§3.1: de overheid of mensen zelf? (2024)

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maatschappijleer
Nederlands
Kunst beeldend
Geschiedenis

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

spieghel historiael
van Maerlant baseerde zijn geschiedverhaal op de alg encyclopedie van de 13e eeuwse domincaan Vincent van Beauvais maar hij vertaalde vooral de delen over de wereldse geschiedenis en schreef zijn verhaal voor leken.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbinding
tussen literatuur en onze dagelijkse werkelijkheid
tussen verschillende
vakken
tussen verschillende personen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

wij zijn niet onaangepast, wij hebben ons aangepast aan pech (p.172)
Wat heb je al gelezen van Klifi? (onderwerpen)

Slide 7 - Woordweb

Klimaat, polarisatie, vluchtelingen, invloed (massa)media, censuur media, rechtsstaat, verzet, onrecht, niet gehoord worden, fake news
Welke van deze onderwerpen herken je in de Nederlandse samenleving?

Slide 8 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Verzorgingsstaat?
Zorgt de overheid goed voor iedereen?
definitie verzorgingsstaat
Een staat waarin de overheid zich garant stelt voor alle materiële en niet-materiële voorzieningen

Slide 9 - Tekstslide

Aanmeldcentrum/ opvang asielzoekers
Klimaatprotest A12
Armoede
Toeslagenaffaire
Overheid
Financiering: door belastingen en premies
Alles vastleggen in wetten: wie heeft wel en wie niet rechten

Voordeel: gelijkheid
Nadeel: geen keuzevrijheid

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Markt

zorg op basis van vrijheid en wederkerigheid. Contract afsluiten

Voordeel: keuzevrijheid
Nadeel: niet iedereen kan het betalen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Particulier initiatief

Zorgen voor elkaar omdat het zo hoort.

Voordeel: sociale cohesie versterkt + geen kosten
Nadeel: niet iedereen heeft sociaal netwerk
nabuurschap
... waarin in een andere tijd het nabuurschap hoog in het vaandel stond, toen buren nog vrienden waren, deuren openstonden... (p.178)
...tegels in de voortuinen. Op slot de deuren. Niemand voor het raam...

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overheid
Particulier initiatief
Markt

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tot welk onderdeel van de welfare triangle zou een persoon als Jákob zou zich het meest aangetrokken voelen, volgens jou en waarom?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

3 belangrijke stromingen
sociaal democratie
komt op voor de zwakkeren van de samenleving.
Zij vinden dat de overheid een belangrijke rol heeft in het verstrekken van zorg en de SP is zelfs tegen de marktwerking in de zorg.
partijen: SP, PvdA
liberalisme
willen dat de overheid zich zo min mogelijk met de burgers bemoeit. Zij gaan uit van individuele vrijheid. Daarom zijn zij voorstander van de marktwerking in de zorg. Iedereen kan dan kiezen welke zorg die wil. VVD, (D66)
christendemocratie
Zij gaan uit van het geloof. Naastenliefde vinden zij erg belangrijk. Mensen moeten voor elkaar zorgen. Zij vinden daarom het particulier initiatief belangrijk.
CDA, CU, SGP, NSC

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Links                         midden                            rechts

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

OPDRACHT:
timer
10:00
stap 1
iedere tafel krijgt een politieke partij aangewezen en zoekt voor die partij uit wat de standpunten zijn t.a.v. het onderwerp zorg.
Let op: er zijn allerlei punten die onder zorg vallen.
10 minuten voor stap 1 en 2 samen
stap 2
bereid een pitch voor van 1 minuut waarin 1 individu van je groep de 2 belangrijkste onderwerpen uit het thema zorg passievol aan de klas verkoopt.
stap 3
als je geen pitchgever bent ga je wanneer de standpunten uit de pitch je aanspreken bij de pitcher staan. Hoor je gedurende de pitches een nog beter verhaal, dan mag je van plaats wisselen

Slide 17 - Tekstslide

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/verkiezingen-2023-standpunten-zorg-per-partij/
Welke politieke stroming past bij OVERHEID als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke politieke stroming past bij MARKT als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke politieke stroming past bij PARTICULIER INITIATIEF als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Betreft verzorging van ouderen. Wat is volgens jou de beste oplossing in de welfare triangle? Licht je antwoord toe

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies