2324 -2A1 Debat voorbereiden

Debatteren
Een debat is een gesprek over een 
onderwerp waarover de deelnemers 
het oneens zijn. 

Tijdens een debat wordt het eigen 
standpunt verdedigd met als doel 
een derde partij te overtuigen.
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Debatteren
Een debat is een gesprek over een 
onderwerp waarover de deelnemers 
het oneens zijn. 

Tijdens een debat wordt het eigen 
standpunt verdedigd met als doel 
een derde partij te overtuigen.

Slide 1 - Tekstslide

Debatteren, hoe gaat dat?
Debatteren  gebeurt ook veel in de Tweede Kamer .  Hier wordt vooral gedebatteerd over beleidskwesties. 


Slide 2 - Tekstslide

Wat is het doel van een debat?
A
mensen overtuigen
B
plezier hebben
C
winnen
D
mensen informeren

Slide 3 - Quizvraag

Hoe houd je een goed debat?
Bij debatteren zijn twee dingen belangrijk:

Inhoud:                   Hier gaat het om wat je zegt.  
                                                 
Presentatie:           Hier gaat het om hoe je het zegt.


Slide 4 - Tekstslide

Taal van het debatteren
Gebruik: 
Ik denk/vind dat.......
Naar mijn mening is het zo dat ........
Ten eerste, ten tweede ..........
Bovendien..........Daar komt nog eens bovenop dat.................

Slide 5 - Tekstslide

Taal van het debatteren:

Onze tegenstanders  beweren dat ................. maar
Er zijn twee onderwerpen waar onze tegenstanders het nog niet over hebben gehad..........
Dat kan wel zo zijn, maar .......................
Om mijn belangrijke punten nog eens te herhalen..........

Slide 6 - Tekstslide

Tips & trucs
          Voorbeeld
          Feit
          Vraag
          Vergelijking
          Oplossing
          Humor

Slide 7 - Tekstslide

AUB - methode

Stelling:             Mensen moeten minder papier gebruiken.

                               Argument

                               Uitleg             

                               Bijvoorbeeld
                           

Slide 8 - Tekstslide

Argument
Uitleg
Bijvoorbeeld
Als we minder papier gebruiken, worden er minder bomen gekapt. Bossen zijn enorm belangrijk, niet alleen voor het zuurstof- gehalte, maar ook voor 80% van alle dieren op aarde. 
Zo leven er door de ontbossing in Indonesië bijna geen tijgers meer: er zijn er op dit moment minder dan 400. Dat blijkt uit een rapport dat Greenpeace onlangs heeft gepubliceerd.
Dat is beter voor het milieu.

Slide 9 - Sleepvraag

Nu meteen aan de slag !
In door mij gemaakte groepjes gaan jullie 3 stellingen voorbereiden. 
Bedenk samen zoveel mogelijk goede argumenten VOOR en TEGEN de stelling.
1 groepslid noteert 
en deze samenwerking is al een deel van je cijfer.
De volgende les gaan we het debat al doen!

Slide 10 - Tekstslide

De stellingen:
1. Wij dragen allemaal de zorg voor onze medemens; we moeten vluchtelingen hoe dan ook opvangen in Nederland.
2. Nederland is vol; er is geen ruimte voor vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen in de gebieden waar ze vandaan komen.
3. Vluchtelingen uit Oekraïne moeten we met voorrang behandelen omdat zij uit Europa komen.

Slide 11 - Tekstslide

Wat zijn politieke vluchtelingen?
A
Mensen die door de politiek worden weggestuurd.
B
Mensen die nog moeten leren wat politiek is.
C
Mensen die voor de politiek werken en dit in het buitenland moeten doen.
D
Mensen die om politieke redenen hun land zijn ontvlucht. bijv. omdat ze gestraft kunnen worden.

Slide 12 - Quizvraag

Economische vluchteling
A
Mensen die vluchten omdat er oorlog in hun land is
B
Mensen die om economische redenen vluchten
C
Mensen die vluchten met de boot
D
Mensen die om politieke redenen vluchten

Slide 13 - Quizvraag

Waarom is gemeenten gevraagd noodopvang voor asielzoekers te openen?
A
De bestaande opvanglocaties zitten vol, sinds 2015 waren er niet zoveel asielaanvragen als nu.
B
Twee grote opvanglocaties zijn afgebrand.
C
Nederland heeft besloten drie keer zo veel asielzoekers op te nemen als vorig jaar.
D
De verouderde opvanglocaties zijn niet geschikt voor de winter.

Slide 14 - Quizvraag

Wat zijn ontheemden?
A
vluchteling binnen eigen land
B
vluchteling die naar buitenland vlucht
C
mensen zonderhuis
D
vluchteling die met de auto vlucht

Slide 15 - Quizvraag

Er komen vooral veel ontheemden naar Europa toe.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Mensen vluchten uit Oekraïne naar andere landen. Dit zijn...
A
Economische redenen
B
Politieke redenen
C
Natuurlijke redenen
D
Sociale redenen

Slide 17 - Quizvraag

Het conflict in Oekraïne gaat over?
A
Grenzen
B
Godsdienst
C
Water
D
Grondstoffen

Slide 18 - Quizvraag