Presentatie eindsymposium onderzoek 21 juni 2021

Van internationale schakelklas naar regulier onderwijs


Onderzoek Adinda IJlst en Anya Beemster
Montessori Lyceum Oostpoort
2020-2021
1 / 5
volgende
Slide 1: Tekstslide
NT2Middelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 5 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Van internationale schakelklas naar regulier onderwijs


Onderzoek Adinda IJlst en Anya Beemster
Montessori Lyceum Oostpoort
2020-2021

Slide 1 - Tekstslide

Van een school in Ghana naar  een school  in Nederland

Slide 2 - Tekstslide

Probleemstelling:
Focus  op  inhoud
wordt  veel  meer
focus op taal.

  

Onderzoeksvraag:
 Wat heeft de ISK-leerling              nodig van de schoolomgeving om succes te hebben?

Slide 3 - Tekstslide

Doelgroep en onderzoeksinstrumenten:
Doelgroep: oud-ISK-leerlingen die 
   zijn doorgestroomd naar havo/vwo 
* Literatuurstudie
   * Interview experts
                                  * Voortgang: - Digitale vragenlijst 
                                                                       - Focusgroepgesprekken
                                                                         - Analyse studieresultaten

Slide 4 - Tekstslide

Inzichten:


            * Hoe doen deze leerlingen het?
       * Wat zijn de succesfactoren?
               * Welke tips geven de leerlingen?
* Wat zeggen de experts?

Slide 5 - Tekstslide