cross

V3 Paragraaf 5.1

Hoofdstuk 5 reacties en energie

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 5 reacties en energie

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 • Verbranding
 • Branddriehoek
 • Exotherm en endotherm
 • Welke reactieproducten ontstaan bij verbranding?
 • Volledige verbranding vs onvolledige verbranding
 • Reagens
 • Explosies 

Slide 2 - Tekstslide

De branddriehoek
 • Voldoende brandstof
 • Voldoende zuurstof
 • Ontbrandingstemperatuur moet worden bereikt
 • Mist 1 van deze 3? Geen brand
 • Brand blussen door 1 van de 3 weg te nemen

Slide 3 - Tekstslide

Welke voorwaarde uit de branddriehoek haal je weg als:
Het gas onder de pan uitdraait
A
Zuurstof
B
Brandbare stof
C
Ontbrandingstemperatuur

Slide 4 - Quizvraag

Welke voorwaarde uit de branddriehoek haal je weg als:
je een brand met water blust.
A
Zuurstof
B
Brandbare stof
C
Ontbrandingstemperatuur

Slide 5 - Quizvraag

Welke voorwaarde uit de branddriehoek
haal je weg als:
Het deksel op een brandende
oliepan schuift?
A
Zuurstof
B
Brandbare stof
C
Ontbrandingstemperatuur

Slide 6 - Quizvraag

Welke voorwaarde uit de branddriehoek haal je weg als:
je een brand met schuim blust.
A
Zuurstof
B
Brandbare stof
C
Ontbrandingstemperatuur

Slide 7 - Quizvraag

Verbrandingsreactie
 • = een reactie met zuurstof (O2)
 • Alle atomen in de brandstofmoleculen voor de pijl vormen een verbinding met zuurstof: een oxide
 • Product van de verbranding bestaat uit twee atoomsoorten waarvan de laatste altijd een O is

Slide 8 - Tekstslide

Namen van verbrandingsproducten
 • Bij stoffen die uit niet-metalen atomen bestaan geef je het aantal atomen aan met een voorvoegsel
 • De index in de molecuulformule wordt dan het voorvoegsel

Slide 9 - Tekstslide

Wat is de naam van NO2?

Slide 10 - Open vraag

Volledige vs. onvolledige verbranding
 • Bij volledige verbranding is zuurstof in overmaat
 • Bij onvolledige verbranding is zuurstof in ondermaat
 • CO is erg giftig!
Atoomsoort in verbinding
Volledige verbranding
Onvolledige verbranding
C
CO2
CO, C
H
H2O
H2O
S
SO2
SO2

Slide 11 - Tekstslide

Stappenplan voor volledige verbranding van brandstofmoleculen
 • Waaruit bestaat het brandstofmolecuul?
 • C, H, S, O?
 • Wat zijn de verbrandingsproducten die ontstaan?
 • C wordt CO2, H wordt H2O, S wordt SO2, O wordt niks.
 • Stel de reactievergelijking op
 • Maak de reactievergelijking kloppend

Slide 12 - Tekstslide

Propaan

Slide 13 - Tekstslide

Geef een kloppende reactie vergelijking voor de volledige verbranding van propaan (C3H8).

Slide 14 - Open vraag

Volledige verbranding van C3H8
 • Wat zit er in het brandstofmolecuul: C en H
 • C en H levert CO2 en H2O op
 • C3H8 + O2 -> CO2 + H2O
 • Kloppend maken:
 • C3H8 + 5 O2 -> 3 CO2 + 4 H2O

Slide 15 - Tekstslide

Geef een kloppende reactie vergelijking voor de onvolledige verbranding van propaan (C3H8).

Slide 16 - Open vraag

Onvolledige verbranding van C3H8
 • Wat zit er in het brandstofmolecuul: C en H
 • C levert nu CO op in plaats van CO2. H levert nog steeds H2O op.
 • C3H8 + O2 -> CO + H2O
 • Kloppend maken:
 • 2 C3H8 + 7 O2 -> 6 CO + 8 H2O

Slide 17 - Tekstslide

1-butanol

Slide 18 - Tekstslide

Geef de kloppende reactie vergelijking voor de volledige verbranding van
1-butanol (C4H10O)

Slide 19 - Open vraag

Volledige verbranding van C4H10O
 • Wat zit er in het brandstofmolecuul: C, H en O
 • C en H levert CO2 en H2O op. O wordt zelf geen verbrandingsproduct.
 • C4H10O + O2 -> CO2 + H2O
 • Kloppend maken:
 • C4H10O + 6 O2 -> 4 CO2 + 5 H2O

Slide 20 - Tekstslide

dimethylsulfide

Slide 21 - Tekstslide

Geef de kloppende reactie vergelijking voor de volledige verbranding van dimethylsulfide (C2H6S).

Slide 22 - Open vraag

Volledige verbranding van C2H6S
 • Wat zit er in het brandstofmolecuul: C, H en S
 • C, H en S levert CO2, H2O en SO2 op.
 • C2H6S + O2 -> CO2 + H2O + SO2
 • Kloppend maken:
 • 2 C2H6S + 9 O2 -> 4 CO2 + 6 H2O + 2 SO2

Slide 23 - Tekstslide

Reagentia
 • Reagens is een stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 
Reagens
Aan te tonen stof
Waarneming
Wit kopersulfaat
Water
Wit kopersulfaat wordt blauw
Helder kalkwater
Koolstofdioxide
Helder kalkwater wordt troebel
Broomwater
Zwaveldioxide
Bruin broomwater wordt kleurloos
Jood
Zetmeel
Gaat van bruin/geel naar blauw

Slide 24 - Tekstslide

Explosie
 • = een heftige verbrandingsreactie met een drukgolf
 • 2 voorwaarden:
 • Brandstof en zuurstof moeten in juiste verhouding zijn gemengd
 • Moet een exotherme reactie zijn waarbij gas ontstaat
 • Exotherme reactie: reactie waarbij energie vrijkomt

Slide 25 - Tekstslide