Geschiedenis Parlementaire Democratie

Geschiedenis Parlementaire Democratie
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Geschiedenis Parlementaire Democratie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen deze les
1. Je kan uitleggen wat er gebeurde rondom 'het Plakkaat van Verlatinghe' en rondom de Franse Revolutie (1789).
2. Je kan 2 gevolgen noemen van de grondwetswijziging in 1848.
3. Je kan op een tijdlijn de stappen van algemeen kiesrecht aangeven.
4. Je kan de 'scheiding tussen kerk en staat' uitleggen.
5. Je kiest een werkvorm om de theorie te verwerken.

Slide 2 - Tekstslide

Plakkaat van Verlatinghe

1581- Onafhankelijk van Spanje
->Nederland wilde zijn eigen vorst kunnen kiezen.

Niet gelijk verkiezingen zoals wij die nu kennen!

Slide 3 - Tekstslide

Franse Revolutie

1789-Franse bevolking in opstand.
->tegen koning, adel en geestelijkheid
->vrijheid, gelijkheid en broederschap!

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Grondwet 1848
Onder leiding van Thorbecke worden er enkele veranderingen doorgevoerd:
-Ministeriële verantwoordelijkheid
-Censuskiesrecht 

Slide 6 - Tekstslide

Tijdlijn algemeen kiesrecht
1917
Kiesrecht voor mannen vanaf 25 jaar.
1919
Kiesrecht ook voor vrouwen vanaf 25 jaar.
1946
Algemeen kiesrecht vanaf 23 jaar.
1965
Algemeen kiesrecht voor NL'ers vanaf 21 jaar.
1972
Algemeen kiesrecht voor NL'ers vanaf 18 jaar.

Slide 7 - Tekstslide

Scheiding tussen kerk en staat
-Kerk heeft geen macht over maatschappelijke problemen.
-Staat heeft geen macht over kerkelijke zaken.
    ->Alle godsdiensten worden gelijk behandeld.


Is deze scheiding volgens jullie voldoende zichtbaar in Nederland?

Slide 8 - Tekstslide

Kies een werkvorm!
*Optie 1: Opdrachten maken
Van bladzijden 125-128 maak je opdrachten 2 (vragen 6-10), 3 en 4.

*Optie 2: Maak een samenvatting
Je maak een samenvatting van paragraaf 1, minimaal 1 kantje.

Optie 3: Maak toetsvragen
Je maakt 3 meerkeuzevragen (plus antwoordmogelijkheden) en 2 open vragen a.d.h.v. paragraaf 1. Zet de antwoorden erbij.
timer
15:00

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Bespreken werkvormen

Slide 11 - Tekstslide

LessonUp


Ga naar lessonup en voer de code en je eigen naam in!

Slide 12 - Tekstslide

Het Plakkaat van Verlatinghe was in welk jaar?
A
1580
B
1581
C
1582
D
1583

Slide 13 - Quizvraag

Er stonden 3 begrippen centraal bij de Franse Revolutie, welke hoort daar niet bij?
A
Broederschap
B
Gelijkheid
C
Gerechtigheid
D
Vrijheid

Slide 14 - Quizvraag

Wat houdt ministeriële verantwoordelijkheid in?
A
Dat de koning onschendbaar is en ministers voor het beleid zorgen
B
Dat de minister-president de leiding heeft over alle andere ministers
C
Dat er een ministerie eigen zeggenschap heeft over haar beleid
D
Dat een minister altijd verantwoording moet afleggen aan de koning

Slide 15 - Quizvraag

Welke vorm van kiesrecht werd in 1919 ingevoerd?
A
Algemeen kiesrecht vanaf 23 jaar
B
Algemeen kiesrecht ook voor vrouwen vanaf 25 jaar
C
Algemeen kiesrecht voor mannen vanaf 25 jaar
D
Algemeen kiesrecht vanaf 21 jaar

Slide 16 - Quizvraag

Scheiding tussen kerk en staat wil zeggen dat......
A
religie en politiek niks met elkaar te maken hebben
B
kerken geen mening mogen geven over maatschappelijke kwesties
C
de staat bepaalde godsdiensten mag voortrekken
D
ze geen macht op elkaar kunnen uitoefenen

Slide 17 - Quizvraag

Wat vond je ervan dat je zelf kon kiezen welke werkvorm je ging doen?
Helemaal super!
Prima voor een keertje
Liever niet
Alsjeblieft nooit meer!

Slide 18 - Poll

Wat vond je van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll