Intro scrum en trello

Introductie scrum en trello
voor deelname aan deze les en terugkijken:
https://LessonUp.app/invite/group/tzmwt
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Projectmatig werkenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Introductie scrum en trello
voor deelname aan deze les en terugkijken:
https://LessonUp.app/invite/group/tzmwt

Slide 1 - Tekstslide

Inleiding:  wat is er gebeurt?
Ervaring met 1 project:
docenten vertellen hetzelfde verhaal onderling net iets anders
studenten leveren te laat of niet alle producten in
studenten leveren producten in die niet klaar zijn
studenten verbeteren hun producten te weinig
docenten zijn bezig om studenten te laten inleveren.

Slide 2 - Tekstslide

Inleiding:  wat willen we laten gebeuren?
Ervaring met 2e project:
elke groep heeft een eigen project begeleider (docent: product owner)
studenten leveren als groep alle producten op
studenten leveren producten in die niet klaar zijn
studenten controleren elkaar en verbeteren hun producten
docenten zijn bezig om studenten inhoudelijk vooruit te helpen.

Slide 3 - Tekstslide

Hoe gaan we dat laten gebeuren?
SCRUM

Slide 4 - Tekstslide

     Scrum!
Scrum is een tool dat je helpt bij het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden binnen een project.
Wat gaan we deze les doen?
Uitleg over scrum (ongeveer 1 lesuur);
-korte pauze-
Uitleg over het nieuwe project (ongeveer half lesuur).
In groepsverband werken aan project via teams in aparte
We beginnen met scrum en wat definities:
Presentatie gemist of later terugbladeren? Zorg dat je bent aangemeld via de klassencode: https://LessonUp.app/invite/group/tzmwt

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Waarom Scrum?

 • beter samenwerken in projectgroep
 • slimmer, sneller, beter  
 • sneller inspelen op veranderingen -> korte sprints,
   na elke sprint bijsturen 
 • complex werk - onzekerheid neemt af
 • Kaizen mindset (jezelf en je groep 
  voortdurend in kleine stapjes verbeteren)

Slide 7 - Tekstslide

wat is een project ook al weer...
1. specifiek doel;
2. uniek of nieuw resultaat;
3. begin en eind;
4. opdrachtgever;
5. tijdelijke samenwerking van mensen met verschillende expertises/afdelingen;
6. mate van onzekerheid.

Slide 8 - Tekstslide

Een succesvol project
 • Kwaliteit , Wat krijg ik?
 • Tijd, Wanneer krijg ik het?
 • Geld, Hoeveel kost het?
 • Organisatie, Hoe gaan we het doen?
 • InformatieWie moet wat weten?


Slide 9 - Tekstslide

Definities uit het filmpje...WIE?
Product owner: Docent die bepaalt wat de teams tijdens het project gaan leren en opleveren en die feedback geeft op het opgeleverde werk. (in ons project zijn dat dhr Valkering of dhr Lute)
Superscrum master: Docent die aanspreekpunt is voor de scrummasters over het scrumproces. Daarnaast is hij ook vakdocent aan wie je inhoudelijke vragen kunt stellen.
Scrum master: teamlid dat het team helpt om de scrum ceremonies goed uit te voeren. De scrum master is dus niet de baas van het team.
Team: drie studenten met aanvullende kwaliteiten vormen samen een team. Een van hen is de scrum master. het team krijgt steeds meer de verantwoordelijkheid om zelf het werk te organiseren.
Slide 10 - Tekstslide

Definities uit het filmpje...
Product Backlog: lijst met op volgorde de grote stappen die het team in het project denkt te gaan uitvoeren.
Sprint Backlog: Korte lijst met de grote grove taken die het team tijdens de sprint gaat uitvoeren. Deze taken hangen op volgorde van boven naar beneden.
Definition of Fun: Wat het team nodig heeft om met plezier te kunnen werken.
Definition of Done: Kwaliteitseisen die gelden voor elke oplevering; wanneer is het werk echt klaar?
Eindoplevering: wat moet er aan het eind van het project zijn opgeleverd.
Slide 11 - Tekstslide

Definities uit het filmpje...
Sprint: Vaste korte periode diestart met sprintplanning en eindigt met opleveren (Sprint Release) en terugkijken (Sprint Review en Sprint Retro)
Stand Up: Korte ceremonie (maximaal 5 minuten) waarmee elke les start. Het team staat actief rond het scrumbord. De scrum master stelt elk teamlid drie vragen (wat heb je klaar voor het team, wat ga je nu doen voor het team, zijn er problemen?) Wordt kort herhaald aan het einde van de les om huiswerk af te spreken. (filmpje)
To Do: kleine delen van de opdracht die moeten worden uitgevoerd.
Busy: kleine delen van de opdracht waaraan op dit moment wordt gewerkt.
Done: kleine delen van de opdracht die klaar zijn.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Scrummen in Trello

Slide 14 - Tekstslide

Doen: scrum master kiezen
De eerste actie voor het scrummen zal zijn het kiezen van de scrummaster. Normaal gesproken worden er scrum masters gekozen op basis van kwaliteit. De scrummaster kiezen vervolgens hun team op aanvullende kwaliteiten. Voor nu zijn de groepen bepaald en kies je uit je groep een scrum master op basis van bepaalde kwaliteiten.
Daarvoor gaan we op een formulier 3 kwaliteiten van onszelf noteren
( formulier openen en opslaan als ). Daarna overleggen we met onze groepsgenoten in een aparte vergaderruimte of zij dat ook zo zien. Eerst voor jezelf, dan bespreken.
(max 5 minuten, dan haal ik jullie terug)
beschrijf 3 kwaliteiten waar je team op kan rekenen
de teams

Slide 15 - Tekstslide

Doen: scrum master kiezen
Nu gaan we nog een keer naar de vergaderruimte en bespreken met elkaar wie er best voldoet aan de  kwaliteiten die aan een scrummaster worden gesteld. Noteer deze en overleg met elkaar. (max 5 minuten in een aparte vergaderruimte dan haal ik jullie weer terug)) 


kwaliteiten van de scrummaster
de teams

Slide 16 - Tekstslide

Definition of Fun
De Definition of Fun bepaal je met je groep. Hieronder staan er al een aantal weergegeven die mogelijk toepasbaar zijn op jou groep

Slide 17 - Tekstslide

De scrum master zijn bekend
De eerste opdracht voor jullie is om nu Trello te openen via de email die je hebt gekregen. Je krijgt van mij een eerste voorgewerkte scrumbord. Daar ga je ook weer in je groep een aantal Definitions of Fun bepalen. Deze noteer je in je digitale scrumbord! Er zijn er al een paar ingevuld.

(Trello is een digitaal scrumbord. Straks op school gaan we op echte borden werken, nu op een digitaal bord)

Slide 18 - Tekstslide

Aan de slag
Er valt nog meer te vertellen over Scrum. We zullen dit gaandeweg het proces vertellen. Het belangrijkste is dat we er vanaf nu mee gaan werken.

Tenslotte voor nu de laatste dia:

Slide 19 - Tekstslide

KEIHARDE WEETJES 
 • We starten pas met een nieuwe sprint als de groep klaar is.
 • Als de sprint bijna klaar is kunnen producten worden getest
 • Alleen geteste producten kunnen worden opgeleverd
 • Deadline is deadline!
 • Als er onverhoopt producten niet aan de eisen voldoet is er een mogelijkheid om 1 product mee te nemen naar de volgende sprint.
 • Je bent als groep verantwoordelijk dat alle producten worden opgeleverd!

Slide 20 - Tekstslide

Volgende keer meer...
Nu een korte pauze van 5 minuten (sleep je bed naar de andere kant van je kamer, ren 5 keer de trap op en neer, druk je 100 x op, loop een stukje...op je handen, neem een kop koffie, doe iets anders, maar beweeg even!)

Volgende actie. bespreken van het project in Trello!
(het projectboekje staat onder bestanden in teams)

Slide 21 - Tekstslide

Fout gemaakt in een vorige fase...jammer dan. Jde kunt niet terug. Vooral nog  bij hele grote projecten, met veel mensen die mee doen!
Alles wat je doet voor verbetering. Je kunt altijd terug! 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video