KP-2 Les 6

KP-2 Les 6: Kosten van arbeid
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
KP-2Tertiary Education

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

KP-2 Les 6: Kosten van arbeid

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning

Slide 2 - Tekstslide

Inhoud 
Hoofdstuk 3: De kosten van arbeid
3.3  Loonstelsels 
3.4 Berekening uurtarief


Slide 3 - Tekstslide

3.3 Loonstelsels 
We behandelen drie loonsystemen:

1. Tijdloon: Loon dat wordt betaald op basis van het aantal gewerkte uren.
2. Stukloon: Loonbetaling gebaseerd op het aantal geleverde prestaties/arbeid. 
3. Premieloon: combinatie van tijd- en stukloon.

Slide 4 - Tekstslide

3.3 Loonstelsels 
We behandelen drie loonsystemen:
Loonstelsel
Voordelen
Nadelen
1. Tijdloon:
Wordt betaald op basis van het aantal gewerkte uren.
1. Loon is makkelijk te berekenen.
2. Hoge kwaliteit van de geproduceerde goederen.

1. Werknemers worden niet gestimuleerd om harder te werken.

2. Moet extra controleren

2. Stukloon:
Wordt betaald door prestaties.
1. Stimuleert de werknemers om sneller te werken
2. Werknemers kan nu zelf zijn loon berekenen

1. Slechte kwaliteit
2. Werknemer die niet kan werken krijgt geen salaris.

Slide 5 - Tekstslide

3.3 Loonstelsels 
Loonstelsel
Voordelen
Nadelen
3. Premieloon:
Loon bestaande uit een basisloon met daarbovenop een premie afhankelijk van de geleverde prestaties.
1.  Voordelen van het tijdloonstelsel gecombineerd met de voordelen van het stukloonstelsel.
(hij krijgt een basisloon + premie-> als hij harder werkt).

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld 3

Slide 7 - Tekstslide

Huiswerk: §3.3  Opgaven 7 t/m 15

Slide 8 - Tekstslide

Opgave 7
De drie vormen van loonstelsels zijn:
1. Tijdloon
2. Stukloon
3. Premieloon

Slide 9 - Tekstslide

Opgave 8
a. Tijdloon is loon dat wordt betaald op basis van het aantal gewerkte uren.


Voordelen
Nadelen
-Het loon is eenvoudig te berekenen
-De werknemer is verzekerd van een vaste loon
- De kwaliteit van arbeid kan hoog zijn, omdat de werknemer zicht niet hoeft te haasten
Er is veel controle op arbeid nodig
Er is geen financiële prestatiestimulans vanwege vaste tarief per tijdseeneid

Slide 10 - Tekstslide

Opgave 9
9a. Stukloon is loon waarbij betaald wordt naar prestaties.

9b.
Voordelen
Nadelen
1. De loonkosten per product staan vast.

2. Hoe meer je presteert, hoe meer je verdient


1. Er is voor de werknemer onzekerheid over de inkomsten.

2. De kwaliteit van de geleverde arbeid komt onder druk, doordat de werknemer snel wil werken. 

Slide 11 - Tekstslide

Opgave 10 
De lopende band bepaalt het tempo van productie. Het inkomen van de werknemer wordt dan grotendeels bepaald door de lopende band.

Slide 12 - Tekstslide

Opgave 11
In het premieloonstelsels krijgt iedere werknemer een basisloon plus een premie naarmate er meer wordt gepresteerd.

Slide 13 - Tekstslide

Opgave 12
Racefiets kopen voor €600,-

Stukloon is loon waarbij betaald wordt naar prestaties.
  • Per dag ontvangt Camil: 30 kisten x €1= €30,-
  • Berekening: €600/€30 = 20 dagen

20 dagen moet Camil tomaten plukken om racefiets te kopen

Slide 14 - Tekstslide

Opgave 13
Racefiets kost €600,-
13a. Camil ontvangt per dag:
35kisten -25kisten =10 kisten extra
Extra €1+€0,50=€1,50

25 kisten x €1,-=      € 25,-
10 kisten x € 1,50=   €15,-
Totaal                            €40,-

13b. €600/€40 = 15 dagen

Slide 15 - Tekstslide

Opgave 14 (TOETS)
14a.  Bereken Nettoloon
Brutoloon.                                        €  1.910
Overhevelingstoeslag.               €    38,34+
                                                              €1.948,34
Loonheffing                                    €  579,50 -
Sociale lasten werkn. verz.       € 84,49    -                      
 Nettoloon                                        €1.284,35

Slide 16 - Tekstslide

Opgave 14 (TOETS)
14b. Charlotte ontvangt iedere maand:
€1.284,35 + €50(reiskosten) = €1.334,35

14c. De arbeidskosten zijn:
Brutoloon                                                         €1.910,-
Overhevelingstoeslag                                €    38,34
Werkgeversaandeel Sociale lasten      €   538,-
Reiskostenvergoeding                               €     50,-
Arbeidskosten                                                €2.536,34

-

Slide 17 - Tekstslide

Opgave 15
15a. Premieloonstelsel, omdat er brutoloon en brutopremies zijn uitbetaald.

15b. Arbeidskosten
Brutoloon (6x€21.500).        €129.000
Brutopremies                           €    5.750
Overhevelingstoeslag          €    2.500+
Totaal kosten van arbeid.    €137.250

Slide 18 - Tekstslide

Opgave 15
c.Loonheffing omvat de premies voor de volksverzekeringen en de loonbelasting, kortom;

Premies volksverzekering   €26.000
Loonbelasting                           €61.000+
Loonheffing                                €87.000

Slide 19 - Tekstslide

Opgave 15
d. Ja, er is sprake van een eenmanszaak. Jafi zal voor eigen inzet (hij geeft namelijk in de onderneming ook klim- en ski- instructies) een deel van de winst voor eigen inkomen rekenen, wat gewaardeerde loon wordt genoemd.

e. Door het gewaardeerd loon zal de winst, en dus het bedrijfsresultaat, lager uitkomen

Slide 20 - Tekstslide

Opgave 15
f. Kosten van hulpstoffen:
  • Klimmateriaal, ski's, skibaan, bar enz.
Kosten van belasting:
  • Onroerendezaakbelasting, accijnzen enz. 
Kosten van diensten van derden:
  • Boekhouding, reclameactiviteiten, schoonmaak en dergelijke worden mogelijk uitbesteed.
Kosten van grond:
  • Is rente bij eigen grond of pacht indien de grond wordt gehuurd. 
Kosten van arbeid:
  • Zie antwoord b.
Kosten van duurzame productiemiddelen
  • diverse apparatuur zal in gebruik zijn, de waardedaling word als kosten gezien.

Slide 21 - Tekstslide

Opgave 15
g. De onvermijdbare kosten van Pentagon worden terugverdiend door de bezoekers een prijskaartje te laten betalen voor het komen sporten in het klom - en skicentrum

Slide 22 - Tekstslide

The end!

Slide 23 - Tekstslide