Chemie III: Les 1

Chemie III: Zuren en Basen - Les 1
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ChemieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Chemie III: Zuren en Basen - Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
 • Doornemen weekplanning
 • Korte uitleg
 • Aan de slag!

Slide 2 - Tekstslide

Weekplanning
 • Wk 1: Vervalt
 • Wk 2: Atomen, protonen, elektronen, neutronen, massagetal, periodiek systeem 
 • Wk 3: pH, zuurtegraad, zuren
 • Wk 4: Basen
 • Wk 5: Geconjugeerde zuren en basen
 • Wk 6: Neutralisatie reacties
 • Wk 7: Herhaling
 • Wk 8: Toets

Slide 3 - Tekstslide

Wat heb je nodig?
 • Pen en papier
 • Rekenmachine
 • Binas
 • Theorieboekje

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen
• Jij kunt het verschil tussen atomen en ionen benoemen
• Jij kunt de definitie geven van protonen, elektronen en neutronen
• Jij kunt aangeven wat een massagetal is
• Jij kunt uitleggen wat een atoomnummer inhoudt
• Jij weet op welke manier gegevens worden weergegeven in het periodiek systeem

Slide 5 - Tekstslide

Herhaling: Geef de definitie van een ion, atoom, element, molecuul en verbinding

Slide 6 - Open vraag

Oefenen
Geef aan of de weergegeven stoffen ionen, atomen, elementen, moleculen of verbindingen zijn door kruisjes te zetten in de juiste vakjes
Ion
Atoom
Element
Molecuul
Verbinding
NaCl
K+
H2
C

Slide 7 - Tekstslide

Oefenen
Geef aan of de weergegeven stoffen ionen, atomen, elementen, moleculen of verbindingen zijn door kruisjes te zetten in de juiste vakjes
Ion
Atoom
Element
Molecuul
Verbinding
NaCl
x
x
K+
x
x
H2
x
x
C
x
x

Slide 8 - Tekstslide

Bouw van een atoom

Slide 9 - Tekstslide

Protonen, neutronen en elektronen







1 u = 1 uiterst klein beetje; De lading is zo klein dat er een speciale eenheid voor is gemaakt
Massa
Lading
Protonen
1 u
+1
Neutronen
1 u
0
Elektronen
1 u
- 1

Slide 10 - Tekstslide

Atoomnummer en massagetal
Atoomnummer = Aantal protonen in de kern
Massagetal = Aantal protonen + neutronen in de kern

Hoeveelheid elektronen is afhankelijk van de lading

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Tekstslide

Oefenen
1. Zoek uit van het weergeven ion.
a. Wat is het atoomnummer?
b. Wat is het massagetal?
c. Wat is de lading?
d. Hoeveel protonen?
e. Hoeveel neutronen?
f. Hoeveel elektronen?

Slide 14 - Tekstslide

Oefenen
1. Zoek uit van het weergeven ion.

a. Wat is het atoomnummer? 11
b. Wat is het massagetal? 22,99 ~ 23
c. Wat is de lading? +1
d. Hoeveel protonen? 11
e. Hoeveel neutronen? 23-11 = 12 (massagetal - atoomnummer = neutronen)
f. Hoeveel elektronen? 10 (lading is +1, er zijn 11 protonen, dus 10 elektronen)

Slide 15 - Tekstslide

Aan de slag!
Maak opdracht 1 c,d,g,e uit het 
boekje basischemie III

Opdracht 1g moet worden aangepast naar het volgende:

Geef aan welke elementen dit zijn en beschrijf hoeveel protonen, neutronen en elektronen onderstaanden ionen en atomen bevatten

Slide 16 - Tekstslide