samenvatting

Voor- en nadelen van de 3 mechanismen
                          Voordeel                                        Nadeel
Overheid          Gelijkheid                                       Geen keuzevrijheid

Markt                Keuzevrijheid                                 Geen gelijkheid

Particulier        Meer verbinding                             Geen ondersteuning
initiatief            tussen mensen                               voor mensen zonder                                                                                      sociaal netwerk
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Voor- en nadelen van de 3 mechanismen
                          Voordeel                                        Nadeel
Overheid          Gelijkheid                                       Geen keuzevrijheid

Markt                Keuzevrijheid                                 Geen gelijkheid

Particulier        Meer verbinding                             Geen ondersteuning
initiatief            tussen mensen                               voor mensen zonder                                                                                      sociaal netwerk

Slide 1 - Tekstslide

Politieke stroming
Regulerings-mechanisme
Waarde
Chisten-democratie
Particulier initiatief
Naastenliefde
Sociaal-democratie
Overheid
Gelijkheid
Liberalisme
Markt
Wederkerigheid/ vrijheid

Slide 2 - Tekstslide

Verzorgingsstaat
De verzekeringsfunctie: De overheid garandeert een (minimum)inkomen wanneer inkomen wegvalt.
De verzorgingsfunctie: Hulp bieden aan mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.
De verheffingsfunctie: Kansen bieden aan mensen om zich te ontplooien en hun weg te vinden in de samenleving.
De verbindingsfunctie: Sociale cohesie creëren tussen (groepen) mensen. 


Slide 3 - Tekstslide

3 ontstaanstheorieën
  1. De Swaan
  2. Arbeidersbeweging
  3. Beschavingsoffensief

Slide 4 - Tekstslide

De Swaan

- Dilemma collectieve actie (H1): Als niet iedereen bijdraagt wordt het probleem niet opgelost. Er is een collectief (grote groep) nodig om maatschappelijke problemen op te lossen
- We hebben collectief belang bij een verzorgingsstaat

Slide 5 - Tekstslide

Arbeidersbeweging
De verzorgingsstaat is ontstaan uit pragmatische overwegingen.
Revoluties en protesten onderdrukken en voorkomen door sociale wetgeving.

Slide 6 - Tekstslide

Beschavingsoffensief
Het 'verheffen' (opvoeden) van het volk door de 'gegoede burgerij'.
Sociale ongelijkheid verminderen door particuliere initiatieven.

Slide 7 - Tekstslide

De verzekeringsfunctie

Het sociale zekerheidsstelsel van NL

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

De verheffingsfunctie

Onderwijs in NL

Slide 10 - Tekstslide

De verbindende functie van het onderwijs
Recht op onderwijs geldt voor iedereen (ongeacht afkomst, inkomen, geslacht enz.) Iedereen gelijke kansen.

 

Of toch niet?

Slide 11 - Tekstslide

De 3 tegenstellingen in de samenleving
Door tegenstellingen in de samenleving wordt de binding (sociale cohesie) tussen mensen bedreigd. Hierdoor kan sociale ongelijkheid ontstaan. 
- Rijk en arm
- Oud en jong
- Met en zonder migratieachtergrond

Slide 12 - Tekstslide

Sociaaldemocratische verzorgingsstaat

- Zwe - Fin - Noor

- Gelijkheid en sociale integratie

- Dus veel sociale zekerheid en hoge uitkeringen

- Recht op werk

- Grote beroepsbevolking = financiering systeem

Slide 13 - Tekstslide

Liberale verzorgingsstaat

- VS - CA - VK

- beperkte sociale zekerheid

- alleen de mensen die zich echt niet kunnen redden krijgen hulp van de overheid

- veel keuzevrijheid

- lage belastingen

Slide 14 - Tekstslide

Conservatiefcorporatistische verzorgingsstaat

- DL - OOS - FRA - BEL

- niet individu maar het gezin is belangrijkste

- hoge kinderbijslag, dure kinderopvang

- vrouwen werken minder

- belastingen hoog met een progressief karakter

Slide 15 - Tekstslide

De toekomst
Vergrijzing en ontgroening: verzorgen, verzekeren, verbinden
Individualisering: verbinden
Globalisering: verzekeren, verheffen, verbinden
Europese eenwording: verzorgen, verzekeren, verheffen, verbinden

Slide 16 - Tekstslide

Verzorgingsstaat
Is welzijn een individuele of een collectieve verantwoordelijkheid?
Wat vinden jullie?

Slide 17 - Tekstslide