Financiele kengetallen

We beginnen met wat herhaling. 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Management en organisatieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

We beginnen met wat herhaling. 

Slide 1 - Tekstslide

timer
0:45
Eigen vermogen
Kort vreemd vermogen
Lang vreemd vermogen
Vaste activa
Vlottende activa

Slide 2 - Sleepvraag

Onder welke balanspost hoort de post:
vooruitbetaalde bedragen

Slide 3 - Open vraag

Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Eigen Vermogen
Lang vreemd vermogen
Voorzieningen
Kort vreemd vermogen
Goodwill
Vergunningen
Bedrijfsauto
Machines
Gebouw
Debiteuren
Voorraden
Effecten
Rekening courant krediet
Nettowinst

Slide 4 - Sleepvraag

Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Eigen Vermogen
Lang vreemd vermogen
Voorzieningen
Kort vreemd vermogen
Deelneming
Vooruit betaalde bedragen
Agio Reserve
Obligatielening
Onderhandse lening
Crediteuren
Nog te betalen btw
Kas
Octrooien

Slide 5 - Sleepvraag

Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Eigen Vermogen
Lang vreemd vermogen
Voorzieningen
Kort vreemd vermogen
Te vorderen btw
Bank (bezit)
GAK
Herwaarderingsreserve
Pensioenvoorziening
Vooruit ontvangen bedragen
Ontvangen afnemerskrediet
Inventaris
Hypothecaire lening

Slide 6 - Sleepvraag

Lesdoelen Hfst 5 
Kennis en begrip van:
de liquiditeit Slide 7 - Tekstslide

liquiditeit
Een onderneming is liquide als zij aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen.

Slide 8 - Tekstslide

Wat is een korte termijn verplichting?

Slide 9 - Tekstslide

Wat is een korte termijn verplichting?
Een schuld die binnen een jaar betaald moet zijn
bijvoorbeeld: crediteuren, belastingdienst, rc-krediet

Slide 10 - Tekstslide

Wat is GEEN korte termijn verplichting?
A
debiteuren
B
crediteuren
C
rekening-courant
D
te betalen btw

Slide 11 - Quizvraag

Hoe beoordeel je de liqiditeit?

Slide 12 - Tekstslide

Hoe beoordeel je de liqiditeit?
mbv een kengetal zoals

Slide 13 - Tekstslide

Hoe beoordeel je de liqiditeit?
mbv een kengetal zoals
current ratio
quick ratio

Slide 14 - Tekstslide

current ratio
vlottende activa + liquide middelen
---------------------------------------------
kort vreemd vermogen

Slide 15 - Tekstslide

quick ratio
vlottende activa + liquide middelen - voorraden 
------------------------------------------------------------
kort vreemd vermogen

Slide 16 - Tekstslide

quick ratio
Waarom geen voorraden in de berekening?

Slide 17 - Tekstslide

quick ratio
Waarom geen voorraden in de berekening?
actuele waarde kan afwijken, soms duurt het lang voordat een voorraad verkocht kan worden

Slide 18 - Tekstslide

current ratio
Wat zegt de uitkomst?
< 1 : niet liquide
1: vl activa + lm = kvv   precies genoeg
>1 liquide
In de praktijk is een onderneming liquide met een ratio rond de 1,5


Slide 19 - Tekstslide

quick ratio
Een onderneming is op de zeer korte termijn liquide wanneer de Quick ratio groter of gelijk is aan 1

Slide 20 - Tekstslide

Aan de slag!
Maken opgave 5.1 en 5.2 

Slide 21 - Tekstslide