cross

Evolutie kort

 Evolutie
Wat is volgens jullie evolutie?
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

 Evolutie
Wat is volgens jullie evolutie?

Slide 1 - Tekstslide

Evolutie is..
het langzame proces waarbij soorten onder invloed van natuurlijke selectie en geholpen door mutaties uit elkaar kunnen ontstaan.

Slide 2 - Tekstslide

Wanneer iets zich voortplant, geeft het een deel van zijn of haar genen door. Veranderingen in genen, zoals mutaties, kunnen leiden tot nieuwe eigenschappen.

 Kan voordeel zijn bv: als een iets andere kleur vacht een dier beter camoufleert. Zo’n verandering vergroot dan de kans op overleving en voortplanting voor dit organisme. 


Slide 3 - Tekstslide

 Andere organismen die deze eigenschap niet hebben, krijgen minder nakomelingen of leven minder lang. Dit is een vorm van natuurlijke selectie (‘survival of the fittest’)

Na een aantal generaties blijven de organismen met de meest voordelige erfelijke eigenschappen over. Zo kan een soort geleidelijk veranderen (evolueren) of kan er zelfs een heel nieuwe soort ontstaan.

Slide 4 - Tekstslide

Hier zie je enkele voorouders van de giraffen. De soortgenoten met een langere nek hadden voedsel, een grotere overlevingskans en daardoor krijgen zij 
meer nakomelingen. 
Een verklaring hoe de giraffen aan hun lange nek zouden zijn gekomen.
Evolutietheorie
Darwin

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeld van natuurlijke selectie
(survival of the fittest)
van evolutie

Slide 6 - Tekstslide

Evolutietheorie
Theorie van evolutie:
Gaat uit van het ontstaan, veranderen en verdwijnen van soorten

Niet te bewijzen, gaat in tegen andere theoriën (schepping).
Bestaan wel argumenten (achterliggende ideeën en feiten om aan te tonen)

Slide 7 - Tekstslide

Fossielen
  • Fossielen zijn versteende overblijfselen van organismen of afdrukken van organismen in gesteente.
  • Door de fossielen die gevonden zijn, blijkt dat in miljoenen jaren (evolutie) soorten zijn ontstaan, veranderd en/of verdwenen zijn.

  • De fossielen zijn een argument voor de evolutietheorie, ze laten zien dat de evolutietheorie waar kan zijn.
Levende fossiel
'Levende fossielen'  zijn dieren die al heel vroeger leefden en nu nog steeds (Bijv. de Naulitus, een zeedier).

Slide 8 - Tekstslide

Darwin.
Geboren: 12 februari 1809. 

De reis van de Beagle duurde uiteindelijk bijna vijf jaar, van 1831-1836

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Darwin vinken: Hetzelfde soort ... allemaal andere..................... 

Slide 11 - Tekstslide