6: van politie naar officier

Criminaliteit
Van politie, via officier...
les 1: uitleg 6.1
les 2: uitleg 6.2

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Criminaliteit
Van politie, via officier...
les 1: uitleg 6.1
les 2: uitleg 6.2

Slide 1 - Tekstslide

begrippen herhalen
- verschil hechtenis/ gevangenis straf
- ontoerekeningsvatbaar
- pij maatregel
- noodweer
- overmacht

Slide 2 - Tekstslide

Aan het eind van de les:
 1. Ken je de bevoegdheden van de politie
 2. Ken je de taken van de politie
 3. Kan je een voorbeeld geven van de grenzen bij de politie.

Slide 3 - Tekstslide

Officier van Justitie 
Openbaar Ministerie 
alle officieren van justitie bij elkaar
voor de duidelijkheid

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Tekstslide

Bevoegdheden politie/ LET OP


Bij zware opsporingstaken zoals telefoons aftappen of iemands woning doorzoeken heeft de politie toestemming van de OVJ nodig. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Dilemma van de rechtsstaat
 • Vrijheid (rechtsbescherming)
 • Veiligheid (rechtshandhaving)
 • Beide botsen soms

Vrijheid vs. veiligheid

Slide 10 - Tekstslide

les 2:
vragen van de vorige subpagraaf? taken van de politie
vraag 13
uitleg 6.2

Slide 11 - Tekstslide

6.2 Officier van Justitie
 • Aanklager (namens het Openbaar Ministerie)
 • Leidt het opsporingsonderzoek
 • Beslist of de verdachte naar de rechter gaat
 • Eist in een strafzaak en bepaalde straf 
 • Zorgt dat de straf wordt uitgevoerd

Slide 12 - Tekstslide

Het opsporingsonderzoek
 • Proces verbaal: een officieel schiftelijk verslag.
 • Strafdossier: bewijsmateriaal, getuigenverklaringen en andere gegevens.

Slide 13 - Tekstslide

Klaar met het opsporingsonderzoek?
De Officier van Justitie heeft drie mogelijkheden: 

- Seponeren: afzien van verdere rechtsvervolging 
   onvoldoende bewijs, klein vergrijp of al gestraft. 

- Schikken: geldboetes
vaak bij vernielig of winkeldiefstal

- Vervolgen: naar de rechtbank voor een rechtszaak
OvJ spreekt namens de samenleving en probeert de rechter te overtuigen
hij eist ook een passende straf voor de verdachte. 

Slide 14 - Tekstslide

Waarom seponeren?
- Te weinig bewijs 
-  Iemand is al genoeg gestraft

-  Er worden voorwaarden gesteld. 
Bijv: verslaafden laten afkicken 

Slide 15 - Tekstslide

Waarom schikken?
-  Bij minder zware delicten besluit de OvJ een boete te geven. 


Slide 16 - Tekstslide

Waarom vervolgen?
- Strafdossier komt voor de rechter

- OvJ wordt dan een openbare aanklager, en eist een passende straf tegen de verdachte 

-

Slide 17 - Tekstslide

Wat is GEEN taak van de officier van justitie?
A
Leiden van opsporingsonderzoek
B
Vervolgen van strafbare feiten
C
Laten uitvoeren van opgelegde straffen
D
Reclassering adviseren over verdachte

Slide 18 - Quizvraag

Hoe noem je het als de officier van justitie besluit de verdachte niet te vervolgen?

Slide 19 - Open vraag

weektaak : paragraaf 6
in de les aan het einde  17

maak deze als eerste

Slide 20 - Tekstslide