§3.5 - Kringlopen

Welkom!
Programma:
1. Terugblik: vragen/huiswerk?
2. Huiswerk nieuw + planning deze periode
3. Lesdoelen
4. Wat weet je al?
5. Nieuwe theorie en checks
6. Vragen? 
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welkom!
Programma:
1. Terugblik: vragen/huiswerk?
2. Huiswerk nieuw + planning deze periode
3. Lesdoelen
4. Wat weet je al?
5. Nieuwe theorie en checks
6. Vragen? 

Slide 1 - Tekstslide

§3.5 kringlopen

Slide 2 - Tekstslide

Vandaag
-Terugblik op 3.4 voedselrelaties
-Uitleg 3.5
-Starten met maken opdrachten 3.5 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Paragraaf 3.5 Kringlopen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding zijn  verbonden met de koolstofkringloop;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop aflezen en gebruiken. 

Slide 7 - Tekstslide

Voedselkringloop

  • Producenten: Groene planten die de voedingsstoffen maken.

  • Consumenten: De gebruikers van de voedingsstoffen (eten planten of andere dieren).

Slide 8 - Tekstslide

Voedselkringloop

  • Afvaleters: Consumenten die resten van planten en dieren eten. 

  • Reducenten: Schimmels en bacteriën breken resten van planten en dieren af tot mineralen.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

opfrissen...
Fotosynthese (alleen in planten)
Water + CO2 + Licht (energie)  -->        Zuurstof + Glucose


Verbranding (in alle levende wezens!!)
Zuurstof + Glucose                      -->        Energie + CO2 + Water
                       (brandstof)                (warmte/ beweging)

Slide 11 - Tekstslide

Fotosynthese en verbranding

Slide 12 - Tekstslide

Kringloop van fotosynthese en verbranding

Slide 13 - Tekstslide

Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom

een waterstofatoom

een zuurstofatoom

Slide 14 - Tekstslide

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, die uit 6 Koolstofatomen, 12 Waterstofatomen en 6 zuurstofatomen bestaan.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.
Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 19 - Tekstslide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 20 - Tekstslide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 21 - Tekstslide

Aan de slag!

Slide 22 - Tekstslide