Verzekering-5 les 1 20-21

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVocational Education

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Onze online afspraken
Om te voorkomen dat we elkaar niet kunnen volgen, moeten we afspraken maken:

 • Microfoon is uit;
 • Beeld/ Camara aan;
 • Wil je wat zeggen, steek je hand duidelijk op;
 • Wanneer je jouw naam hoort, microfoon aan en spreken.

Slide 2 - Tekstslide

Wat ga je leren?
 1. Wat zijn verzekeringen?
 2. Het risico en de premie

 3. Onzeker voorval 

 4. Herverzekeren
 5. Verzekeringsmaatschappij

 6. Tussenpersonen  

Slide 3 - Tekstslide

Waar denk je aan
bij verzekeren?

Slide 4 - Woordweb

Waarom verzekeren?
Iedereen loopt het risico dat hem iets naars overkomt.

Het risico zelf kan niet worden verzekerd, maar wel de (financiële) gevolgen.

Slide 5 - Tekstslide

Assurantie of verzekering 
Een overeenkomst, bij welke de verzekerde belooft premie te betalen aan de verzekeraar, 
die op zijn beurt belooft om de verzekerde schadeloos te stellen bij verlies, schade of gemis van verwachte voordelen die door een onzeker voorval zijn ontstaan.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Particuliere verzekering
 • Niet verplicht
 • Zelf bepalen welke financiële risico.

 1. Schadeverzekeringen
 2. Sommenverzekeringen

Slide 8 - Tekstslide

Sociale verzekering
 • Verplicht


 1. Werknemersverzekeringen
 2. volksverzekeringen

Slide 9 - Tekstslide

Particuliere verzekering is verplicht
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Volksverzekering hoort bij:
A
Zakelijke verzekering
B
Sociale verzekering
C
Particuliere verzekering

Slide 11 - Quizvraag

Premie
Het bedrag dat de verzekerde moet betalen om verzeker te zijn.

De premie is afhankelijk van:
 1. De verzekerde waarde;
 2. De kans op schade;
 3. De kosten van de verzekeringsmaatschappij;
 4. De winst die de verzekeringsmaatschappij wil maken.

Slide 12 - Tekstslide

Onzeker voorval
Je krijgt schade alleen vergoed als die het gevolg is van een onzeker voorval. 
Dat is een gebeurtenis waarvan je niet weet wanneer en of die ooit zal plaatsvinden. 

voorbeeld: Een auto-ongeluk

Slide 13 - Tekstslide

Dubbel verzekeren
Verboden jezelf dubbel te verzekeren

Geld alleen voor schadeverzekering

Slide 14 - Tekstslide

Herverzekeren
De maatschappij verzekert een deel van het risico bij een herverzekeringsmaatschappij en draagt het overige deel van het risico zelf

Slide 15 - Tekstslide

Verzekeringsmaatschappij

Een gewoon bedrijf.

Particuliere verzekeringsmaatschappij.

Streven naar winst

Tussenpersonen

Helpt u bij het vinden van een verzekering die bij u past. 

Beantwoordt vragen en geeft advies.

Beloning is provisie

Slide 16 - Tekstslide

Polis
Polis is het schriftelijk bewijs van de verzekerings-overeenkomst.

Slide 17 - Tekstslide

Wat staat in een polis?
 1. Wie is verzekerd
 2. Wat is verzekerd
 3. Tegen welke risico ben je verzekerd
 4. Voor welke bedrag ben je verzekerd
 5. Hoeveel premie
 6. Duur van de verzekering
 7. Opzeggingstermijn 

Slide 18 - Tekstslide

Wie is verzekerd?
Wat is verzekerd?
Tegen welke risico?
Voor welke bedrag?
Hoeveel premie moet je betalen?
Hoe lang duurt de verzekering

Slide 19 - Sleepvraag

Het schriftelijke bewijs van een verzekering.
A
polis
B
overdrachtsinkomen
C
financiering

Slide 20 - Quizvraag

Wie maakt de polis?
A
de verzekeraar
B
de verzekerde

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Tekstslide

Schadeverzekeringen
 • Brandverzekering
 • Motorrijtuigverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Telefoonverzekeringen
 • Reisverzekeringen
Zelf beslissen of je een verzekering afsluit

Slide 23 - Tekstslide

Sommenverzekering
Verzekering waarbij de uitkering door de verzekeraar afhankelijk is van het moment dat verband houdt met het leven of sterven
van een bepaalde persoon.

Zelf beslissen of je een verzekering afsluit

Slide 24 - Tekstslide

Wat is een sommenverzekering?
A
Een sommenverzekering keert de daadwerkelijk geleden schade uit.
B
Een sommenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit.

Slide 25 - Quizvraag

Overlijdensrisicoverzekering
A
schadeverzekering
B
sommenverzekering

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Video