H6 grondstoffen uit de aarde

H6 grondstoffen uit aarde
mavo 3-2021 
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

H6 grondstoffen uit aarde
mavo 3-2021 

Slide 1 - Tekstslide

Mededelingen
 • SE wordt H5 en H6
 • 6.2  zelfstudie 

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
 • vertellen hoe metalen gemaakt worden
 • de begrippen edel en onedel uitleggen
 • eigen schappen van metalen benoemen

Slide 3 - Tekstslide

Metalen
behalve kwik, dus deze beter niet noemen

Slide 4 - Tekstslide

Edele metalen 
 • Edele metalen reageren niet of nauwelijks met andere stoffen.
 • daarom worden ze vaak gevonden als zuivere stof, in een ader.
 • 24 karaat goud =100 %  zuiver goud , 18 karaat = 18/24 x100%= 75 % goud (en 25 %  andere metalen meestal zilver of koper)

Slide 5 - Tekstslide

Onedele metalen
 • Onedele metalen reageren wel  met andere stoffen. (b.v.zuurstof, water of zuren) 
 • worden daarom bijna altijd gevonden als erts = verbinding van metaal met een niet- metaal
 • hoe onedeler het metaal hoe reactiever het is.


Slide 6 - Tekstslide

Zeer onedele metalen
Zeer onedele metalen reageren zo heftig met b.v. zuurstof en water dat ze onder een laagje olie bewaard worden

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Van grondstof tot product
Hoogovens worden gebruikt om van ijzererts staal te maken. Het zijn ook letterlijk “hoge ovens”, daar komt de naam vandaan.

Slide 9 - Tekstslide

0

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Ertsen
Gesteenten waarin metalen zitten.
IJzer, aluminium, koper zitten opgeslagen in ertsen.
Vanuit ertsen worden metalen gewonnen

Slide 12 - Tekstslide

Hoogoven
IJzererts, cokes en kalk wordt in een hoogoven gestort.
Onderin wordt hete lucht de oven ingeblazen.
Cokes (koolstof) wordt verbrand tot koolstofmono-oxide.

Slide 13 - Tekstslide

Geef de reactievergelijking van de verbranding van koolstof tot koolstofmono-oxide

Slide 14 - Open vraag

Hoogoven
 • Koolstofmono-oxide reageert met de ijzer(III)oxide.
 • Er ontstaat (ruw)ijzer en koolstofdioxide.
 • Het ruwijzer is ijzer met nog wat koolstof erin gemengd.

Slide 15 - Tekstslide

in een hoogoven reageert ijzeroxide (FeO) met koolmonoxide tot ijzer en koolstofdioxide.
geef hiervan de kloppende reactievergelijking

Slide 16 - Open vraag

Hoogoven
 • Het maken van ruwijzer uit ijzererts treed de volgende reactie op:
 • ijzer(III)oxide reageert met koolstof tot ijzer (l) en koolstofdioxide.

Slide 17 - Tekstslide

Samengevat hebben we...
geleerd hoe je metalen kan onderverdelen..
edel, onedel en zeer onedel
hoe metalen gemaakt worden...
Hw: 6.1 maken

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide


 • korte herhaling over legeringen en soorten metalen
 • Recyclen van metalen
Wat gaan we vandaag doen?

Slide 21 - Tekstslide

Wat zijn de eigenschappen van metalen?

Slide 22 - Woordweb

Wat zijn de voornaamste grondstoffen van het hoogoven proces
A
Erts + zuurstof
B
Erts + kolen
C
Kolen + andere metalen
D
Kolen + zuurstof

Slide 23 - Quizvraag

Wat is de temperatuur midden in de oven?
A
2300 graden celcius
B
2700 graden celcius
C
2500 graden celcius
D
2900 graden celcius

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

legeringen maken = metalen mengen
Dit doe je om betere eigenschappen te krijgen. Veel legeringen zijn harder dan de zuivere  stoffen.

Goud is puur erg zacht --> mengen met zilver(=witgoud) of met koper (=roodgoud)

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

hoe noem je een mengsel van metalen?

Slide 33 - Open vraag

Wat is het voordeel van legeringen ten opzichte van zuivere metalen?
A
legeringen zijn harder
B
legeringen zijn zachter
C
zuivere metalen zijn goedkoper

Slide 34 - Quizvraag

Lichte metalen
Metalen met een lage dichtheid  bijvoorbeeld: aluminium.

Wordt gebruikt voor o.a. vliegtuigen.


Slide 35 - Tekstslide

Zware metalen
Metalen met een hoge dichtheid (kwik, lood, cadmium) én zeer schadelijk voor de gezondheid.

Afval met zware metalen hoort  bij het kca-afval (klein chemisch afval).

Slide 36 - Tekstslide

We gaan zo kijken naar de reactie tussen messing en salpeterzuur. 

Kijk goed en schrijf op wat je waarneemt
Salpeterzuur en een muntje

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Video

Slide 39 - Tekstslide

Resultaten van deze proef:
Wat neem je waar?

Slide 40 - Open vraag

Hoe goed heb jij de stof begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 41 - Poll

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 42 - Open vraag