigd op een huwelijksfeest in Kafarnaüm.
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Maria en Jozef waren ook uitgenodigd.
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Ook de vrienden van Jezus waren uitgenodigd.
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Tijdens het feest merkte Maria op dat er niet genoeg wijn was.
A
waar
B
niet waar

Slide 11 - Quizvraag

De wijnmeester proefde van het water
dat in wijn veranderd was.
A
waar
B
niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Waar vindt de bruiloft plaats?
A
in Jeruzalem
B
in Kafarnaüm
C
in Kana
D
in Betlehem

Slide 13 - Quizvraag

Over wie wordt niet gesproken in dit Bijbelverhaal?
A
Maria
B
de leerlingen van Jezus
C
de wijnmeester
D
Jozef

Slide 14 - Quizvraag

Wie merkt op dat er niet genoeg wijn is?
A
de bruid
B
Maria
C
Jezus
D
de feestvierders

Slide 15 - Quizvraag

Wie merkt op dat de wijn waar Jezus
voor zorgde heel goede wijn is?
A
de wijnmeester
B
de bruidegom
C
de leerlingen van Jezus
D
de bedienden

Slide 16 - Quizvraag

Johannes noemt het gebeuren in Kana 'het begin van de tekenen'.
Hiermee bedoelt hij dat zo'n verhaal ...
A
eerst getekend moet worden als men het wil begrijpen.
B
duidelijk maakt wat de betekenis is van Jezus voor de mensen.
C
vertelt dat wijn lekkerder is dan water.
D
een onduidelijke betekenis heeft.

Slide 17 - Quizvraag

Bibliodrama

Slide 18 - Tekstslide

Doordenkertje
Leg de betekenis van dit wonderverhaal uit m.b.v. deze illustratie.

Slide 19 - Tekstslide

Evaluatie

Slide 20 - Tekstslide

Ik vind mijn weg!

Slide 21 - Tekstslide

Gebed
God, vandaag hoorden en speelden
we een wonderlijk verhaal.
Jezus wijst ons erop dat er een tijd komt
dat er voor iedereen wijn zal zijn.
Iedereen zal reden hebben om te feesten en blij te zijn.
Alle mensen leven dan in Uw liefde.
Net zoals de genodigden weten wij
misschien niet goed wat dat betekent.
God, leer ons begrijpen wat U daarmee bedoelt.
Amen.

Slide 22 - Tekstslide

QR-codes
Team Talento:
Wai-Not:
Bingel:
Godsdienstklas:
Rustbox:

Slide 23 - Tekstslide