Nectar 5.3 + 5.4 dl1 Planten

FOTOSYNTHESE
5.3 PLANTAARDIG VOEDSEL
5.4 FOTOSYNTHESE
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

FOTOSYNTHESE
5.3 PLANTAARDIG VOEDSEL
5.4 FOTOSYNTHESE

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 5.3 
Na afloop van 5.3 kun je:

- Plantaardige voedingsvezels noemen die gevormd zijn uit glucose (voortgezette assimilatie)
- Functie van houtvaten en bastvaten noemen
- Aangeven waar reservevoedsel in planten wordt opgeslagen


beschrijven dat organismen door fotosynthese autotroof zijn
het fotosyntheseproces in cellen met bladgroenkorrels beschrijven 
beperkende factoren voor fotosynthese aangeven
rol van blad met huidmondjes voor de fotosynthese en verbranding aangeven
het verschil tussen bruto primaire productie en netto primaire productie uitleggen


Slide 2 - Tekstslide

Even herhalen
Op groene bladeren vind je soms bladluizen.
De bladluizen zuigen water met suikers uit de vaatbundels.

Slide 3 - Tekstslide

Bij een plant met bladluizen is er sprake van
A
commensalisme
B
predatie
C
mutualisme
D
parasitisme

Slide 4 - Quizvraag

Nog een samenlevingsvorm
Bladluizen scheiden een suikerrijk sap uit als mieren op hun achterlijf trommelen. Mieren drinken dit sap. De mieren verplaatsen in ruil de luizen naar verse plantendelen met veel plantensap.

Slide 5 - Tekstslide

Bij bladluizen en mieren is er sprake van
A
commensalisme
B
predatie
C
mutualisme
D
parasitisme

Slide 6 - Quizvraag

Samenlevingsvorm
Om luizen biologisch te bestrijden worden lieveheersbeestjes ingezet die bladluizen eten.

Slide 7 - Tekstslide

Bij bladluizen en lieveheersbeetjes is er sprake van
A
commensalisme
B
predatie
C
mutualisme
D
parasitisme

Slide 8 - Quizvraag

Lees blz 175 + 176
Welke vaten vervoeren water en glucose (plantensap voor de bladluis?)

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Noem drie voedingsvezels die een plant uit glucose kan maken

Slide 14 - Open vraag

Hoe wordt een overschot aan glucose vaak opgeslagen bij planten?
A
als eiwitten in wortels
B
als zetmeel in wortels
C
als eiwitten en vetten in stengels
D
als zetmeel in zowel wortels als zaden

Slide 15 - Quizvraag

Leerdoelen 5.4
- Beschrijven dat organismen door fotosynthese autotroof zijn;
- Het fotosyntheseproces in cellen met bladgroenkorrels beschrijven; 
- Beperkende factoren voor fotosynthese noemen;
- Rol van blad met huidmondjes voor de fotosynthese en verbranding aangeven;
- Het verschil tussen bruto primaire productie en netto primaire productie uitleggen.


Slide 16 - Tekstslide

Fotosynthese

Slide 17 - Woordweb

Slide 18 - Tekstslide

Fotosynthese

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Hoe krijgt een blad water voor fotosynthese?
A
via de huidmondjes
B
via houtvaten
C
via de bastvaten

Slide 21 - Quizvraag

Hoe krijgt het blad koolstofdioxide voor de fotosynthese?

Slide 22 - Open vraag

Kringloop van fotosynthese en verbranding.
Sleep de begrippen naar de goede plaats.
CO2 en H2O
C6H12O6 en O2
dissimilatie
fotosynthese

Slide 23 - Sleepvraag

Herhalen 7.5 : Autotroof/ Heterotroof
Organismen die zelf glucose kunnen maken uit CO2 en H2O noemen we autotroof (= zelf voedend)

Algemener: Autotroof organisme kan uit anorganische stoffen organische stoffen maken.

Dieren kunnen dat niet. Die moeten hun glucose binnenkrijgen via voedsel. Zij zijn heterotroof (= ander voedend).

Slide 24 - Tekstslide

Definities
Organische stoffen zijn grotere koolstofketens die door organismen gemaakt worden, zoals glucose en zetmeel.

Anorganische stoffen zijn kleine moleculen zonder groot koolstofskelet. Komen ook buiten organismen voor. Bijv. CO2, H2O


Slide 25 - Tekstslide

Organisch of anorganisch?
Anorganisch

Organisch
Eiwit
Zetmeel
NaCl
Glucose
DNA
Koolstof dioxide

Slide 26 - Sleepvraag

Opdracht
Maak Leerboek 5.3 opdr. 6 t/m 9 

Slide 27 - Tekstslide

Over welke onderwerpen of begrippen heb je extra uitleg nodig?

Slide 28 - Open vraag