Hoofdstuk 2 - Instroom: werving en selectie

Hoofdstuk 2
Instroom: werving en selectie
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
PersoneelBeroepsopleiding

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2
Instroom: werving en selectie

Slide 1 - Tekstslide

Welke onderwerpen worden behandeld in hoofdstuk 2?

Slide 2 - Open vraag

Waar moet jij als leidinggevende aan denken om een geschikte nieuwe medewerker te vinden?

Slide 3 - Open vraag

2.1 Personeelsbehoefte
Bekijk altijd eerst kritisch wat je personeelsbehoefte is: Is er echt een nieuwe medewerker nodig?

Personeel is niet goedkoop. En als je een nieuwe medewerker nodig hebt; Wat moet deze medewerker kunnen? Wat heeft het team nodig?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

2.2 Voorbereiding
Voordat je op zoek gaat naar geschikte kandidaten, moet je eerst duidelijk kunnen omschrijven wat voor medewerker je precies zoekt.

 • Functieomschrijving: Beschrijf je welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de functie horen.
 • Functieprofiel: Hierin geef je aan welke eisen je stelt aan een medewerker die deze functie moet uitvoeren, zoals opleidingseisen of bepaalde vaardigheden.

Slide 6 - Tekstslide

Uit welke onderdelen bestaat een complete functieomschrijving?

Slide 7 - Open vraag

De functieomschrijving en het functieprofiel geven kandidaten belangrijke informatie over de functie. 

De functieomschrijving en het functieprofiel zorgen er ook voor dat jij duidelijk weet welke persoon je zoekt. 

Slide 8 - Tekstslide

2.3 Werving
Als je beschrijving van de functie en de organisatie compleet hebt, kun je geschikte kandidaten gaan werven. 

 • Interne werving: Vooral binnen grote organisaties is het gebruikelijk om eerst binnen de eigen organisatie geschikte kandidaten te zoeken.
 • Externe werving: Als intern geen optie is, of je wilt ook kandidaten van buiten de organisatie aantrekken.

Slide 9 - Tekstslide

Noem 2 online wervingsmethoden en 2 offline wervingsmethoden als je extern gaat werven

Slide 10 - Open vraag

Opdracht

Zoek in 5 minuten op internet een goede vacature tekst voor de functie leidinggevende
En zorg ervoor dat je kan beargumenteren waarom die goed is.

Slide 11 - Tekstslide

Goede vacature tekst
 • Doelgroep
 • Informatie overzichtelijk
 • Tekst persoonlijk (je en jij) 
 • Bij online plaatsing, bedenk waarop mogelijke kandidaten zoeken
 • Wees creatief en zorg dat je tekst opvalt
 • Beschrijving van de organisatie (bedrijfscultuur, reputatie en missie) 

Slide 12 - Tekstslide

2.4 Selectie

 1. Selectiecriteria opstellen
 2. Kandidaten selecteren
 3. Selectiegesprekken voeren
 4. Keuze maken 

Slide 13 - Tekstslide

Hulpmiddelen selecteren kandidaten


Scoringslijst (Matrix)
 • Sollicitatiegesprek
 • Curriculum vitae (CV)


Voorkomen van stereotypering
 • Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)

Slide 14 - Tekstslide

Een vacature docent stagebezoek staat open. In het functieprofiel staat dat je vaardig moet zijn in het zelfstandig op pad moet kunnen gaan om stage adressen te bezoeken. Formuleer bij deze vaardigheid één selectiecriterium (specifiek, meetbaar en realistisch).

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Sollicitatiecode (NVP)

Doel van deze code is het creëren van een zo eerlijk en open mogelijke behandeling van sollicitanten tijdens wervings- en selectieprocedures

Slide 17 - Tekstslide

2.5 Afronding
ArbeidsvoorwaardengesprekIn een arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van werkgever en medewerker

Slide 18 - Tekstslide

Primaire arbeidsvoorwaarden


Duur van de arbeid en de beloning daarvoor
 • Salaris
 • Aantal te werken uren en op welke dagen
 • Werktijden
 • Aantal vakantie- en verlofdagen
 • Overwerkvergoeding
 • Toeslagen

Slide 19 - Tekstslide

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Eventuele aanvullende financiële tegemoetkomingen boven op het salaris en extra regelingen
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Kinderopvang
 • Bijzondere vergoedingen
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Pensioen
 • Leaseauto

Slide 20 - Tekstslide

Soorten aanstelling
 • Vaste arbeidsovereenkomst: Geen einddatum, noem je ook wel voor onbepaalde tijd.
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst: Wel einddatum, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Max 3x/3jaar). 
 • Nulurencontract: Medewerker werkt alleen als hij opgeroepen of ingeroosterd wordt (Kan bepaalde of onbepaalde tijd zijn)

Slide 21 - Tekstslide

Overige afspraken
 • Proeftijd: contract kunnen opzeggen, met of zonder opgaaf van reden.

Alle langere proeftijden zijn niet geldig: Er is dan officieel helemaal geen sprake van een proeftijd.  
duur van arbeidsovereenkomst
maximale duur proeftijd
6 maanden of korter
geen proeftijd
6 maanden - 2 jaar
maximaal 1 maand
tijdelijke vervanging
maximaal 1 maand
meer dan 2 jaar of onb. tijd
maximaal 2 maanden

Slide 22 - Tekstslide

Overige afspraken
 • Opzegtermijn: Periode die een medewerker na opzegging van de arbeidsovereenkomst nog moet blijven werken voor de organisatie.

 • Cao: Afgesloten in overleg tussen werkgevers en de werknemers. 
  Voordeel werkgever: scheelt tijd, want niet met elke medewerker in gesprek. 
  Voordeel werknemer: Ontstaan geen grote verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen werknemers

Slide 23 - Tekstslide

Overige afspraken
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG): Verklaring dat de persoon geen gedrag heeft vertoond dat een bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie in de samenleving.

 • Extra voorwaarden: Je mag bijvoorbeeld niet bij een concurrent gaan werken. 

Slide 24 - Tekstslide