Skills lesson 19-09-19

Today's Lesson 1
 • Energizer "It must be love"
 • Reading strategies 
 • Reading exam texts 
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishUpper Secondary (Key Stage 4)

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Today's Lesson 1
 • Energizer "It must be love"
 • Reading strategies 
 • Reading exam texts 

Slide 1 - Tekstslide

Today's Lesson 2
 • Finish up reading 
 • Holmwood's - your week goal!

Slide 2 - Tekstslide

It must be love 
This video will help you :
 • to improve your vocab and test your observation skills 
 • you will learn "must" used to guess things we expect to be true 

Slide 3 - Tekstslide

Watch the video 
 • Listen!
 • Observe!
 • Be ready to answer 4 questions 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

What clour is the car?
A
white
B
black

Slide 6 - Quizvraag

What colour is the piano?
A
white
B
balck

Slide 7 - Quizvraag

All the musicians are wearing hats and gloves
A
true
B
false

Slide 8 - Quizvraag

There is a shark in the swimming-pool
A
true
B
false

Slide 9 - Quizvraag

Must 
 • Obligation- I must wash my hair today
 • Certainty ( I expect it to be true)- 
It's 9 o'clock. She must be home .
I can't believe you. You must be joking.

Slide 10 - Tekstslide

Make your own example with ''must''

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

Reading skills Goal
At the end of this lesson you will know the 5 reading strategies and when to use them.

Slide 13 - Tekstslide

Stappenplan "Reading test"
 1. TIP: Houd steeds de tijd in de gaten.
 2. SKIMMEN: kijk naar de titel, inleiding, naam van de schrijver, kopjes, etc. Wat weet je al van het onderwerp?
 3. WOORDEN RADEN: Probeer lastige woorden te begrijpen via de context; lees stukje verder of terug.
 4. SCANNEN: gericht zoeken naar het antwoord op de vraag: Lees de alinea goed door.
 5. ELZA: Let op de eerste en laatste zin van de alinea.
 6. INTENSIEF LEZEN: woord voor woord, regel voor regel lezen om het antwoord op een vraag te vinden. 

Slide 14 - Tekstslide

timer
1:00
Noem 2 leestrategieen.

Slide 15 - Woordweb

Wat is skimmen?
A
De vraag lezen en het antwoord kiezen
B
raden wat het moeilijke woord zou kunnen betekenen
C
naar de tekst kijken zonder deze te lezen zodat je ongeveer weet waar de tekst over gaat
D
gericht zoeken naar de antwoorden op de vragen

Slide 16 - Quizvraag

Wanneer ga je scannen?
A
als je weten wat een woord betekent.
B
als je het antwoord op een vraag wil weten.
C
als je wilt weten wat er in de eerste en laatste alinea van een tekst staat.
D
als je wilt kijken naar de titel, kopjes en tussenkopjes.

Slide 17 - Quizvraag

stappenplan
Stap 1. : orienteren (Skimmen)
Stap 2.: lees de vraag en de antwoorden
Stap 3.: lees de tekst
Stap 4.: beantwoord de vraag

Slide 18 - Tekstslide

stap 1 - orienteren (Skimmen)
- Lengte van de tekst. Dit is belangrijk om je leesstrategie te bepalen
- Kijk naar de titel; vaak wordt er een vraag gesteld over de titel, geeft informatie over de tekst
- Kijk naar afbeeldingen, kopjes (tussenkopjes), vetgedrukte woorden

Slide 19 - Tekstslide

stap 2 - lees de vraag en de antwoorden
- multiple choice; let op! als er gevraagd wordt dat je 1 goed antwoord moet aangeven, dan moet je niet 2 aankruisen. 
- open vraag; beantwoord een openvraag kort en bondig. 
- invulvraag; let op de signaalwoorden; bijv. because= omdat= geeft reden 
- true or false vraag; geef aan wat waar of juist of niet waar of onjuist is. 
- citeren; citeer het gedeelte van de tekst waarin het antwoord wordt genoemd. 

Slide 20 - Tekstslide

stap 3- Lees de tekst
Bij een korte tekst moet je de hele tekst lezen.
Bij een lange tekst wordt vaak bij de vraag aangegeven in welke alinea je het antwoord kan vinden.

Slide 21 - Tekstslide

stap 4 - beantwoord de vraag
Beantwoord de vraag en check of je het goede antwoord hebt gegeven. 

Slide 22 - Tekstslide

Your turn to try:
Read 3 texts and try to answer te questions.
Note all the difficulties you'll be facing, if there are any 
You will get 15 minutes 
timer
0:20

Slide 23 - Tekstslide

hier printen 
https://www.examenblad.nl/examendocument/2019/cse-1/engels-kb-vmbo/bijlage/2019/f=/KB-0071-a-19-1-b.pdf
https://www.examenblad.nl/examendocument/2019/cse-1/engels-kb-vmbo/opgaven/2019/f=/KB-0071-a-19-1-o.pdf

Slide 24 - Tekstslide

 inclined to - geneigd zijn tot
ghoulish- macaber, demonisch, raar 

Slide 25 - Tekstslide

The keys:
1 B               2 C
3 D .             4 B
5 :
1 juist
2 juist
3 onjuist
4 juist
6 C .         7 A

Slide 26 - Tekstslide

How many mistakes have you made?

Slide 27 - Open vraag

Today's Lesson 2
 • Finish up reading 
 • Holmwood's - your week goal!

Slide 28 - Tekstslide