6: van politie naar officier

Criminaliteit
Van politie, via officier...
les 1: uitleg 6.1
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Criminaliteit
Van politie, via officier...
les 1: uitleg 6.1

Slide 1 - Tekstslide

Hoe heet iemand die voor de rechter moet verschijnen en nog niet veroordeeld is?
A
Dader
B
Verdachte
C
delict Pleger
D
Misschien pleger

Slide 2 - Quizvraag

Wie bepaald of een verdachte van bedreiging schuldig is?
A
de rechter
B
advocaat
C
Officier van justitie
D
de koning

Slide 3 - Quizvraag

Wie bepaald of een verdachte voor de rechter moet verschijnen?
A
Rechter
B
Officier van justitie
C
Politie
D
ministerie van Justitie en Veiligheid

Slide 4 - Quizvraag

Aan het eind van de les:
 1. Ken je de bevoegdheden van de politie
 2. Ken je de taken van de politie
 3. Kan je een voorbeeld geven van de grenzen bij de politie.

Slide 5 - Tekstslide

Officier van Justitie 
Openbaar Ministerie 
alle officieren van justitie bij elkaar
voor de duidelijkheid

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Bevoegdheden politie/ LET OP


Bij zware opsporingstaken zoals telefoons aftappen of iemands woning doorzoeken heeft de politie toestemming van de OVJ nodig. 

Slide 9 - Tekstslide

grenzen aan bevoegdheden
Nederland is een rechtstaat 

de taken van de poltie staan in de wet en dit is belangrijk voor de rechtsbescherming

de politie kan niet zomaar alles doen 

Slide 10 - Tekstslide

Dilemma van de rechtsstaat
 • Vrijheid (rechtsbescherming)
 • Veiligheid (rechtshandhaving)
 • Beide botsen soms

Vrijheid vs. veiligheid

Slide 11 - Tekstslide

De politie heeft vijf taken: 1) handhaven openbare orde; 2) verlenen van hulp; 3) opsporen van strafbare feiten; 4) dienstverlening en ???

Slide 12 - Open vraag

Wat is NIET waar over de bevoegdheden van de politie?
A
De politie mag je fouilleren als je verdachte bent
B
De politie kan je vragen naar je persoonlijke gegevens
C
De politie kan je staande houden: je meenemen voor verhoor
D
De politie heeft een huiszoekingsbevel nodig voor het binnentreden van een woning

Slide 13 - Quizvraag

6.2 Officier van Justitie
 • Aanklager (namens het Openbaar Ministerie)
 • Leidt het opsporingsonderzoek
 • Beslist of de verdachte naar de rechter gaat
 • Eist in een strafzaak en bepaalde straf 
 • Zorgt dat de straf wordt uitgevoerd

Slide 14 - Tekstslide

Het opsporingsonderzoek
 • Proces verbaal: een officieel schiftelijk verslag.
 • Strafdossier: bewijsmateriaal, getuigenverklaringen en andere gegevens.

Slide 15 - Tekstslide

Klaar met het opsporingsonderzoek?
De Officier van Justitie heeft drie mogelijkheden: 

- Seponeren: afzien van verdere rechtsvervolging 
   onvoldoende bewijs, klein vergrijp of al gestraft. 

- Schikken: geldboetes
vaak bij vernielig of winkeldiefstal

- Vervolgen: naar de rechtbank voor een rechtszaak
OvJ spreekt namens de samenleving en probeert de rechter te overtuigen
hij eist ook een passende straf voor de verdachte. 

Slide 16 - Tekstslide

Waarom seponeren?
- Te weinig bewijs 
-  Iemand is al genoeg gestraft

-  Er worden voorwaarden gesteld. 
Bijv: verslaafden laten afkicken 

Slide 17 - Tekstslide

Waarom schikken?
-  Bij minder zware delicten besluit de OvJ een boete te geven. 


Slide 18 - Tekstslide

Waarom vervolgen?
- Strafdossier komt voor de rechter

- OvJ wordt dan een openbare aanklager, en eist een passende straf tegen de verdachte 

-

Slide 19 - Tekstslide

Wat is GEEN taak van de officier van justitie?
A
Leiden van opsporingsonderzoek
B
Vervolgen van strafbare feiten
C
Laten uitvoeren van opgelegde straffen
D
Reclassering adviseren over verdachte

Slide 20 - Quizvraag

Hoe noem je het als de officier van justitie besluit de verdachte niet te vervolgen?

Slide 21 - Open vraag