H5.4 Planten leggen energie vast

H5.4 Planten en energie
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

H5.4 Planten en energie

Slide 1 - Tekstslide

5.4 Doelen
1. Het fotosyntheseproces in cellen met bladgroenkorrels beschrijven
2. (Voortgezette) Assimilatieprocessen in beschrijven en toelichten dat deze processen leiden tot de aanmaak van bouwstoffen, brandstoffen, reservestoffen en enzymen
3. De opbouw van een blad beschrijven en kunnen verklaren
4. Assimilatie en dissimilatie in planten vergelijken, in combinatie met netto en bruto productie
5. Omschrijven van droge stof en droog gewicht van een plant.

Slide 2 - Tekstslide

Hoe komen planten aan  energie?

Slide 3 - Tekstslide

Planten en energie
- Planten zijn foto- autotroof> Maken zelf voedsel met behulp van fotosynthese
- Zij assimileren glucosemoleculen uit anorganische moleculen (CO2 en H2O) in de chloroplasten (bladgroenkorrels)
- Chloroplasten zitten alleen in de groene delen van de plant

Slide 4 - Tekstslide

Fotosynthese
Je ziet de chloroplasten in de plantencel.

Deze zijn nodig voor fotosynthese

Slide 5 - Tekstslide

Fotosynthese

Slide 6 - Tekstslide

huidmondjes
  • huidmondje = 2 sluitcellen rondom het huidmondje
  • Als de turgor afneemt dan sluit het huidmondje zich 

Slide 7 - Tekstslide

Definities
Organische stoffen zijn grotere koolstofketens die door organismen gemaakt worden, zoals glucose en zetmeel (met C,H en O)

Anorganische stoffen zijn kleine moleculen zonder groot koolstofskelet


Slide 8 - Tekstslide

Kringloop van fotosynthese en verbranding.
Sleep de begrippen naar de goede plaats.
CO2 en H2O
C6H12O6 en O2
dissimilatie
fotosynthese

Slide 9 - Sleepvraag

Bruto Primaire Productie
Alle organische stoffen die producenten produceren =  Energie uit zonlicht omgezet in organische stof =  Fotosynthese = Koolstofassimilatie -> de plant maakt glucose!

Slide 10 - Tekstslide

Wat is de juiste formule om de netto primaire productie te berekenen?
A
NPP=BPP-dissimilatie
B
NPP=assimilatie-BPP
C
BPP=NPP-dissimilatie
D
BPP=assimilatie-NPP

Slide 11 - Quizvraag

Compensatiepunt
Dissimilatie
Fotosynthese
Licht is niet de beperkende factor

Slide 12 - Sleepvraag

Cuticula
Waslaagje dat het blad beschermt, voorkomt verdamping
Huidmondje
Hier gaat O2 en CO2 de plant in en uit (gaswisseling). Hier vindt ook de verdamping van water plaats.
Houtvaten
Het water komt via de houtvaten omhoog en via de vaatbundels in het blad
BINAS 91A

Slide 13 - Tekstslide

Assimilatie & Dissimilatie

Slide 14 - Tekstslide

Assimilatie
Voor assimilatie moeten abiotische factoren goed zijn (voldoende licht, water, goede temperatuur, beschikbare CO2)

De factor die de snelheid bepaalt is de beperkende factor (vaak CO2)

Slide 15 - Tekstslide

Voortgezette assimilatie
Planten bestaan niet alleen uit glucose. Glucose dat gemaakt is tijdens de fotosynthese (assimilatie) wordt door een plant omgevormd in vetten, eiwitten, vitamine en zetmeel. Dit heet voortgezette assimilatie.

Slide 16 - Tekstslide

(1) zijn in staat met fotosynthese (2) te produceren. Door (3) maakt de plant van die glucose vetzuren, eiwitten, zetmeel etc. Een deel hiervan wordt als reserve-vooraad opgeslagen in (4). 

Slide 17 - Tekstslide

Bruto en netto productie
- Alle glucose die tijdens fotosynthese wordt gemaakt: bruto productie
- Deel hiervan wordt weer gedissimileerd
- Deel wordt opgeslagen d.m.v. voortgezette assimilatie, dit is de nettoproductie 

Slide 18 - Tekstslide

Fruit en groente bestaan voor een groot gedeelte uit water.

- Als je een appel laat indrogen blijft alleen de droge stof  over. 

Drooggewicht/versgewicht
*100= percentage droge stof

Slide 19 - Tekstslide