A Over oude en nieuwe dingen

A Over oude en nieuwe dingen
Hb p. 9 - 15
Cursus p. 5 - 17
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 200 min

Onderdelen in deze les

A Over oude en nieuwe dingen
Hb p. 9 - 15
Cursus p. 5 - 17

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je nog over historische vragen?

Slide 2 - Open vraag

Wat weet je nog over het historisch referentiekader?

Slide 3 - Open vraag

1. Vragen stellen over het heden en verleden
 1. Vragen over het verleden
 2. Vragen over de relatie tussen het heden en het verleden
 3. Vragen over hoe we tot kennis van het verleden komen
 4. Vragen over het beeld dat we over iets of iemand in het verleden schetsen

Slide 4 - Tekstslide

2. Situeren in het historisch referentiekader
Tijdrekening
Christelijke tijdrekenig
Islamitische tijdrekening
Joodse tijdrekening
Start volgens christelijke tijdrekening
1 na Christus 
622 na Christus
3761 voor Christus
Gebeurtenis
Geboorte van Christus
Vlucht van profeet Mohammed van Mekka naar Medina
De schepping van de wereld
Jaartallen vergelijken
2023

Slide 5 - Tekstslide

2. Situeren in het historisch referentiekader
 • Tijdsaanduiding: voor Christus (v.C.) - na Christus  
 • Decennium
 • Eeuw
 • Milennium
 • Plaatsen alles chronologisch
 • Verdelen tijd in 7 tijdvakken

Slide 6 - Tekstslide

Tijden
Begindatum
Einddatum
Scharniermoment
Prehistorie
...
3500 v.C.
Start van het schrift
Oude nabije oosten
3500 v.C
800 v.C.
Stichting van Rome
Klassieke Oudheid
800 v.C.
Val West-Romeinse Rijk
500
middeleeuwen
1450
Val van Oost-Romeinse Rijk
Ontdekking van Amerika
Einde 100-jarige oorlog
VroegModerne tijd
1450
1750
Franse Revolutie
Moderne tijd
1750
1945
Einde WOII
Hedendaagse tijd
1945
...
500

Slide 7 - Sleepvraag

2. Situeren in het historische referentie kader
 • Gebeurtenissen vinden plaats op een bepaalde plaats of ruimten  

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeld van een continent/werelddeel

Slide 9 - Open vraag

Voorbeeld van een gebied

Slide 10 - Open vraag

Voorbeeld van een land

Slide 11 - Open vraag

Voorbeeld van een streek

Slide 12 - Open vraag

Voorbeeld van een stad of gemeente

Slide 13 - Open vraag

2. Situeren in het historisch referentiekader
 • Indeling in soort ruimte:
 • Continentale/maritieme ruimte
 • Open/gesloten ruimte
 • Stedelijke/rurale ruimte

Slide 14 - Tekstslide

Welke 4 domeinen ken je?

Slide 15 - Woordweb

2. Situeren in het historisch referentiekader
 • Cultureel
 • Sociaal
 • Economisch
 •  Politiek

Slide 16 - Tekstslide

3. Bronnen kritisch bestuderen en gebruiken
 • Bron geeft informatie over het verleden
 • Verschil tussen prehistorie en geschiedenis

Slide 17 - Tekstslide

Bronnen
Ouderdom
Uit de tijd zelf
Op een ander moment gemaakt
Archeologisch onderzoek
Historische bron
Archeologische vondst
Resultaat van wetenschappelijk onderzoek
Soort bron
Boeken, teksten,...
Mondeling of materieel
Secundaire bron
Primaire bron
Historisch werk
Geschreven bron
Ongeschreven bron

Slide 18 - Sleepvraag

3. Bronnen kritisch bestuderen en gebruiken
 • Een bron geeft een antwoord op een historische vraag die we stellen.
 • Historische bronnen zien we zelden in hun originele vorm:
- Ze worden vertaald;
- Worden herwerkt naar hedendaags Nederlands;
- Zijn ingekort;
- Zijn leesbaarder gemaakt;
- …

Slide 19 - Tekstslide

3. Bronnen kritisch bestuderen en gebruiken
Hulpvragen om een historische vraag te beantwoorden:
 1. Is de bron bruikbaar om de historische vraag te beantwoorden?
 2. Is de bron betrouwbaar om de historische vraag te beantwoorden?
 3. Standplaatsgebondenheid:
a. Door wat of wie kan de maker beïnvloed worden?
b. Voor wie of wat is de bron bedoeld?
c. Heeft de bron een bepaald effect gehad? Was dat bedoeld of onbedoeld?
d. Is de bron bewerkt? Door wie? Waarom?
e. Zitten er veralgemeningen of vooroordelen in de bron?
   4. Is de bron representatief voor haar tijd, omgeving, samenleving,… of wijkt ze ervan af?

Slide 20 - Tekstslide

De titel
De schaal
De legende

Slide 21 - Sleepvraag

4. Een historisch beeld over het verleden maken
 • Historisch beeld
 • Verschillende historische beelden of het historisch beeld kan veranderen door:
- Bronnen die elkaar tegenspreken;
- Bronnen die anders geïnterpreteerd worden;
- Bronnen die zeldzaam zijn;
- …


Slide 22 - Tekstslide

5. Nadenken over het verband tussen heden, verleden en de toekomst
Problemen om historisch beeld te vormen:
- Weinig bronnen aanwezig
Vragen die we stellen zijn standplaatsgebonden:
- Afhankelijk van afkomst;
- Afhankelijk van studies;
- Afhankelijk van interesses;
- …

Slide 23 - Tekstslide

In hoeveel tijdvakken delen we de tijd in?
A
6
B
8
C
7
D
5

Slide 24 - Quizvraag

Een bron die uit de tijd zelf stamt is een...
A
niet-geschreven
B
secundaire
C
visuele
D
primaire bron

Slide 25 - Quizvraag

In welke eeuw eindigt de vroegmoderne tijd?
A
16de eeuw
B
17de eeuw
C
18de eeuw
D
19de eeuw

Slide 26 - Quizvraag

In welk domein valt de Egyptische godsdienst?

A
Economische domein
B
Sociale domein
C
Culturele domein
D
Politieke domein

Slide 27 - Quizvraag

Tot welk domein behoort dit nieuwsbericht?
A
politiek
B
sociaal
C
economisch
D
cultureel

Slide 28 - Quizvraag

Tot welk domein behoort dit nieuwsbericht?
A
politiek
B
sociaal
C
economisch
D
cultureel

Slide 29 - Quizvraag

Het domein van hoe mensen samenleven is
A
Economisch
B
Politiek
C
Sociaal
D
Cultureel

Slide 30 - Quizvraag

Over welk maatschappelijk domein gaat deze krantenkop?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 31 - Quizvraag

Wat hoort NIET tot het politieke domein?
A
Koningen
B
Oorlog
C
Racisme
D
Verkiezingen

Slide 32 - Quizvraag

Binnen welk domein ontstond het schrift in Mesopotamië?
A
politiek
B
sociaal
C
economisch
D
cultureel

Slide 33 - Quizvraag

De kunst behoort tot het ____________ domein.
A
economische
B
culturele
C
politieke
D
sociale

Slide 34 - Quizvraag