cross

Grammar past simple vs pas continuous

1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Welcome back!
Hopefully you had a nice break  ;).
For today:
* recap past simple
* past continuous
* past simple vs pas continuous
* Something funny
* Evaluation

Slide 2 - Tekstslide

Past simple? How much do you remember?

Slide 3 - Woordweb

PAST SIMPLE --> verleden tijd
  • REGELMATIGE EN ONREGELMATIGE WERKWOORDEN
  • Signaalwoorden:  YESTERDAY, LAST NIGHT, WHEN I WAS 6, A COUPLE OF DAYS AGO, WHEN ..., ETC
Je gebruikt de Past Simple in 3 soorten zinnen:
1. bevestigende zinnen
2. vragende zinnen
3. ontkennende zinnen

Slide 4 - Tekstslide

BEVESTIGENDE ZINNEN:
(regelmatige werkwoorden)
I WALKED
YOU WALKED
HE WALKED
SHE WALKED
IT WALKED
WE WALKED
THEY WALKED
MET HET WERKWOORD BE:

I WAS
YOU WERE
HE WAS
SHE WAS
IT WAS
WE WERE
THEY WERE

Slide 5 - Tekstslide

Past Simple - Questions/negations
Questions 
Did + entire verb:
Did you walk to school yesterday?

Negations 
Didn't + entire verb:
You didn't walk to school yesterday.

Slide 6 - Tekstslide

Choose the correct Past Simple form:
Nancy ....... with her friends yesterday.
A
has played
B
played
C
plaied
D
did played

Slide 7 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
NAC ....... young PSV last week. (defeat)
A
defeat
B
defeated
C
defeats
D
defeateds

Slide 8 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
NAC ........ young Ajax last week. They lost the match.
A
didn't beated
B
didn't beaten
C
didn't beat
D
beated not

Slide 9 - Quizvraag

Choose the correct Past Simple form:
........ for his test?
A
Did he studyed?
B
Did he studied?
C
Studied he?
D
Did he study?

Slide 10 - Quizvraag

Past continuous, what do you know?

Slide 11 - Woordweb

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Mary and Peter ..........(to talk)in class when the teacher spoke.
A
was talking
B
talking
C
were talking
D
talked

Slide 14 - Quizvraag

Peter .........(to learn) French when his mother called.
A
were learning
B
learns
C
was learning
D
learned

Slide 15 - Quizvraag

Mary ........(to eat) a sandwich when the geography teacher was killed
A
were eating
B
was eating
C
eated
D
eating

Slide 16 - Quizvraag

The lunchlady ........(to make)lunch when the students came in.
A
were makeing
B
was makeing
C
were making
D
was making

Slide 17 - Quizvraag

He ..............(to skip) class when the fire alarm went off.
A
were skiping
B
was skiping
C
were skipping
D
was skipping

Slide 18 - Quizvraag

They (not swim) in the lake
A
weren't they swimming
B
they weren't swimming
C
wasn't they swimming
D
they wasn't swimming

Slide 19 - Quizvraag

(your father repair) the car?
A
were your father repairing
B
your father was repairing
C
was your father repairing
D
your father were rpairing

Slide 20 - Quizvraag

I (not read) a magazine
A
I wasn't reading
B
I weren't reading
C
wasn't I reading
D
weren't I reading

Slide 21 - Quizvraag

Maar wanneer gebruik je 
welke tijd?

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Past continuous + Past Simple

Als je ergens mee bezig was in de verleden tijd en iets anders gebeurt er tussendoor.1
was of were en het ww + ing voor waar dat waar je mee bezig bent. ACTIE
bv je bent aan het tv kijken/ eten 
2
ww + ed (of 2e rijtje van de onr ww) voor wat er
tussendoor komt - iemand belt op bv

Slide 24 - Tekstslide

Je was al tv aan het kijken op het 
 moment dat er werd gebeld.

Slide 25 - Tekstslide

the principal was sitting in the office when someone killed the math teacher
the coach was playing basketball when someone killed the math teacher
the gardener was cutting bushes when someone killed the math teacher

Slide 26 - Tekstslide

When I (to phone).......... they (to play) ................monopoly
A
was phoning - were playing
B
phoned - were playing
C
phoned - played
D
was phoning - played

Slide 27 - Quizvraag

He (to watch)............... the news when the TV set(to break down)..........
A
was watching - was breaking down
B
watched - was breaking down
C
was watching - broke down
D
watched - broke down

Slide 28 - Quizvraag

When Mike (to have).............a bath, the geyser (to explode)..................
A
was having - exploded
B
was having - was exploding
C
had - was exploding
D
had - exploded

Slide 29 - Quizvraag

Yesterday Susan ……....(to walk) along the road when she ……… (to meet) Peter.
A
was walking - met
B
was walking - was meeting
C
walked - was meeting
D
walked - met

Slide 30 - Quizvraag

Als twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden en ongeveer even lang duren gebruik je twee keer de past continuous.
Er staat dan meestal while in de zin.

Slide 31 - Tekstslide

while the coach was playing basketball the caretaker was sweeping the hall
the lunchlady was serving food while the principal was sitting in his office
the history teacher was starting his lesson while the gardener was cutting the bushes

Slide 32 - Tekstslide

Fred (to sleep).............while
Jenny (to watch)............... a movie.
A
slept - watched
B
slept - was watching
C
was sleeping - watched
D
was sleeping - was watching

Slide 33 - Quizvraag

Tom (to make).............. a phone call while Don (to have).......... a bath.
A
was making - was having
B
made - had
C
was making - had
D
made - was having

Slide 34 - Quizvraag

You (to do)....... your homework while
George (to get) .......... ready to go out.
A
were doing - was geting
B
was doing - was getting
C
were doing - was getting
D
was doing - was geting

Slide 35 - Quizvraag

pffff........
That was a lot of  information, so now something to relax.

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

Evaluatie

Slide 38 - Tekstslide

What did you think about the past few weeks and the Englis lessons? Is there anything that you would like? Let me know.

Slide 39 - Woordweb