3M H5 short yes/no answers

H5) Short yes/no-answers
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

H5) Short yes/no-answers

Slide 1 - Tekstslide

Aims & Programme
I can create and understand short yes and no questions


Show what you know
instruction
practise

Slide 2 - Tekstslide

Will he go to prison?
A
Yes
B
Yes, he will
C
Yes, He goes
D
Yes, he will go

Slide 3 - Quizvraag

Did all of you file a report?
A
No, we didn't
B
No
C
No, we did
D
No, we did file

Slide 4 - Quizvraag

Short yes/no-answers
 • Het is in het Engels niet beleefd om alleen maar met yes of no te antwoorden. In plaats daarvan gebruik je een korte zin.

 • Ja-antwoorden: Yes + voornaamwoord + het eerste werkwoord uit de vraagzin
 • Nee-antwoorden: No + voornaamwoord + het eerste werkwoord uit de vraagzin + not / n’t

  Voorbeelden:
  Does he know the suspect?   Yes, he does.               No, he doesn't
  Is she in her room?                      Yes, she is.                   No, she isn't.
  Will he report the theft?            Yes, he will.                  No, he won't 

Slide 5 - Tekstslide

Short yes/no-answers
 • In de antwoorden vervang je het gehele onderwerp door een voornaamwoord:

  Do your cousins live in Anchorage?          Yes, they do.              No, they do not / don’t.
  Can Zoey speak English?                                Yes, she can.             No, she cannot / can’t.
  Will Keith and Sadiq help us?                       Yes, they will.             No, they will not / won’t.

 • Je antwoordt met I als de vraag aan jou alleen gericht is. Je antwoordt met we als de vraag aan jullie gericht is:
  Do you recognise the burglar?              Yes, I do.                                     Yes, we do.
                                                                                No, I do not / don’t                 No, we do not / don’tSlide 6 - Tekstslide


Have you got a brother?
A
Yes, I do .
B
Yes, I have.
C
Yes, I have got.

Slide 8 - Quizvraag

Has he got two sisters?
A
No, he doesn't.
B
No, he hasn't.

Slide 9 - Quizvraag

Sally, have you seen this man?
A
Yes, I do..
B
Yes, I have seen.
C
Yes, I have.

Slide 10 - Quizvraag

Write short yes- and no-answers.

Have we got nice teachers? → Yes, ___

Slide 11 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Can he sing? → No, _____

Slide 12 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Can we meet our friends? → Yes, ___

Slide 13 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Is she new at our school? → Yes, ___

Slide 14 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Can John speak English? → Yes, ___

Slide 15 - Open vraag

Write short yes- and no-answers.

Did all of you file a report? → No, ___

Slide 16 - Open vraag

practise
Do ex. 4 pg 102
check together

Slide 17 - Tekstslide

Check aim
Play Baamboozle yes or no
Quizlet words. 

Slide 18 - Tekstslide

homework
Study: studybox lesson 2,3,4,5

Do ex.: Versterk jezelf yes or no answers. 

Slide 19 - Tekstslide