Communicatie - Hoofdstuk 13 2022

Hoofdstuk 13 Communicatie
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 13 Communicatie

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
1. Theorie hoofdstuk 13
2. Huiswerkopdrachten lesplanner

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik les dinsdag
Intimiteit - ongewenste intimiteit
Eigen grenzen hierin kennen

Deze les: seksuele intimidatie
Eigen grenzen bewaken

Slide 3 - Tekstslide

Seksuele intimidatie
= Allerlei vormen van seksueel getinte aandacht. 

Onder te verdelen in:
  • Fysiek: billen knijpen, verkrachting.
  • Verbaal: intieme vragen over privéleven, seksueel getinte opmerkingen
  • Non- verbale gedragingen: langdurig iemand aanstaren, seksuele gebaren maken.

Slide 4 - Tekstslide

7

Slide 5 - Video

00:24
Leg in je eigen woorden uit wat seksuele intimidatie betekent.

Slide 6 - Open vraag

00:25
Welke drie vormen van seksuele intimidatie worden er in het boek van communicatie genoemd?
A
Fysieke gedragingen, seksuele gedragingen en non- verbale gedragingen
B
Fysieke gedragingen, verbale gedragingen en non- verbale gedragingen
C
Seksuele gedragingen, non- verbale gedragingen en verbale gedragingen

Slide 7 - Quizvraag

01:15
Het meisje geeft aan dat ze aan haar bil zaten. Welke vorm van seksuele intimidatie is dit?
A
Fysieke gedraging
B
Verbale gedraging
C
Non- verbale gedraging

Slide 8 - Quizvraag

01:55
Zojuist werden er voorbeelden van seksuele intimidatie genoemd. Namelijk het uitschelden en het noemen van 'mooi meisje'. Welke vorm van seksuele intimidatie is dit?
A
Fysieke gedraging
B
Verbale gedraging
C
Non- verbale gedraging

Slide 9 - Quizvraag

02:46
In Rotterdam is iedere vorm van seksuele intimidatie strafbaar. Wat vind jij hier van?

Slide 10 - Woordweb

03:09
Er wordt aangegeven dat dames zich onveilig (kunnen voelen).
Wie beslist wanneer er sprake is van intimiteit of een ongewenste intimiteit?

Slide 11 - Open vraag

03:40
Leg uit wat het verband kan zijn tussen (sub)assertief gedrag en ongewenste intimiteiten

Slide 12 - Open vraag

Oorzaken van ongewenste intimiteiten
- Machtsverhoudingen:
Begeleider – cliënt, werkgever – werknemer, docent – student

- Onschuld:
Daders zijn zich niet altijd bewust van het effect, zien het vaak onschuldig / grappig

Slide 13 - Tekstslide

Beoordelen van de mate van ongewenstheid
- Vond de handeling plaats tegen de zin van het slachtoffer?
- Werd er naar het slachtoffer geluisterd?
- Werd er rekening gehouden met zijn/ haar grenzen en wensen?
- Kan het slachtoffer verantwoordelijk gesteld worden voor wat er gebeurd is?
- Was er sprake van machtsongelijkheid?
- Zijn er lichamelijke/ fysieke verwondingen?
- Was er sprake van bedrog, misleiding, chantage etc. ?Let op: Alleen het slachtoffer kan beoordelen of er sprake was van ongewenste intimiteiten!

Slide 14 - Tekstslide

Begin van de les hebben we een filmpje gekeken over seksuele intimidatie.
Noem minimaal twee manieren hoe je om kan gaan met ongewenste intimiteiten.

Slide 15 - Open vraag

Hoe te handelen bij ongewenste intimiteiten?
  • Actief verzetten (weerstand bieden: duidelijk taal)
  • Geef grenzen direct aan (de cliënt moet beseffen dat er grenzen zijn aan zorgplicht)
  • Informeer je leidinggevende (leg gebeurtenissen en afspraken vast)
  • Zoek de fout niet bij jezelf
  • Zoek steun

Iedere instelling heeft een protocol omgaan bij ongewenste intimiteiten.
Check deze! 

Tip: praat er altijd over met collega’s en met een vertrouwenspersoon.

Slide 16 - Tekstslide

Kennistoetsenbank 
Log in op de kennistoetsenbank en maak de oefentoets van H12 + 13. 

Formuleer de onderwerpen die je lastig vindt, tijdens nabespreking tijd om vragen te stellen.

Klaar? Aan de slag met de verwerkingsopdrachten van H13 (zowel niveau 3 als 4). 

Nabespreking om .. uur.

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk
- Alle opdrachten van de digitale leeromgeving (Thieme) van H6.13. 
      Niveau 3/4: opdracht 1 t/m 6e
      Niveau 4: opdracht 1
- Praktijksituatie: 
      René maakt seksistische opmerkingen: opdracht 1 t/m 4
- Oefentoets Kennistoetsenbank H12-13

Deadline: 1 december 2020 (zie opdracht Teams)

Slide 18 - Tekstslide