2. Verzorgingsstaat §1

Verzorgingsstaat §1
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Verzorgingsstaat §1

Slide 1 - Tekstslide

Vraag/stelling van de week
Noteer steeds deze stelling/vraag (onderdeel van PO)
1. Welk mechanisme van de welfare triangle spreekt jou het meest aan en waarom?

Slide 2 - Tekstslide

Doelen van deze les
 • Je kunt omschrijven wat een verzorgingsstaat is.
 • Je kent de drie mechanismen van de welfare triangle en kent hun voor- en nadelen.
 • Je kunt uitleggen voor welke reguleringsmechanismen de verschillende politieke stromingen een voorkeur hebben.

Slide 3 - Tekstslide

Lesopbouw
 1. Terugblik casus
 2. Zelfstandig werken
 3. Opdrachten bespreken
 4. Afsluiten

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik casus:
wat is mantelzorg?
timer
0:45

Slide 5 - Open vraag

Vraag 4: n.a.v. dagindeling Viroen.
Hoe lang zou jij dat volhouden?
timer
0:45

Slide 6 - Open vraag

20 min. zelfstandig werken
 1. Bekijk de video met uitleg bij §1
 2. Maak van §1 opdrachten 1-3, 7-10, 14
 3. Straks selectie bespreken


Maak steeds de opdrachten in de online methode. 
Toch liever in het boek? Dan via Teams een foto. 
timer
20:00
uitlegvideo

Slide 7 - Tekstslide

Vraag 7. Welk mechanisme?
a. pannetje soep voor zieke buurvrouw
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 8 - Quizvraag

Vraag 7. Welk mechanisme?
b. bijstandsuitkering
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 9 - Quizvraag

Vraag 7. Welk mechanisme?
c. gesubsidieerd tafeltje-dek-je
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 10 - Quizvraag

Vraag 7. Welk mechanisme?
d. armenzorg uit liefdadigheid
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 11 - Quizvraag

Wat is een
verzorgingsstaat?
timer
0:40

Slide 12 - Open vraag

Voor welk reguleringsmechanisme hebben liberale politieke partijen de meeste voorkeur?
A
markt
B
overheid
C
particulier initiatief

Slide 13 - Quizvraag

Vraag/stelling van de week
Noteer steeds deze stelling/vraag (onderdeel van PO)
1. Welk mechanisme van de welfare triangle spreekt jou het meest aan en waarom?

Slide 14 - Tekstslide

Doelen van deze les
 • Je kunt omschrijven wat een verzorgingsstaat is.
 • Je kent de drie mechanismen van de welfare triangle en kent hun voor- en nadelen.
 • Je kunt uitleggen voor welke reguleringsmechanismen de verschillende politieke stromingen een voorkeur hebben.

Slide 15 - Tekstslide