2H2 Debat voorbereiden

Lasse
Oumnia
Amo
Stella
Shema
Maddox
Tim
Nikki
Dien
Bruno
Sienna
Lumen
Max
Katie
Youssra
Anuar
Youri
Christian
Mayra
Lena
Yannick
Adam
Saartje
Marlon
Emme
Guus
Floor
De groepjes voor vandaag:
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Lasse
Oumnia
Amo
Stella
Shema
Maddox
Tim
Nikki
Dien
Bruno
Sienna
Lumen
Max
Katie
Youssra
Anuar
Youri
Christian
Mayra
Lena
Yannick
Adam
Saartje
Marlon
Emme
Guus
Floor
De groepjes voor vandaag:

Slide 1 - Tekstslide

Debatteren
Een debat is een gesprek over een 
onderwerp waarover de deelnemers 
het oneens zijn. 

Tijdens een debat wordt het eigen 
standpunt verdedigd met als doel 
een derde partij te overtuigen.

Slide 2 - Tekstslide

Debatteren, hoe gaat dat?
Debatteren  gebeurt ook veel in de Tweede Kamer .  Hier wordt vooral gedebatteerd over beleidskwesties. 


Slide 3 - Tekstslide

Wat is het doel van een debat?
A
mensen overtuigen
B
plezier hebben
C
winnen
D
mensen informeren

Slide 4 - Quizvraag

Hoe houd je een goed debat?
Bij debatteren zijn twee dingen belangrijk:

Inhoud:                   Hier gaat het om wat je zegt.  
                                                 
Presentatie:           Hier gaat het om hoe je het zegt.


Slide 5 - Tekstslide

Taal van het debatteren
Gebruik: 
Ik denk/vind dat.......
Naar mijn mening is het zo dat ........
Ten eerste, ten tweede ..........
Bovendien..........Daar komt nog eens bovenop dat.................

Slide 6 - Tekstslide

Taal van het debatteren:

Onze tegenstanders  beweren dat ................. maar
Er zijn twee onderwerpen waar onze tegenstanders het nog niet over hebben gehad..........
Dat kan wel zo zijn, maar .......................
Om mijn belangrijke punten nog eens te herhalen..........

Slide 7 - Tekstslide

Tips & trucs
          Voorbeeld
          Feit
          Vraag
          Vergelijking
          Oplossing
          Humor

Slide 8 - Tekstslide

AUB - methode

Stelling:             Mensen moeten minder papier gebruiken.

                               Argument

                               Uitleg             

                               Bijvoorbeeld
                           

Slide 9 - Tekstslide

Argument
Uitleg
Bijvoorbeeld
Als we minder papier gebruiken, worden er minder bomen gekapt. Bossen zijn enorm belangrijk, niet alleen voor het zuurstof- gehalte, maar ook voor 80% van alle dieren op aarde. 
Zo leven er door de ontbossing in Indonesië bijna geen tijgers meer: er zijn er op dit moment minder dan 400. Dat blijkt uit een rapport dat Greenpeace onlangs heeft gepubliceerd.
Dat is beter voor het milieu.

Slide 10 - Sleepvraag

Nu meteen aan de slag !
In door mij gemaakte groepjes gaan jullie 3 stellingen voorbereiden. 
Bedenk samen zoveel mogelijk goede argumenten VOOR en TEGEN de stelling.
1 groepslid noteert 
en deze samenwerking is al een deel van je cijfer.
De volgende les gaan we het debat al doen!

Slide 11 - Tekstslide

Lasse
Oumnia
Amo
Stella
Shema
Maddox
Tim
Nikki
Dien
Bruno
Sienna
Lumen
Max
Katie
Youssra
Anuar
Youri
Christian
Mayra
Lena
Yannick
Adam
Saartje
Marlon
Emme
Guus
Floor
De groepjes voor vandaag:

Slide 12 - Tekstslide

De stellingen:
1. Wij dragen allemaal de zorg voor onze medemens; we moeten vluchtelingen hoe dan ook opvangen in Nederland.
2. Nederland is vol; er is geen ruimte voor vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen in de gebieden waar ze vandaan komen.
3. Vluchtelingen uit Oekraïne moeten we met voorrang behandelen omdat zij uit Europa komen.

Slide 13 - Tekstslide

Bedenk nu minimaal 2 argumenten voor en 2 argumenten tegen de stellingen 

Slide 14 - Tekstslide