cross

Past Simple - Past continuous - present perfect

The past tense
In deze Lesson Up gaan jullie leren over de verleden tijd en de verschillende versies hiervan.

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

The past tense
In deze Lesson Up gaan jullie leren over de verleden tijd en de verschillende versies hiervan.

Slide 1 - Tekstslide

Verleden tijd in
het Engels

Slide 2 - Woordweb

Past Simple
Waarom?
Als je wilt vertellen dat iets in het verleden is gebeurd en nu is afgelopen. Het gaat hier meer om het feit dat het is gebeurd en dat wil je even vertellen :D

Hoe ziet het eruit?
Werkwoord + ED of tweede rijtje onregelmatige werkwoorden.


Slide 3 - Tekstslide

Past simple
Signaalwoorden in de zin?
L (last...)                       
A (ago...)                       
D ( days...)                    
y (yesterday, year...)

Slide 4 - Tekstslide

Is dit een past simple zin?
Yesterday I played soccer.
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quizvraag

Is dit een past simple zin?
I cook dinner every night.
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quizvraag

Is dit een past simple zin?
I went to the store last week.
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quizvraag

Past continuous
Waarom?
Als iets in het verleden een langere tijd heeft afgespeeld en je wilt dit benadrukken, óf iets speelde zich een langere tijd af en werd onderbroken.

Hoe ziet de PC eruit?
Was/were (verleden tijd 'be') + werkwoord -ing
When/while

Slide 8 - Tekstslide

Past Continuous
Een korte gebeurtenis (past simple) onderbreekt een lange gebeurtenis (past continuous).
1. I was watching television when the doorbell rang.
2. We were playing soccer when it started to rain.
3. Mom did the groceries while I was playing with my buddy.
4. I was making a sandwich when I dropped my knife.

Slide 9 - Tekstslide

Cycle
Play
Watch
Do
Cut
BurnWhen

While
Lange gebeurtenis
Korte gebeurtenis
Drop
extinguish
Listen
Talk
Cook
Catch

Mix 'n match
Was/were

Slide 10 - Tekstslide

Present perfect
Wanneer?
Iets is vroeger begonnen en heeft nog steeds effect op het heden.
Hoe ziet de present perfect eruit?
Have of has + ww -ED of 3e rijtje onregelmatige werkwoorden
Signaalwoordjes
Since, for, ever, never, yet


Slide 11 - Tekstslide

Present perfect
Voorbeeld zinnen:
  1. I have a broken arm for three weeks now. 
  2. We have played soccer yesterday, that is why I am tired.
  3. Our house has burned down. 
  4. She has gamed since she was out of school
  5. I have never been to Brazil in my entire life.

Slide 12 - Tekstslide

We ____ class for 20 minutes now
A
Have had
B
were having

Slide 13 - Quizvraag

He ______ since he was born
A
have breathed
B
was breathing
C
has breathed
D
were breathing

Slide 14 - Quizvraag

We _____ never____ so much in one lesson!
A
has learning
B
Was learned
C
Were learning
D
Have learned

Slide 15 - Quizvraag

Welke van de tijden is al helemaal klaar?

Slide 16 - Open vraag

Bij welke van de tijden hebben we have of has nodig?

Slide 17 - Open vraag

Welke van de tijden is een langere actie in het verleden?

Slide 18 - Open vraag