Verzorgingsstaat 5.1

Verzorgingsstaat
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wanneer moeten mensen hun eigen problemen zelf oplossen, en wanneer moet de overheid hen moet helpen?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel paragraaf 1

Aan het eind van deze les kun je...

uitleggen waarom we een verzorgingsstaat nodig hebben
de drie pijlers van de verzorgingsstaat uitleggen
de belangrijkste sociale grondrechten vertellen
de rollen van de overheid in de verzorgingsstaat vertellen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een verzorgingsstaat?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructiesZou jij een onbekende helpen en een schoon shirt geven?
Machtsdilemma
Machtsdilemma
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
'Een samenleving inrichten'
Zou jij een onbekende helpen en een schoon shirt geven?
A
Ja
B
Nee

Slide 5 - Quizvraag

Verzekeren is tegenwoordig geregeld binnen een groep mensen die je niet kent, terwijl dat vroeger binnen gildes ontstaan is. Daar kenden mensen elkaar wel. 

In de verzekeringsfunctie van de verzorgingsstaat is het de overheid die verzekert. Dat is nog wel anders dan een inboedelverzekering bijvoorbeeld. 
Wat zou de overheid moeten doen?
Verzorgen
Verheffen
Verbinden
Verzekeren

Slide 6 - Tekstslide

Verplaats de afbeelding met de dame van functie naar functie. Bespreek wat de overheid in iedere functie van de verzorgingsstaat zou kunnen/moeten doen voor een speciaal type persoon (presenteer de dame als kwetsbaar of juist heel zelfstandig bijvoorbeeld).
Of bespreek wat het beste zou zijn in elke functie volgens leerlingen zelf. 
Verzorgingsstaat
"De overheid bemoeit zich actief met de welvaart en het welzijn van haar inwoners"
In de kern staat de solidariteitsgedachte
Welvaart
ons inkomen en de mate waarin we onze behoeften kunnen vervullen
Welzijn
in hoeverre we ons geestelijk en lichamelijk goed voelen
Solidariteit
bereidheid binnen een groep of samenleving om risico's met elkaar te delen.
(bijvoorbeeld: als iemand zijn baan kwijt raakt, maar jij hebt een baan, krijgt de werkloze een uitkering waaraan jij en alle andere werkende mensen voor betalen)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


De drie pijlers van
de verzorgingsstaat

Goed onderwijs
Goede gezondheidszorg
Sociale zekerheid

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sociale rechtsstaat
mensen moeten gelijke kansen hebben om een menswaardig bestaan te leiden en zichzelf te kunnen ontwikkelen. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sociale grondrechten
- voldoende werkgelegenheid
- bestaanszekerheid
- bewoonbaarheid van het land
- volksgezondheid
- goed onderwijs

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Niet alleen rechten, maar ook plichten

bijvoorbeeld: 
- sollicitatieplicht
- recht op onderwijs
- betalen van belasting en premies

Slide 11 - Tekstslide

voorbeeld: als je ontslagen wordt en je krijgt een uitkering, moet je een baan accepteren als je die aangeboden krijgt. Accepteer je niet, dan word je gekort op je uitkering.

+ recht op onderwijs maar leerplicht tot je 16e
3 hoofdrolspelers in de NL'se verzorgingsstaat
1. Burgers
Je bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van werk, een huis en de opvoeding van je kinderen. Maar als het jou niet lukt, kun je bij de overheid aankloppen.
2. De overheid
- verantwoordelijk voor collectieve voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en uitkeringen.
- stimuleren van werkgelegenheid 
- inzet voor goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden
- bevorderen van het welzijn van mensen
3. Werknemers- en werkgeversorganisaties
werknemers: georganiseerd in vakbonden (letten op belangen van werknemers)
werkgevers: sociale partners (verantwoordelijk voor maken van afspraken voor alle werknemers en werkgevers)

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke drie pijlers heeft de verzorgingsstaat?
timer
2:00

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem één belangrijk sociaal grondrecht voor
de verzorgingsstaat.
timer
2:00

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor wie is de verzorgingsstaat?
A
Voor alle mensen die geld nodig hebben
B
Voor alle burgers
C
Voor alle mensen die werkloos zijn
D
Voor alleen de mensen die onder het minimumloon zitten

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Solidariteit is:
A
Mensen accepteren ook al hebben ze andere waarden dan jij
B
Altijd zo veel mogelijk mensen het ergens mee eens laten zijn
C
De ultieme middenweg tussen politiek links en rechts
D
Gevoel van saamhorigheid en samen consequenties dragen

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is geen gebied waaruit de verzorgingsstaat werkt?
A
Veiligheid en Justitie
B
Gezondheidszorg
C
Onderwijs
D
Sociale zekerheid

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen in de les
verzorgingsstaat
solidaireit
sociale zekerheid(stelsel)
sociale rechtsstaat

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
> Verschillende extra opdrachten paragraaf 1 (4 stuks)
> Opdrachten paragraaf 1

- na het maken geef ik het nakijkformulier vrij, verbeter je je antwoorden en lever je de opdrachten weer in voor de week erop.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deadlines
MaS deel 1 + 3: de eerste week na de meivakantie op de dag van de les. 


MaS deel 2: de tweede week na de meivakantie op de dag van de les.

Praktische Opdracht "Maatschappelijk Probleem Analyse": laatste week v mei op de dag vd les.Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies