Formuleren VWO-4

Formuleren
De volgende formuleerfouten moet je kennen:
tautologie
pleonasme
contaminatie
dubbele ontkenning
onjuiste herhaling
verwijsfout
incongruentie
dat/als-constructie
losstaand zinsgedeelte
foutieve samentrekking
foutieve beknopte bijzin1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Formuleren
De volgende formuleerfouten moet je kennen:
tautologie
pleonasme
contaminatie
dubbele ontkenning
onjuiste herhaling
verwijsfout
incongruentie
dat/als-constructie
losstaand zinsgedeelte
foutieve samentrekking
foutieve beknopte bijzinSlide 1 - Tekstslide

Ongelijkheid
Bij een aantal formuleerfouten is er sprake van ongelijkheid:
- Verwijsfout
- incongruentie
- foutieve beknopte bijzin
- foutieve samentrekking
- symmetrie

Slide 2 - Tekstslide

Verwijsfouten
 • dat/wat
 • het/zij
 • zij/ hem
 • die/dat
 • deze/die
 • hen/hun
 • waaraan / aan wie

Slide 3 - Tekstslide

Goede voorbeelden
 • De hond die daar loopt…
 • Het huis dat daar staat…
 • De man op wie ik verliefd ben…
 • Het huis waarop ik geboden heb…
 • De familie heeft veel van haar bezittingen verkocht
 • Alles wat ik beweerde over het mooiste wat ik heb meegemaakt is waar wat een ander ook zegt over mij.

Slide 4 - Tekstslide

Ik ben bij met een vriendin waaraan ik alles kan vertellen.
A
goed
B
fout

Slide 5 - Quizvraag

Dat is het spannendste wat ik ooit heb gedaan
A
goed
B
fout

Slide 6 - Quizvraag

 • Bij de-woorden gebruik je die
 • Bij het-woorden gebruik je dat
 • Het verschil tussen mannelijk [hij, zijn] en vrouwelijk [zij, haar] moet uit de zin blijken.
 • Wat gebruik je wanneer:
  [a] het terugverwijst naar iets/ niets/ alles
  [b] na een overtreffende trap [het mooiste wat] en
  [c] als het verwijst naar de gehele voorgaande zin.
 • Bij personen gebruik je [met wie. aan wie, voor wie]
 • Bij zaken [de rest] gebruik je [waarmee, waaraan, waarvoor]

Slide 7 - Tekstslide

Wat schrijf je op de puntjes? Heeft de leraar ---- niet uitgelegd hoe.... de toets het beste kunnen leren?
A
hen,hun
B
hun,hun
C
hun,zij
D
hen,zij

Slide 8 - Quizvraag

Verschil hen hun
 • Hun gebruik je als bezittelijk voornaamwoord [hun huis] en als meewerkend voorwerp [ik geef het hun].
 • Na een voorzetsel gebruik je hen [ik ga met hen naar school] en als lijdend voorwerp [ik versla hen].
 • Hun gebruik je nooit als onderwerp, dan gebruik je ze/zij. Hun doen of hun gaan is dus fout!

Slide 9 - Tekstslide

Het resultaat van de enquêtes over online-lessen zullen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief
A
goed
B
fout

Slide 10 - Quizvraag

Incongruentie
 • Getal van persoonsvorm en onderwerp komt niet overeen
 • Het onderwerp staat bijvoorbeeld in het enkelvoud en de persoonsvorm in het meervoud.
 • Komt vaak voor bij woorden die voor je gevoel meervoud zijn: aantal, jeugd, kudde, politie

Slide 11 - Tekstslide

Foutieve samentrekking
Samentrekken, woorden die in het vervolg van de zin herhaald worden,  mag maar moet aan drie voorwaarden voldoen:
1. betekenis, 2. vorm/getal en 3. gram. functie moeten gelijk zijn.
foute voorbeelden:


Slide 12 - Tekstslide

Luid zingend werden de cadeautjes bezorgd.
A
Incongruentie
B
Foutieve beknopte bijzin
C
foutieve samentrekking
D
geen symmetrie

Slide 13 - Quizvraag

Slechts een kleine minderheid van de studenten waren tevreden over de online-lessen.
A
Incongruentie
B
Foutieve beknopte bijzin
C
foutieve samentrekking
D
geen symmetrie

Slide 14 - Quizvraag

Na getankt te hebben, reed de bus weer verder.
A
Incongruentie
B
Foutieve beknopte bijzin
C
foutieve samentrekking
D
geen symmetrie

Slide 15 - Quizvraag

Welke fout, waar zit de fout en verbeter de zin:
Ben je ervan op de hoogte dat wanneer je meedoet met het schoolkoor, je een extra cijfer krijgt?

timer
1:00

Slide 16 - Open vraag

Dat/als constructie
 • Onder deze stijlfout vallen ook: omdat/ als, omdat/wanneer, dat/wanneer.
 • Deze fout is gemakkelijk te herkennen, want de woorden staan letterlijk naast elkaar in de zin.
 • Probeer zo’n zin maar eens hardop voor te lezen: je hapert tussen [dat] en [als].
 • De oplossing is eenvoudig: je pakt het zinsgedeelte het [als] op en plakt het achteraan de zin.

Slide 17 - Tekstslide

Het blijft een vraag hoelang we nog in lockdown zitten. Omdat we niet weten wanneer de besmettingen dalen.
A
goed
B
fout

Slide 18 - Quizvraag

Losstaand zinsgedeelte
 • Als een zin lang wordt, ben je geneigd maar een punt te zetten.
 • Dat kan niet altijd: elke zin heeft een hoofdzin nodig. Een zin waarin onderwerp en persoonsvorm naast elkaar staan.
 • Dat is een zin waar onderwerp en persoonsvorm naast elkaar staan.


Slide 19 - Tekstslide

Gisteren liep ik over straat naar mijn werk en fiets ik vandaag daar naar toe.

A
goed
B
fout

Slide 20 - Quizvraag

Foutieve inversie
 • Inversie betekent omdraaiing. In het tweede gedeelte van de zin zijn onderwerp en persoonsvorm verwisseld
 • De oplossing is simpel:
  zet het onderwerp weer voor de persoonsvorm of plaats een zinsdeel voor de persoonsvorm
 • Mijn huiswerk heb ik al gemaakt en ga ik nu voetballen: ik ga nu of nu ga ik.

Slide 21 - Tekstslide

Dubbelop
Naast ongelijkheid en fouten in zinsopbouw is er ook een aantal fouten waarbij er sprake is van dubbelop:
- pleonasme
- tautologie
- contaminatie
- dubbele ontkenning
- onjuiste herhaling

Slide 22 - Tekstslide

Welke formuleerfout? Ik lees graag boeken over de samenleving zoals bijvoorbeeld 'Alle mensen deugen' van Rutger Bregman.

Slide 23 - Open vraag

Tautologie
- Twee woorden die hetzelfde betekenen.
- de woorden behoren tot dezelfde woordsoort.
- Oplossing: Eén van de twee weglaten.


Slide 24 - Tekstslide

Welke formuleerfout? De kerstman deelde gratis cadeautjes uit.

Slide 25 - Open vraag

Pleonasme
- Lijkt veel op tautologie, ook nu zeg je iets dubbelop
- Verschil je kunt niet een van de twee weglaten, maar slechts 1.
- Je herhaalt/benadrukt een kenmerk : Witte sneeuw
- Twee woorden van verschillende woordsoort


Slide 26 - Tekstslide

Welke formuleerfout? De Arena behoort tot één van de mooiste stadions van Nederland

Slide 27 - Open vraag

Contaminatie
- Ook nu weer sprake van dubbelop.
- twee uitdrukkingen / woorden die samengevoegd worden.
   waardoor onjuiste uitdrukking bestaat
- lastig te herkennen omdat je moet weten om welke  
   uitdrukkingen het gaat.

Slide 28 - Tekstslide

Welke formuleerfout? Hij probeert te voorkomen dat er geen fouten gemaakt worden

Slide 29 - Open vraag

Dubbele ontkenning
- Hierbij maak je vaak gebruik van het woord [niet/geen] in combinatie  met een ‘negatief’ werkwoord [ontkennen/voorkomen].
- wiskunde:  min en min wordt plus.
- Daarmee heb je de omgekeerde betekenis van wat je wilt zeggen.
- Haal er 1 ontkenning uit.

Slide 30 - Tekstslide

Welke formuleerfout? Op zo’n partij zou je ook niet op moeten stemmen.

Slide 31 - Open vraag

Onjuiste herhaling
- vaak slordigheidsfout
- vaak in langere zinnen, dan staat een voorzetsel aan het begin van de zin en aan het eind nogmaals.
- Eén van de twee weglaten.

Slide 32 - Tekstslide

Welke formuleerfout? Het leerwerk had Bas van tevoren goed gepland
A
Pleonasme
B
Tautologie
C
contaminatie
D
onjuiste herhaling

Slide 33 - Quizvraag

Aan dat gepraat over voetbal op zondagavond heb ik een hekel aan.
A
Pleonasme
B
Tautologie
C
contaminatie
D
onjuiste herhaling

Slide 34 - Quizvraag

In iedere vaste standaarduitrusting zit een zakmes verpakt.
A
pleonasme
B
tautologie
C
contaminatie
D
onjuiste herhaling

Slide 35 - Quizvraag

Welke formuleerfout? Je moet echt afstand houden, want dat is immers beter tegen de verspreiding van het virus.
A
pleonasme
B
tautologie
C
contaminatie
D
onjuiste herhaling

Slide 36 - Quizvraag