BS 4 Energie

BS 4: Energie 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

BS 4: Energie 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel 
  • Je kunt de belangrijkste energiebronnen noemen met hun voordelen en nadelen.

Slide 2 - Tekstslide

Energiebronnen
Mensen gebruikten de laatste 100 jaar steeds meer energie.

- Verlichting
- Verwarming huizen
- Arbeid vervangen door machines
- Elektrische apparaten
- Transport

Slide 3 - Tekstslide

Niet duurzame energiebronnen

- Fossiele brandstoffen

- Kernenergie

Slide 4 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen

- Zonne-energie
- Windenergie
- Waterkracht
- Biomassa

Slide 5 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen

Aardgas, aardolie en steenkool zijn fossiele brandstoffen
Zijn miljoenen jaren geleden ontstaat uit resten van dode planten en dieren. 
De organische stoffen hierin bevatten veel energie.
Door verbranding komt energie vrij. 

Slide 6 - Tekstslide

Voordelen fossiele brandstoffen

*Het winnen ervan is
  goedkoop.
* Ze zijn makkelijk te  
   gebruiken.
* Ze zijn makkelijk te 
   vervoeren. 
Nadelen fossiele 
brandstoffen

* Bij verbranding komt CO2 vrij.
   (leidt tot broeikaseffect)
* Bij verbranding ontstaat 
   luchtverontreiniging.
* Er vindt uitputting van 
   voorraden plaats.

Slide 7 - Tekstslide

Kernenergie
Ontstaat door het splitsen van atoomkernen
 
- Komt energie vrij in de vorm  
   van warmte
- Met warmte wordt 
   elektriciteit opgewekt

Slide 8 - Tekstslide

Voordelen kernenergie

* Geen luchtverontreiniging
* Geen CO2 in de lucht
Nadelen kernenergie

* Er ontstaat radioactief afval.
* Het uranium wat wordt 
   gebruikt bij de splitsing van 
   atomen raakt op.
* Grote gevolgen voor mens en milieu wanneer er iets mis gaat
(kernramp van Tsjernobyl)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Duurzame energie
Energie uit energiebronnen die niet opraken en die geen vervuiling veroorzaken. 

Zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa

Slide 11 - Tekstslide

Zonne-energie
De energie van de zon wordt direct gebruikt. 
Zonneboilers:  De zon verwarmt water voor douchen/wassen

Zonnepanelen: Door zon wordt elektriciteit opgewekt.

Slide 12 - Tekstslide

Windenergie
Doordat de bladen van de windmolen gaan draaien wordt elektriciteit opgewekt.

Horizonvervuiling:
Aantasting van het uitzicht door windmolens.

Slide 13 - Tekstslide

Waterkracht
Energie van stromend water

- Rivieren met  
   hoogteverschillen
- Stuwdammen
- Getijden energie 
   (eb en vloed)

Slide 14 - Tekstslide

Biomassa
Biomassa: Energierijke stoffen van organisch materialen
                       (hout, groente, fruit, mest, plantaardige olie)

Voordeel: Het is CO2 neutraal 
                     (wordt geen extra CO2 in de lucht toegevoegd, de CO2 die vrijkomt                         hebben de planten eerst zelf opgenomen)

Nadeel: Veel landbouwgrond wordt gebruikt voor het creëren van biobrandstoffen (bv. koolzaad, zonnebloemen en oliepalmen)

Slide 15 - Tekstslide

Maatregelen
* Overheid stimuleert ontwikkeling duurzame energiebronnen:
   (subsidies voor particulieren en bedrijven die groen stroom 
    produceren, zonnepanelen, warmtepomp, etc)

* Overheid stimuleert beperking energieverbruik:
   Minder auto's en OV bevorderen, energie labels aan huizen,     
   zuiniger omgaan met energie, isolatie aanbrengen, etc.


Slide 16 - Tekstslide

0

Slide 17 - Video

0

Slide 18 - Video

0

Slide 19 - Video