4.1 Versnellen en vertragen 3Vwo

4.1 versnellen en vertragen
Veilig bewegen
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

4.1 versnellen en vertragen
Veilig bewegen

Slide 1 - Tekstslide

4.1 Versnellen en vertragen

Slide 2 - Tekstslide

Snelheid omrekenen
Snelheid is vaak in km/uur en moet naar m/s
m/s               km/uur
: 3,6
x 3,6

Slide 3 - Tekstslide

Het (v,t)-diagram
Herhalingsvragen

Slide 4 - Tekstslide

(v,t)-diagram maken
v - verticale as
t - horizontale as

0-4 s Beweging neemt eerst toe
versnelling
na 4s dan is de beweging constant
eenparige beweging

Slide 5 - Tekstslide

Eenparig versnelde beweging

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Eenparig vertraagd
  • Snelheid neemt gelijkmatig af
  • Snelheid afname per seconde 
        heet vertraging

Vertraging is 2 m/s2
a = -2 m/s2

Slide 8 - Tekstslide

Verwar niet (v,t)- met (x,t)- diagram

Slide 9 - Tekstslide

Versnelling berekenen:a - versnelling in m/s2
t - tijd in s
v - snelheid in m/s
a=ΔtΔv
Δv=veindvbegin

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Afgelegde 
afstand bepalen

Je kan met de (v,t)-diagram 
de afstand bepalen

Afstand = oppervlakte onder de 
                     grafiek

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Een trekker druppelt olie en laat een spoor achter.
Welke vt-diagram (snelheid-tijd-grafiek past bij het spoor?
A
B
C
D

Slide 17 - Quizvraag

Reken om... 30 m/s= ... km/h
A
8,3
B
30
C
108
D
300

Slide 18 - Quizvraag

Reken om... 500 km/h = ... m/s
A
139
B
500
C
1800
D
5000

Slide 19 - Quizvraag

Reken om... 30 km/h = ... m/s
A
8,3
B
30
C
108
D
300

Slide 20 - Quizvraag

Een hardloper versnelt van 1,5 m/s naar 2,3 m/s in 4 seconden. Bereken de versnelling.
A
0,2
B
0,4
C
0,6
D
3,2

Slide 21 - Quizvraag

Een drone met een versnelling van 3 m/s2 heeft voor 3,7 seconden versnelt. Als zijn beginsnelheid 4 m/s was, wat is dan zijn eindsnelheid?
A
7,1
B
8,3
C
11,1
D
15,1

Slide 22 - Quizvraag

Een trekker druppelt olie en laat een spoor achter.
Welke vt-diagram (snelheid-tijd-grafiek past bij het spoor?
A
B
C
D

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Opdrachten
H4.1

deel B bladzijde 16 
Maken opgaven 1 t/m 9

Slide 26 - Tekstslide