H1_§1 Elektrische Energie Vervoeren

Elektriciteitsnet
Hoofdstuk 1
Elektriciteit
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Elektriciteitsnet
Hoofdstuk 1
Elektriciteit

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektriciteitsnet
Hoofdstuk 1
Elektriciteit
Par. 1.1 Elektrische energie vervoeren

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 1. Je kunt uitleggen hoe verschillende soorten energiecentrales werken
 2. Je kunt uitleggen hoe met een generator elektrische energie wordt opgewekt.
 3. je kunt het verschil tussen spanning en stroomsterkte uitleggen
 4. Je kunt uitleggen hoe een transformator werkt
 5. Je kunt aan de hand van de verhouding van het aantal windingen de spanningsverhoging of spanningsverlaging in een transformator berekenen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

10 000 Volt
380 000 Volt
10 000 Volt
230 Volt

Slide 7 - Tekstslide

in centrale wordt veel meer spanning opgewekt dan  een huis nodig heeft . hiervoor wordt gebruik gemaakt van transformatoren
Netspanning
 • In Nederland is de netspanning 230 V.
 • De spanning die op stopcontacten staat.
 • Wat als een apparaat werkt op een veel lagere spanning?
 • Transformator nodig --> zet netspanning om in een lagere spanning.
 • Transformator kan spanning ook van een lage spanning naar een hogere spanning omzetten.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wisselspanning lichtnet
f = 50 Hz
Gelijkspanning batterij
Effectieve spanning

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formule:

Een transformator:
 • Zet een hoge spanning op naar een lage spanning of omgekeerd


Transformator:

De spanning of het aantal windingen uitrekenen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ideale transformator
Bij een ideale transformator is er geen vermogensverlies en geldt dat het vermogen aan de primaire kant gelijk is aan het vermogen van de secundaire kant. 


Slide 11 - Tekstslide

Eventueel demo 6

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende trafo's
1

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Na de elektriciteitscentrale , de masten en de transformatorstation, gaat de elektriciteit naar een transformatorhuisje. In hoeveel Volt wordt de elektriciteit dan omgezet?
A
10.000 V
B
360.000 V
C
230 V

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij een transformator weet je:

Wat is hier de vergrotingsfactor
Up=230VUs=23V
A
0,1
B
10
C
23
D
230

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij een transformator weet je:

Wat is hier de vergrotingsfactor
Up=360ns=36000Us=48V
A
7,5
B
100
C
750
D
geen van deze

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken Ns van de transformator.
timer
5:00

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Is dit een ideale
transformator?
Waarom?
Is dit een ideale transformator?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen hoe verschillende soorten energiecentrales werken
 • Je kunt uitleggen hoe met een generator elektrische energie wordt opgewekt.
 • Je snapt waarom een transformator moet worden gebruikt bij het vervoer van elektrische energie
 • Je kunt uitleggen hoe een transformator werkt

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting H1.1
 • elektriciteitscentrale > hoogspanningskabels > transformatorstation > transformatorhuisje > woning
 • Met een transformator kan je de spanning omhoog of omlaag transformeren om zo energie te besparen 
 • Transformator bestaat uit een primaire en een secundaire spoel. 
 • Een ideale transformator heeft een rendement van 100%.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Up =24V ; Ip =0,75 A ; Up =6V ; Ip =3A
Laat zien of de transformator een ideale is?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken Up van de transformator.

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Een transformator zet een stroom om van 250 V naar 16 V, de primaire spoel heeft 500 windingen.
Bereken het aantal windingen in de secundaire spoel?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In de adapter zit een transformator die de primaire spanning (230 V) omzet naar een secundaire spanning van 9 V.
De primaire spoel van de transformator heeft 460 windingen.
Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel.
timer
5:00

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de formule voor de spanningsverhouding van een ideale transformator?
A
Vp * Vs = Np * Ns
B
Ip / Is = Np / Ns
C
Ip * Is = Np * Ns
D
Vp / Vs = Np / Ns

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies