Aan tafel! De aardappeleters (1)

1 / 6
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandvaardigheidTekenenBasisschoolGroep 4-8

In deze les zitten 6 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Introductie

De leerlingen maken thuis een schets van hun avondmaaltijd. Op school werken ze die uit tot een schilderij in de les 'Aan tafel! De aardappeleters (2)'. Suggestie: gebruik voorafgaand aan de huiswerkopdracht de introductieles 'Ken jij Vincent?'

Instructies

Te zien van 8 oktober 2021 t/m 13 februari 2022

Deze les bestaat uit twee delen:
- deze huiswerkopdracht
- een verwerkingsles in de klas (50 min.): Aan tafel! De aardappeleters (2)

Algemene leerdoelen
De leerlingen
- bekijken voorafgaand aan de huiswerkopdracht klassikaal het schilderij De aardappeleters en leren meer over de ontstaansgeschiedenis van dat schilderij
- maken thuis een schets met aantekeningen van hun eigen avondmaaltijd, en noteren daarbij waar ze eten, wat ze eten en met wie

Kerndoelen
1, 53, 54, 55, 56

Materiaal huiswerkopdracht
• Voor elke leerling een print van het werkblad Mijn warme maaltijd

Achtergrondinformatie
In 1885 schilderde Vincent van Gogh De aardappeleters. Hij maakte het schilderij om te laten zien hoe het boerenleven er in die tijd uit zag, en hoe hard de mensen moesten werken voor hun bestaan. De boeren op het schilderij woonden in Nuenen, Brabant. Ze werkten hard, maar waren erg arm. Hun avondeten was eenvoudig , net als hun woning. De vreemde combinatie van aardappels en koffie stond zeer waarschijnlijk niet echt op tafel. Maar door de handelingen van aardappels eten en koffie inschenken af te beelden, heeft iedere persoon op het schilderij een actieve rol.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Vertel: We gaan dit schilderij van Vincent eens wat beter bekijken.
Vraag: • Wat valt je als eerste op aan dit schilderij? Waarom juist dat? • Welke kleuren heeft Vincent hier gebruikt? • Waar kun je aan zien dat het schilderij lang geleden is geschilderd?

Slide 2 - Tekstslide

Vraag: • Staat er nog ander voedsel dan aardappels op tafel? > Nee, dit waren arme boeren; ze hadden niet veel anders te eten. • Wat wordt er bij de aardappels gedronken? > Koffie (of surrogaatkoffie) • Wie eet er thuis ook weleens aardappelen met koffie?
Wat eet jij vanavond?
Opdracht voor thuis

Slide 3 - Tekstslide

Vertel: Morgen (of op een ander moment) gaan we in de klas een schilderij maken van ons eigen avondeten, net zoals Vincent bij de aardappeleters heeft gedaan.

Slide 4 - Tekstslide

Vertel: Daarvoor maak je thuis eerst een schets (of foto) van je eigen avondmaaltijd. Bespreek vervolgens kort het werkblad. Leg uit dat de leerlingen de voorkant invullen en de achterkant gebruiken voor de schets. Daarop geven ze ook aan welke kleuren er in hun omgeving te zien zijn: de kleur van de muren, van de kleding van de mensen aan tafel, etc..
Veel succes!
(En eet smakelijk...)

Slide 5 - Tekstslide

Vraag de leerlingen tot slot de ingevulde werkbladen morgen (of op een ander moment) weer mee te nemen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies