College 5: van mechanisme naar uitkomsten

Lesgeven met ict
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICT didactiekHBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Lesgeven met ict

Slide 1 - Tekstslide

College 5: van mechanisme naar uitkomsten (CIMO)
Voorbereiding
 • Goed beeld wat de interventie bij de doelgroep uitlokt (= mechanismen) (CIMO) 
 • Weet welk effect je met de interventie wilt bereiken (= uitkomsten) (CIMO)
Contacttijd
 • 'ICT-carrousel'
 • Mechanismen + verwachtte uitkomsten delen
 • Trends in concepten (kennisonderdeel)
 • Hoe evalueer je? (steekt de les logisch in elkaar? Voldeet het ontwerp?) (CIMO)

Resultaat van het college  
3e/4e fase CIMO-model + verdieping concepten

Slide 2 - Tekstslide

CIMO-model

Slide 3 - Tekstslide

Terugkoppeling huiswerk
 • Wat lokt deze interventie uit bij de doelgroep? (= interventie + mechanismen) (CIMO) 
 • Welk effect wil je met de interventie bereiken? (= mechanisme) (CIMO)
 • Voorbereiden 'ICT-carroussel'  

Slide 4 - Tekstslide

Mechanismen + verwachtte uitkomsten delen (CIMO): uitwisselen & feedback geven
 • Vorm drietallen
 • Bevraag elkaar op de mechanismen & verwachtte uitkomsten
 • Geef elkaar feedback 
timer
10:00

Slide 5 - Tekstslide

ICT-tool carroussel 
 • 4 rondes (harten♥, klaver♣, schoppen♠, ruiten♦) x 5 minuten
 • Elke student vertelt bij aanvang van zijn ronde kort over zijn gekozen ICT-tool
 • mede-studenten kiezen een presentatie uit

Te beantwoordde vragen:
 1. Welke toepassingen kan je nog meer bedenken met deze tool?
 2. Is een 'analoge' variant beter? Waarom wel/niet?
 3. Wat is de meerwaarde van ICT in dit voorbeeld?

Maak nu voor jezelf een inschatting van de kans dat je dit mogelijk gaat gebruiken


timer
5:00

Slide 6 - Tekstslide

Trends in concepten

Slide 7 - Tekstslide

Trends in concepten
Alles in de blend........
 1. Flipping the Classroom  
 2. Learning Analytics  
 3. Adaptief leren 
 4. Gamification

Slide 8 - Tekstslide

Blended Learning
 • Mix
 • online leren
 • kleine groep
 • samenwerken
 • individu

Slide 9 - Tekstslide

1. Flipping the classroom
Screencast-o-matic

 • gratis tot 15 minuten
 • makkelijk in gebruik

Slide 10 - Tekstslide

2. Learning Analytics
 • Data (van de leerling)
 • Analyseren (wat zegt ons dit?)
 • Interventies (wat willen we er mee?)

Inzicht in het proces van de leerling
 • Wat doet hij? Wanneer? Hoe vaak? etc. 

Slide 11 - Tekstslide

3. Adaptief leren
Slide 12 - Tekstslide

4. Gamification
Classcraft (soft skills (klassenmanagement))
Seppo: interactief spel maken
SAMR: gamification

Slide 13 - Tekstslide

Leerlab: deelnemende scholen

Slide 14 - Tekstslide

Huiswerk
 • Hoe evalueer je? (steekt de les logisch in elkaar? Voldeet het ontwerp?)
 • Bewijsmateriaal verzamelen

Slide 15 - Tekstslide

Beschrijf een verbinding tussen het onderwerp van dit college en jouw praktijk als docent

Slide 16 - Open vraag