Modals must, have(got) to, should

Modals 

must, have got to, should

Theme 2
Hulpwerkwoorden

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2,3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Modals 

must, have got to, should

Theme 2
Hulpwerkwoorden

Slide 1 - Tekstslide

Hulpwerkwoorden
should = zou moeten
must = moeten
have/has (got) to = iets moet van iemand anders

Slide 2 - Tekstslide

Should
Should (not) = zou (niet) moeten.
Should  (+not) + hele werkwoord

jij vindt dat iets (niet) zou moeten.
Je geeft een advies.
Je raadt iets af.
Iets is goed om te doen, maar niet verplicht...

Slide 3 - Tekstslide

Must

Must (+not) + hele werkwoord

jij vindt dat iets (niet) moet / je verplicht jezelf.
Must is krachtiger dan should, sterk aanraden.

You must check the tyres.
You mustn't buy that game. It's a waste of money.

I must study for the next test.

Slide 4 - Tekstslide

Have (got) to

has/have (got) to + hele werkwoord

Iets moet van iemand anders, niet van jou.

Je geeft een noodzaak, zekerheid of verplichting aan.


Mum says I have to do the dishes.
You have to turn off your phone in class.

You have to be 18 to drink alcohol.

Slide 5 - Tekstslide

Have to in ontkenningen

Als je have to in ontkennende zinnen gebruikt, dan verandert de betekenis van 'moeten' in 'niet hoeven'.


Don't have to + hele werkwoord 
Doesn't have to + hele werkwoord

She doesn't have to walk her dog.

Slide 6 - TekstslideSlide 7 - Tekstslide

I ….. see that film. It is said to be fantastic!
A
don't have to
B
should
C
have to
D
must

Slide 8 - Quizvraag

I ...... go to bed now, or I won’t be fit tomorrow.

A
must
B
have to
C
should
D
ought to

Slide 9 - Quizvraag

Mom says that we ..... go to bed.
A
must go
B
have to go
C
should go
D
go

Slide 10 - Quizvraag

You don't have to, but I think you ....... buy that sandwich!
A
must
B
should
C
mustn't
D
shouldn't

Slide 11 - Quizvraag

According to this year's school rules, we ….. put our phones in the phonebag.
A
must
B
should
C
have to
D
don't have to

Slide 12 - Quizvraag

I ..... do some studying for my exam tomorrow, I really need a good grade.
A
should
B
must
C
have to
D
don't have to

Slide 13 - Quizvraag

You ..... be 18 before you can drive.
A
should
B
must
C
have to
D
don't have to

Slide 14 - Quizvraag

Mark is a sales representative. He ... travel a lot.
A
must
B
has to
C
should
D
mustn't

Slide 15 - Quizvraag

I ..... wear a uniform when I am at school in England.
A
must
B
have to
C
should
D
musn't

Slide 16 - Quizvraag

You ..... smoke. It's bad for you.
A
must
B
should
C
don't have to
D
shouldn't

Slide 17 - Quizvraag

You ..... park here. It's an emergency exit.
A
mustn't
B
must
C
have to
D
don't have to

Slide 18 - Quizvraag

The museum is free. You ..... pay.
A
shouldn't
B
mustn't
C
don't have to
D
should

Slide 19 - Quizvraag

last one:
I think people ... recycle more paper and glass.
A
have to
B
must
C
should
D
mustn't

Slide 20 - Quizvraag

Ik begrijp het verschil tussen should / must / (don't) have to
A
ja
B
nee
C
een beetje

Slide 21 - Quizvraag