Verzekering-5 les 1

Luister eens!
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVocational Education

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Luister eens!

Slide 1 - Tekstslide

Luister eens!

Slide 2 - Tekstslide

Lessonup
 • Download en open de app
 • Registreer jezelf
 • log in
 • voer de klassencode

Slide 3 - Tekstslide

Wat ga je leren?
 1. Wat zijn verzekeringen?
 2. Het risico en de premie

 3. Onzeker voorval 

 4. Herverzekeren
 5. Verzekeringsmaatschappij

 6. Tussenpersonen  

Luister eens!

Slide 4 - Tekstslide

Waarom verzekeren?
Iedereen loopt het risico dat hem iets naars overkomt.

Het risico zelf kan niet worden verzekerd, maar wel de (financiële) gevolgen.

Luister eens!

Slide 5 - Tekstslide

Verzekering of Assurantie
Een overeenkomst, bij welke de verzekerde belooft premie te betalen aan de verzekeraar, 
die op zijn beurt belooft om de verzekerde schadeloos te stellen bij verlies, schade of gemis van verwachte voordelen die door een onzeker voorval zijn ontstaan.

Luister eens!

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Particuliere verzekering
 • Niet verplicht
 • Zelf bepalen welke financiële risico.

 1. Schadeverzekeringen
 2. Sommenverzekeringen

Luister eens!

Slide 8 - Tekstslide

Sociale verzekering
 • Verplicht


 1. Werknemersverzekeringen
 2. volksverzekeringen
Luister eens!

Slide 9 - Tekstslide

Particuliere verzekering is verplicht
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Volksverzekering hoort bij:
A
Zakelijke verzekering
B
Sociale verzekering
C
Particuliere verzekering

Slide 11 - Quizvraag

Premie
Het bedrag dat de verzekerde moet betalen om verzeker te zijn.

Hoogte van de premie is afhankelijk van:
 1. De verzekerde waarde;
 2. De kans op schade;
 3. De kosten van de verzekeringsmaatschappij;
 4. De winst die de verzekeringsmaatschappij wil maken.

Luister eens!

Slide 12 - Tekstslide

Onzeker voorval
Je krijgt schade alleen vergoed als die het gevolg is van een onzeker voorval. 
Dat is een gebeurtenis waarvan je niet weet wanneer en of die ooit zal plaatsvinden. 

voorbeeld: Een auto-ongeluk

Slide 13 - Tekstslide

Dubbel verzekeren
Verboden jezelf dubbel te verzekeren

Geld alleen voor schadeverzekering

Slide 14 - Tekstslide

Herverzekeren
De maatschappij verzekert een deel van het risico bij een herverzekeringsmaatschappij en draagt het overige deel van het risico zelf

Luister eens!

Slide 15 - Tekstslide

Verzekeringsmaatschappij

Een gewoon bedrijf.

Particuliere verzekeringsmaatschappij.

Streven naar winst

Tussenpersonen

Helpt u bij het vinden van een verzekering die bij u past. 

Beantwoordt vragen en geeft advies.

Beloning is provisie

Luister eens!

Slide 16 - Tekstslide

Polis
Polis is het schriftelijk bewijs van de verzekerings-overeenkomst.

Luister eens!

Slide 17 - Tekstslide

Wat staat in een polis?
 1. Wie is verzekerd
 2. Wat is verzekerd
 3. Tegen welke risico ben je verzekerd
 4. Voor welke bedrag ben je verzekerd
 5. Hoeveel premie
 6. Duur van de verzekering
 7. Opzeggingstermijn 

Slide 18 - Tekstslide

Wie is verzekerd?
Wat is verzekerd?
Tegen welke risico ben je verzekerd?
Voor welke bedrag ben je verzekerd?
Hoeveel premie moet je betalen?
Hoe lang duurt de verzekering?

Slide 19 - Sleepvraag

Het schriftelijke bewijs van een verzekering.
A
polis
B
overdrachtsinkomen
C
financiering

Slide 20 - Quizvraag

Wie maakt de polis?
A
de verzekeraar
B
de verzekerde

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Tekstslide

Schadeverzekeringen
 • Brandverzekering
 • Motorrijtuigverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Telefoonverzekeringen
 • Reisverzekeringen
Zelf beslissen of je een verzekering afsluit
Luister eens!

Slide 23 - Tekstslide

Sommenverzekering
Verzekering waarbij de uitkering door de verzekeraar afhankelijk is van het moment dat verband houdt met het leven of sterven
van een bepaalde persoon.

Zelf beslissen of je een verzekering afsluit
Luister eens!

Slide 24 - Tekstslide

Wat is een sommenverzekering?
A
Een sommenverzekering keert de daadwerkelijk geleden schade uit.
B
Een sommenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit.

Slide 25 - Quizvraag

Overlijdensrisicoverzekering
A
schadeverzekering
B
sommenverzekering

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Video

Maak vraag 1 t/m 8 op blz 15

Slide 28 - Tekstslide