Formatief evalueren


Formatief Evalueren.

Welkom!
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
Leren-lerenMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1-4

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


Formatief Evalueren.

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel 
Ik ben me bewust(er) 
van de mogelijkheden 
die formatief evalueren biedt.

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
formatief evalueren?

Slide 3 - Woordweb

Wat vind jij het belangrijkst?
A
goede / betere leerprestaties
B
hoge(re) intrinsieke motivatie
C
leerling (meer) eigenaar van leerproces
D
behaalde leerdoelen i.p.v. (on)voldoendes

Slide 4 - Quizvraag

Wat is formatief evalueren?
Definitie: 

Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Slide 5 - Tekstslide

Enkele voorbeelden
 • Leerlingen zelf succescriteria laten opstellen.
 • Korte vragen via Mentimeter / Goformative / Lessonup /Padlet/  etc.
 • Exitticket aan het einde van de les.
Kortom, het vraagt dus iets van jou als docent op het gebied van didactisch handelen. Je neemt voortdurend beslissingen wat de volgende stap is voor het individu (en de groep).Slide 6 - Tekstslide

Wat is summatief?
Een summatieve toets is een proeve van bekwaamheid en sluit als het ware iets af.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Een aantal misverstanden:
“Deze toets is formatief, dus je krijgt geen cijfer.”

"Deze toets is formatief want heeft de weging 0 in Magister".

"Deze toets telt niet mee, het is dus een formatieve toets.”

“Je cijfer is het gemiddelde van de drie formatieve toetsen.”


Slide 9 - Tekstslide

Formatief:
-je gebruikt de informatie voor de vervolgstap.
-een cijfer geven (weging 0) kan zeker (summatief) maar het gaat erom wat de stap is na het geven van het cijfer, dan is het pas formatief.
-de leerling weet wat hij/zij moet doen. Belangrijk is ook dat het verwerken van de feedback (lln) langer duurt dan het geven ervan (docent). 

Slide 10 - Tekstslide

In grote lijnen
Als docent ben je dus voortdurend tijdens de les aan het "toetsen". Niet voor een cijfer maar om te kijken of er voldoende informatie is om de volgende beslissing/ stap te kunnen nemen.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Waarom gebruik je formatieve evaluatie?
 •Als je iedere leerling wilt laten zien dat hij kan groeien,
• Als je het belangrijk vindt dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces,
• Als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op ‘het juiste antwoord geven’,

dan is formatieve evaluatie de juiste benadering!

Slide 19 - Tekstslide

Waar gaat het over?
 • Focus op groei en ontwikkeling 
 • Zinvol inzetten van verschillende vormen van toetsing
 • Meerdere formatieve toetsmomenten tijdens het leerproces
 • Geven en krijgen van feedback

Slide 20 - Tekstslide

Welke stappen zijn er nodig?
 • Leerlingen weten wat het leerdoel is.
 • Leerlingen weten waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel (wat kan/ken ik al en wat nog niet?).
 • Leerlingen weten welke stappen ze kunnen zetten om het leerdoel te bereiken.


Slide 21 - Tekstslide

Voor jou als leraar betekent dit: 
• Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en dat breng je helder over.
• Je peilt voortdurend wat je leerlingen al weten en begrijpen.
• Je gebruikt die feiten om je leerlingen verder te helpen in hun leerproces.

Slide 22 - Tekstslide

Belangrijk bij het geven van feedback:
 • De leerling moet iets met de feedback doen (alleen een cijfer of compliment geven werkt dus niet: het leren stopt dan). 
 • Docent moet minder tijd kwijt zijn aan het geven van feedback dan de leerling kwijt is met het verwerken ervan.
 • Geen totaaloplossing bieden, geef de leerling een duwtje in de goede richting.


Slide 23 - Tekstslide

Ervaringen:
 • Les geven is niet meer een voorbereiding op de toets.
 • Toets is een middel, een doel.
 • Niet één reproductiemoment.
 • Je kunt het, je kunt het bijna, je hebt nog oefening nodig
 • i.p.v. het verschil tussen 5,4 en 5,6.
 • Leerproces is belangrijk

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Welk leerdoel heeft jouw eerstvolgende les?

Slide 27 - Open vraag

Wat heb je nodig in je les?
Diverse manieren:  Vragen, (activerende) opdrachten, feedback (van de leraar maar ook van klasgenoten) en zelf-evaluatie door leerlingen. 

Er zijn meerdere (digitale) tools en kant en klare werkvormen beschikbaar die je kan toepassen.

Slide 28 - Tekstslide

Mogelijkheden
lessonup.io
mentimeter
goformative
itslearning
learnbeat
en ...

Slide 29 - Tekstslide

Lesson up kort wat nader bekeken
- Gratis account mogelijk
- Zelf lessen maken, maar ook een zoekfunctie voor bestaande lessen
- Bestaande lessen zijn te bewerken
- Eenvoudig in gebruik

Slide 30 - Tekstslide

We creëren een gezamenlijke taal 

Doel: 

In groepsverband zoeken naar een gezamenlijke taal voor formatief evalueren. 

Slide 31 - Tekstslide

Hoe?
 • In het kaartspel dat je ontvangt zitten allerlei uitspraken over formatief evalueren.
 • Je vormt een groepje van 4 of 5 personen
 • Er wordt een tijdbewaker bepaald
 • Ieder groepslid bekijkt alle kaartjes en selecteert de vijf kaartjes die voor hem/haar de kern van formatief evalueren weergeven (10 minuten)

Slide 32 - Tekstslide

Hoe?
 • Ieder groepslid pitcht in maximaal 2 minuten zijn / haar keuze voor de set kaartjes in het groepje (10 minuten)
 • Je komt gezamenlijk tot een gedeelde set van 5 kaartjes met onderbouwing waarom dit voor jullie als groepje de kern van formatief evalueren is. Schrijf de onderbouwing op. (15 minuten)
 • Leg de 5 gezamenlijke kaartjes met onderbouwing op tafel.
 • Maak een foto van jullie kaartjes met de onderbouwing.
stopwatch
00:00

Slide 33 - Tekstslide

Stof tot nadenken
Voor nu...

 • Alleen cijfers?
 • Leerdoelen formatief evalueren naast cijfers?
 • Alleen formatief evalueren?
 • Eerst formatieve vaardigheden ontwikkelen dan pas sleutelen aan het toetsprogramma?

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide

Varianten
 • In variant A wordt de informatie die voortkomt uit het formatief handelen gebruikt om tot een summatieve beoordeling te komen.
Voorbeeld:
Het rapportcijfer wordt ook gebaseerd op gesprekken en informatie tijdens de gesprekken in de klas.

Slide 36 - Tekstslide

Varianten
 • In variant B wordt de informatie die voortkomt uit summatieve toetsing gebruikt op een formatieve manier.
Voorbeeld:
Na de beoordeling van een verslag worden veel voorkomende fouten verzameld en nieuwe leeractiviteiten ingezet voor een beter begrip.

Slide 37 - Tekstslide

Varianten
 • In variant C is er sprake van een uitgebreide en langdurige evaluatie-activiteit waarin fases of componenten van formatief handelen zitten, en waarin fases of componenten van summatieve beoordeling zitten. 
Voorbeeld:
Een leerling werkt een jaar lang aan een schrijf-portfolio. Gedurende dat jaar is er feedback op de tussenstappen

Slide 38 - Tekstslide

Evalueren
Wat ging goed?Wat kon beter?

Slide 39 - Tekstslide

Waar denk je nu aan bij
formatief evalueren?

Slide 40 - Woordweb

Is het doel om je bewuster te maken van de mogelijkheden van formatief evalueren behaald? Waarom wel/niet?

Slide 41 - Open vraag

Welke tips en tricks kun je mij geven ter verbetering van deze workshop?

Slide 42 - Open vraagBedankt en veel formatief leerplezier!

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Tekstslide