3Havo scheikunde 5.2 en 5.3 Verbrandingsreactie

Brandstoffen
Hoofdstuk 4 
Welkom havo 3!
Leg klaar: schrift (open) en device (dicht)
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Brandstoffen
Hoofdstuk 4 
Welkom havo 3!
Leg klaar: schrift (open) en device (dicht)

Slide 1 - Tekstslide

Herhalen: reactievergelijking maken van een volledige verbranding
C (s)   +   O2 (g)   ->   CO2 (g)
S (s)    +   O2 (g)  ->  SO2 (g)
Neem over en maak kloppend:
... CH4 (g)  +  ... O2 (g)   ->  ... CO2 (g)   +   ...H2O (g)
... H2S (g)  + ... O2 (g)   ->   .....   +   .....

Slide 2 - Tekstslide

Nakijken: reactievergelijking maken van een volledige verbranding
C (s)   +   O2 (g)   ->   CO2 (g)
S (s)    +   O2 (g)  ->  SO2 (g)

 CH4 (g)  +  2 O2 (g)   ->   CO2 (g)   +   2 H2O (g)
2 H2S (g)  + 3 O2 (g)   ->   2 H2O (l)  +   2 SO2 (g)

Slide 3 - Tekstslide

5.2 Branden en blussen
Leerdoelen:

De branddriehoek kennen en toepassen.

Slide 4 - Tekstslide

5.3 Verbrandingen en explosies
Leerdoelen:

Het verschil tussen een volledige en onvolledige verbranding

Wat een explosie is.

Slide 5 - Tekstslide

Programma
Klassikale start
Brand en blussen
Demo: Een onvolledige verbranding
Demo:  explosies
Les afmaken in Lessonup en in je schrift

Slide 6 - Tekstslide

De branddriehoek

Slide 7 - Tekstslide

De fituurpan staat in de fik! Hoe blus je dit vuur?
A
Met water (temperatuur verlagen)
B
De deksel op de pan doen (zuurstof wegnemen)
C
De olie laten weglopen (brandstof wegnemen)
D
De pan omgooien

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Brand  Blussen
Brandstof wegnemen:           Gaskraan dicht, hout weghalen
Zuurstof wegnemen:                                    Deken, CO2 blusser
Temperatuur  verlagen:                       Blussen met water

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Volledige en onvolledige verbranding van aardgas (methaan)   DEMO 9
Volledige verbranding:                                                                            Genoeg zuurstof
                                                          Alle brandstof wordt omgezet in koolstofdioxide

CH4 (g) + 2 O2 (g) --> CO2 (g) + 2 H2O (l)

Onvolledige verbranding:                                               Te weinig zuurstof
                                     Er ontstaat roet, koolstofmonooxide en koolstofdioxide
6 CH4 (g) + 9 O2 (g) --> 2 CO2 (g) + 2 CO (g) + 2 C (s) + 12 H2O (l)

Slide 13 - Tekstslide

Hoeveel ruimte neemt een vaste stof in?
A
Veel ruimte
B
Weinig ruimte

Slide 14 - Quizvraag

Hoeveel ruimte neemt een gas in?
A
Veel ruimte
B
Weinig ruimte

Slide 15 - Quizvraag

Explosie (Demo 10)
Een explosie is een verbranding in een afgesloten ruimte die heel snel verloopt. 
Een gasmengsel is explosief als de concentrstie binnen de explosiegrenzen valt. 

De reactieproducten nemen veel ruimte in...
te veel ruimte  -----> Gevolg: Explosie

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

5.2 Branden en blussen
Leerdoelen:

De branddriehoek kennen en toepassen.

Slide 20 - Tekstslide

5.3 Verbrandingen en explosies
Leerdoelen:

Het verschil tussen een volledige en onvolledige verbranding

Wat een explosie is.

Slide 21 - Tekstslide

Schrijf drie dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 22 - Open vraag

Schrijf twee of drie dingen op die je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 23 - Open vraag

Leswerk/huiswerk
Maak de les over 4.1 af op Chemie Online.
 

Slide 24 - Tekstslide

Brandstoffen
5.3 les 2 
Welkom havo 3!
Leg klaar: schrift (open) en device (dicht)

Slide 25 - Tekstslide

Herhaling Verbrandingsreacties
  1. Geef de kloppende reactie vergelijking voor de volledige verbranding van benzine:  C7H16 (l)
  2. Geef de kloppende reactievergelijking voor de volledige verbranding van antiklopmiddel MTBE:  C8H18O (l)
  3. Geef de kloppende reactievergelijking reactievergelijking voor de onvolledige verbranding van methaan.


Slide 26 - Tekstslide

Nakijken herhaling verbrandingsreacties
  1.     C7H16 (l)  +  11 O2 (g)  ->  7 CO2 (g)  +  8 H2O (l)
  2.     C8H18O (l)  +  12 O2 (g)  ->  8 CO2 (g)  +  9 H2O (l)
  3. 6 CH4 (g) + 9 O2 (g) -> 2 C (s) + 2 CO (g) + 2 CO2 (g) + 12 H2O (l)

Slide 27 - Tekstslide

Huiswerk voor de volgende les
leer paragraaf 5.3 en maak opgave 16 t/m 19 op blz 103

Slide 28 - Tekstslide