Wat is Praktijkonderwijs?

Presentatie praktijkonderwijs
Ga op je telefoon naar lessonup.app
Voer de code in.
En dan je voornaam.
Je kunt dan mee doen met de presentatie.
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformaticaPraktijkonderwijsLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Presentatie praktijkonderwijs
Ga op je telefoon naar lessonup.app
Voer de code in.
En dan je voornaam.
Je kunt dan mee doen met de presentatie.

Slide 1 - Tekstslide

Wat is Praktijkonderwijs?

Slide 2 - Tekstslide

Aan het einde van deze Quiz;
 • Weet je wanneer & hoe leerlingen naar het praktijkonderwijs komen
 • Weet je waar het praktijkonderwijs zich op richt en hoe
 • Kan je benoemen welke mogelijkheden het praktijkonderwijs leerlingen aanbiedt 

Slide 3 - Tekstslide

Praktijkscholen in Apeldoorn
totaal   2024 : 455 leerlingen
 • De Fruytier (afdeling bij een VMBO school)     65 lln
 • Praktijkschool Apeldoorn  (055)                           220 lln
 • Praktijkschool De Boog (CSO)                                 170 lln

Slide 4 - Tekstslide

Voor wie is het Praktijkonderwijs bedoeld?

A
VO leerlingen met 2+ leerachterstanden en een IQ 55 - 80
B
VO voor leerlingen met 2+ didactische achterstanden
C
VO voor leerlingen met een IQ 55-80
D
VO voor leerlingen die moeite hebben met theorievakken

Slide 5 - Quizvraag

Leerlingen op het Praktijkonderwijs
Voor leerlingen op het praktijkonderwijs wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd.
Om een TLV voor een leerling te krijgen moeten we kunnen aantonen dat;


De leerling  een IQ heeft  tussen 55 en 80.
De leerling  een leerachterstand  heeft van 2 a 3 jaar  op minimaal twee van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spellen. Eén van de twee domeinen dient inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen te zijn.
De leerling een zij- instromer is met bovenstaande problematiek
De leerling sociaal-emotionele  problematiek heeft en/ of een ontwikkelingsstoornis.

Slide 6 - Tekstslide

Filmpje
https://www.praktijkonderwijs.nl/daarom-praktijkonderwijs/
                                                             Lessen
Generieke vakken (Nederlands, rekenen, wereldoriëntatie, Engels
Praktijkvakken (Hout, metaal, tuin, techniek, zorg, CCV, horeca, gym enz.)
Stage en cursussen.

Slide 7 - Tekstslide

Zij-instromers
Naast de leerlingen die vanaf het basisonderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs, hebben we ook te maken met zij-instromers. Hierbij gaat het om leerlingen die naar het Praktijkonderwijs komen vanuit;
- ISK
-VSO
-Afstroomleerlingen vanuit het VMBO
- Verhuisleerlingen ( uit binnen- en buitenland)

Slide 8 - Tekstslide

Welk toekomstperspectief hebben leerlingen op het praktijkonderwijs?
A
Weinig, ze kunnen geen werknemersvaardigheden aanleren
B
Na de praktijkschool helpt een jobcoach ze aan het werk
C
Ze stromen door naar het MBO
D
Na de middelbare school stromen ze door naar -beschut werk, heel soms dagbesteding -reguliere arbeid met of zonder subsidie -een vervolgopleiding op het MBO 1 of 2

Slide 9 - Quizvraag

Uitstroom vanuit het Praktijkonderwijs
De meerderheid stroomt  uit met werk.  (DGR en subsidies)
Een klein deel stroomt uit op een beschermde werkplek.
Een deel start op het praktijkonderwijs met het entree (MBO1).
Sommigen leren na uitstroom verder op MBO  (1) 2 (BOL of BBL)
of via praktijkleren.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is het doel van het praktijkonderwijs?
A
De leerling volgt een individueel ontwikkelingsplan en heeft bij het verlaten van de school een passende plek in de maatschappij
B
Praktijkonderwijs streeft erna om de leerlingen door te verwijzen naar een beroepsopleiding in het MBO
C
Na het praktijkonderwijs kan de leerling aan het werk bij een werkgever , zo nodig met subsidies
D
De leerling heeft bij het verlaten van de school praktische vaardigheden geleerd die het mogelijk maken een werkplek te zoeken.

Slide 11 - Quizvraag

Domeinen en het doel
Gericht op:
 •  persoonsvorming  en
 • vergroten van de zelfredzaamheid van de leerlingen in de maatschappij
 
Domeinen , integraal verwerkt in de lessen;
wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. 

Doel: Leerlingen leren met een individueel ontwikkelingsplan en hebben bij schoolverlaten een passende plek in de maatschappij. 

I

Slide 12 - Tekstslide

Stage is heel belangrijk!
 • voorbereiding in de onderbouw
 • interne stage / groepsstages
 • externe stage  individueel
 • plaatsingsstage, leidt meestal tot een baan.
 • intensieve begeleiding is essentieel

Slide 13 - Tekstslide

Keuze mogelijkheden
 • Keuze praktijkvakken en lessen vrije tijd
 • Sector oriëntatie (stage gerelateerd)
 • Branche gerichte cursussen
 • Entree op de praktijkschool of extraneus op het ROC
 • Loopbaan begeleiding (LOB)
   

Slide 14 - Tekstslide

Leerlingen verlaten het Praktijkonderwijs...
A
Zonder diploma
B
Met een certificaat werknemersvaardigheden
C
Met een baan
D
Met een diploma, branchecertificaten en mogelijk een positief advies voor het MBO en bijna altijd met een passende werkplek.

Slide 15 - Quizvraag

Praktijkdiploma
Sinds 2019 is het voor leerlingen op het praktijkonderwijs mogelijk om school te verlaten met een officieel erkend diploma. Aan de hand van een portfolio bewijzen leerlingen wat ze hebben gedaan en geleerd gedurende hun schoolloopbaan.

Slide 16 - Tekstslide

Samenwerkende partners van het praktijkonderwijs
voor uitstroom naar een passende plek
A
Mee Samen Lucrato
B
Ouders, woongroepen, Mee samen Lucrato werkbedrjf Apeldoorn werkt mee Werkgevers, MBO
C
Werkgevers MBO
D
Ouders Werkgevers Andere scholen

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Tekstslide

Check out!
Vragen?

Slide 19 - Tekstslide