Lesson 8 Vocabulary plus listening

Sophie 
Marit
Cas
Kerem
Rein
Manish
Fatima
Melda
Kioko
Daantje 
Betul
Emily
Valentino
Berkan
Sanne 
Nora
Shannon
Nikki
Dilana
Camilo
Teacher 
Blackboard 
3A
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishUpper Secondary (Key Stage 4)BTEC

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Sophie 
Marit
Cas
Kerem
Rein
Manish
Fatima
Melda
Kioko
Daantje 
Betul
Emily
Valentino
Berkan
Sanne 
Nora
Shannon
Nikki
Dilana
Camilo
Teacher 
Blackboard 
3A

Slide 1 - Tekstslide

Carla
Isa
Merel
Jayde
Mirza
Talha
Amir
Liam
Anthony
Jamilla
Kim
Lisa
Nabillah
Jette
Sophie
Teacher 
Blackboard 
3B

Slide 2 - Tekstslide

Today
  • Energizer "Listening skills"
  • Listening 2.4
  • Past Simple vs Present Perfect 
  • Planner  

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Ik kan gerichte vragen beantwoorden na het kijken van een video. 

Slide 4 - Tekstslide

How to improve your listening skills ?

Slide 5 - Tekstslide

Start small
listen/watch frequently 
start with short tracks/videos
Look for things you like

 

Slide 6 - Tekstslide

4

Slide 7 - Video

00:46
Wat bedoelt de spreker met “subtracting a habit.”
A
Weghalen van een gewoonte
B
Vergeten van een gewoonte
C
Een nieuwe gewoonte toevoegen

Slide 8 - Quizvraag

01:05
Wat zegt de spreker hier over de 30 day challenge ?
A
Het zorgt ervoor dat je leuke dingen gaat doen
B
Elke dag van de 30 onthoudt je beter
C
Door de challenge moet je veel onthouden
D
Het zorgt ervoor dat je stomme dingen doet

Slide 9 - Quizvraag

01:30
Wat is mount Kilimanjaro?

Slide 10 - Open vraag

02:59
Wat is zijn advies
A
Grote veranderingen maken is leuk
B
Zorg dat anderen mensen weten dat je de 30 day challenge doet
C
Niemand vertellen dat je bezig bent
D
Met kleine veranderingen beginnen

Slide 11 - Quizvraag

Brexit explained in tea
what is a metaphor?

Slide 12 - Tekstslide

1

Slide 13 - Video

Estimate your listening skills
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

01:02
Great britain
Europe
The teabag
The cup with hot water

Slide 15 - Sleepvraag

Now 
Recap Past Simple Present Perfect 

Slide 16 - Tekstslide

Past simple or present perfect?


Recap and practice

Slide 17 - Tekstslide

Learning Intentions
  1. I know the difference between past simple and present perfect (rules)
  2. I know when to use which tense (signal words)
  3. I know how to form the two tenses :) :( ?

Slide 18 - Tekstslide

1. I know the difference between past simple and present perfect (rules)

Slide 19 - Tekstslide

2. I know when to use which tense (signal words)

Slide 20 - Tekstslide

3. I know how to form the two tenses
 :) :( ?

Slide 21 - Tekstslide

Past simple or present perfect?
past simple
Present perfect
in het verleden begonnen, nu nog zo /
eerder gebeurd, gevolgen nog merkbaar
Iets is helemaal afgelopen.
She has broken her arm so she can't play football.
She worked at Mondriaan College three years ago.

Slide 22 - Sleepvraag

Past simple or present perfect?
Past simple
Present perfect
The world has changed a lot since Covid-19.
We have known her for a long time.
David lived in Oss in the 1990's and then he moved to Hawaii. 
She broke my new mug last night.

Slide 23 - Sleepvraag

Wat is nu het verschil in betekenis tussen de past simple en de present perfect?

Slide 24 - Tekstslide

Past simple or present perfect?
'I finished my homework last night.'
A
past simple
B
present perfect

Slide 25 - Quizvraag

Past simple or present perfect?
'She has never been to Washington before.'
A
past simple
B
present perfect

Slide 26 - Quizvraag

Wat is nu het verschil in betekenis tussen de past simple en de present perfect?

  • past simple voor dingen die zijn afgelopen
  • present perfect voor: 1. dingen die in het verleden begonnen, en nu nog zo zijn. 2. dingen die eerder zijn gebeurd, maar gevolgen nog merkbaar. Er is dus altijd een link met het  verleden.

Slide 27 - Tekstslide

Past simple or present perfect?
Past simple
Present perfect
have of has + voltooid deelwoord
Vragen maak je altijd met Did (of Was/Were) + ow + hele ww
Vragen maak je altijd met Have of Has + ow + voltooid deelwoord
Onregelmatige werkwoorden: 2e  rijtje

Onregelmatige werkwoorden: 3e rijtje
didn't + hele ww
I walked

Slide 28 - Sleepvraag

Past simple or present perfect?
Past simple
Present perfect
I have worked
Did they work....?
Has she worked...?
We worked
They haven't worked
She didn't work
I was / you were

Slide 29 - Sleepvraag

Present perfect
past simple

yesterday
last year
since
for
yet
already
in 1996
never
a week ago

Slide 30 - Sleepvraag

I have listened to music _______ I was 5 years old.
A
since
B
for
C
1998
D
ago

Slide 31 - Quizvraag

I listened to music _________.
A
last night
B
never
C
since 1998
D
yet

Slide 32 - Quizvraag

I've listened to music _______ hours.
A
since
B
ago
C
never
D
for

Slide 33 - Quizvraag

My friends .......... (not see) Stranger Things yet.
A
not seed
B
didn't see
C
haven't seen
D
haven't seed

Slide 34 - Quizvraag

The dog .......... (play) with the ball yesterday.
A
plays
B
played
C
playing
D
have played

Slide 35 - Quizvraag

They.......... (not talk) to each other since this morning.
A
don't talk
B
haven't talked
C
has talked
D
didn't talk

Slide 36 - Quizvraag

It .......... (be) a cold winter so far.
A
was
B
has been
C
were
D
been

Slide 37 - Quizvraag

.............. you .......... (take) notes before? Use different colors next time!
A
Have you taken
B
Have you taked
C
Did you taken
D
Did you taked

Slide 38 - Quizvraag

Archie _______ a movie with his friends last night.
A
watched
B
have watched
C
has watched
D
watches

Slide 39 - Quizvraag

Laura _________ pizza before!
A
eats never
B
has never eaten
C
did never eat
D
has never eated

Slide 40 - Quizvraag

They_________ pizza last week.
A
haved
B
have had
C
having
D
had

Slide 41 - Quizvraag

It .......... (rain) a lot this month.
A
rained
B
has raining
C
has rained
D
have rain

Slide 42 - Quizvraag

____________ in England last year?
A
Was you
B
Were you
C
Have you be
D
Has you been

Slide 43 - Quizvraag

Homework 
Learn vocab unit 2 
Planner week 38-39

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Tekstslide