cross

7.3 Het verhaal van de fossielen

7,3 fossielen
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

7,3 fossielen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De wetenschap die fossielen bestudeert noemen we:
timer
0:20
A
Histoliogie
B
Paleontologie
C
Sedimentologie
D
Endocrionologie

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorwaarde voor
natuurlijke selectie?
timer
0:30
A
Variatie in eigenschappen
B
Mannelijke en vrouwelijke organismen
C
Recombinatie
D
Mutatie

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

zijn fossielen oud en saai?
A
ja beide
B
nee beide niet
C
wel oud maar niet saai
D
hopelijk minder na dit college

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Je leert hoe fossielen ontstaan en op welke verschillende manieren. je leert ook hoe wetenschappers de ouderdom van fossielen bepalen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossilisatie
"Het proces waarbij fossielen ontstaan."

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossilisatie
5 mogelijke manieren:
 1. Verstening
 2. Verdroging
 3. Lage temperaturen
 4. Lage pH + zuurstofgebrek
 5. Opsluiten in barnsteen.

Slide 7 - Tekstslide

 • Verstening: micro-organismen breken zachte delen af. Vertraagd door laag zand of slik (bodem van rivier/zee). Skelet en tanden blijven intact. Hoge druk versteent sediment. In water opgeloste mineralen dringen resten binnen en vervangen origineel materiaal. 
 • Verdroging: Snel uitdrogen van een dood organisme in een droge omgeving heeft een conserverende werking, want micro-organismen kunnen niet leven zonder water. 
 • Lage temperatuur Ook kou conserveert. 
 • Lage pH en zuurstofgebrek De zure en zuurstofarme omstandigheden in veenmoerassen zijn ongunstig voor bacteriën. Dat remt de afbraak van dode lichamen. 
 • Opsluiten in barnsteen:  Barnsteen is afkomstig van de gestolde hars van naaldbomen. I.
timer
2:00
Verstening
Verdroging
Lage temp.
Lage pH en O2
Barnsteen
Mineralen
Hoge druk
Veenmoeras
Naaldbomen
Zee
Woestijn
Tirol

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gidsfossielen
"Fossielen met een grote geografische verspreiding die slechts een beperkte tijd hebben bestaan."

Helpen (relatieve) leeftijd te bepalen van een aardlaag.
Meer gidsfossielen = betrouwbaarder. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

C14-methode
 • Koolstof-isotoop uit dampkring
 • Halveringstijd 5370 jaar
 • 14C:12C bepaalt leeftijd

Slide 10 - Tekstslide

Elementen worden ingedeeld naar het aantal protonen in de atoomkern. En van alle elementen bestaan varianten met een verschillend aantal neutronen in de kern. Zo'n variant heet een isotoop.
Voorbeeld C14:
Fossiel met 25% oorspronkelijke C14
en halveringstijd 5730 jaar is hoe oud?
timer
1:00
A
5370 jaar
B
11460 jaar
C
17190 jaar
D
22920 jaar

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Rudimentaire organen
"Organen die over tijd hun functie verloren hebben."

Slide 12 - Tekstslide

Elementen worden ingedeeld naar het aantal protonen in de atoomkern. En van alle elementen bestaan varianten met een verschillend aantal neutronen in de kern. Zo'n variant heet een isotoop.

Slide 13 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
 • Bedenk 5 rudimentaire structuren/organen/functies bij de mens.
 • Zoek 2 verschillende fossielen niet ouder dan 60.000jaar
 • En 2 fossielen die juist ouder zijn dan 60.000jaar

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zijn fossielen oud en saai ?
A
ja. maar ik ben zelf ook saai
B
nee, dit was best tof om over te leren
C
nog steeds maar wel minder dan ik dacht
D
Nog suffer dan ik van tevoren dacht

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies