Les 3 dementie omgangsvormen

VVT 
les 3
fasen dementie
omgangsvormen
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
vvtMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

VVT 
les 3
fasen dementie
omgangsvormen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Serie Maud en Babs

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke vormen zagen we:
Agnosie
apraxie 
Afasie 
persevereren
Confabuleren
verzamelzucht
achterdocht
decorumverlies
Affectlabiliteit

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zie blz. 102
cognitieve beperkingen

En blz. 119 niet cognitieve stoornissen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ziekteverloop en symptomen
1. Bedreigde ik -beginnende dementie
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik - ernstige dementei
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 

Slide 6 - Tekstslide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Teun Toebes
Een dag die veelal in het teken staat van de verschrikkelijke gevolgen van een leven met #dementie. Maar waarom?

 

Waarom kunnen wij deze dag niet omdopen tot een dag waarop wij alles in het teken zetten om de levenskwaliteit van hen die hiermee moeten leven te gaan verbeteren? 💚


Maak van Wereld Alzheimer Dag  (21- sept) een dag voor de mens met dementie en niet voor de patiënt, want daar zijn er al genoeg van in de rest van het jaar. Eens?


👉 Maak het een dag die het vieren waard is!

#HumanForever #WAD2021 #dementia

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Behandeling en omgang

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Need-Drivenmodel (hfst 10):

Slide 11 - Open vraag

Het Need Driven Dementia Compromised Behavior Model (Kolanowski & Whall, 2000) beschouwt het probleemgedrag als uitingsvorm van een achterliggende (onvervulde) behoefte van de dementerende oudere.
Zorgvisie Kitwood

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persoonsgerichte zorg
- integrale benadering
- aansluiten op behoeftes
- menselijke benadering

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is belevingsgerichte zorg?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Persoonsgerichte zorg
- integrale benadering= beleving
- aansluiten op behoeftes = beleving
- menselijke benadering= beleving

onderdeel is dus belevingsgerichte zorg


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodes die belevingsgerichte zorg stimuleren zijn:
  1. Reminiscentie
  2. Realiteit oriënterende benadering R.O.B.
  3. Validation
  4. zintuigelijke beleving

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Einde les
- noteer de belangrijke begrippen
- bestudeer de benaderingswijzen en fasen voor de toets

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies