Ontdek de toegevoegde waarde van producten en diensten

Ontdek de toegevoegde waarde van producten en diensten
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontdek de toegevoegde waarde van producten en diensten

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
Aan het einde van deze les kun je het begrip toegevoegde waarde uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het doel van de les en leg uit wat de leerlingen aan het einde van de les zullen kunnen begrijpen.
Wat weet jij al over toegevoegde waarde?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is toegevoegde waarde?
Toegevoegde waarde is het verschil tussen de prijs van een product of dienst en de kosten om het te produceren.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat toegevoegde waarde is en biedt een eenvoudig voorbeeld.
Hoe kan toegevoegde waarde worden berekend?
Toegevoegde waarde kan worden berekend door de verkoopprijs van een product of dienst te verminderen met de kosten van de grondstoffen en de productie.

Slide 5 - Tekstslide

Laat zien hoe toegevoegde waarde kan worden berekend en biedt een voorbeeld.
Waarom is toegevoegde waarde belangrijk?
Toegevoegde waarde wordt gebruikt om de efficiëntie van een bedrijf te meten en om te bepalen of een product of dienst de juiste prijs heeft.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit waarom toegevoegde waarde belangrijk is voor bedrijven en klanten.
Voorbeelden van toegevoegde waarde
Voorbeelden van toegevoegde waarde zijn: betere kwaliteit, snellere levering, uitstekende klantenservice en unieke functies.

Slide 7 - Tekstslide

Geef voorbeelden van hoe bedrijven toegevoegde waarde kunnen bieden aan hun klanten.
Hoe kan je toegevoegde waarde creëren?
Bedrijven kunnen toegevoegde waarde creëren door hun producten of diensten te verbeteren, hun klantenservice te verbeteren of unieke functies toe te voegen.

Slide 8 - Tekstslide

Biedt een interactieve activiteit waarbij leerlingen in groepen brainstormen over hoe een bedrijf toegevoegde waarde kan creëren.
Voor- en nadelen van toegevoegde waarde
Voordelen van toegevoegde waarde zijn: een hogere winst, loyalere klanten en een concurrentievoordeel. Nadelen zijn: hogere kosten en prijzen voor klanten.

Slide 9 - Tekstslide

Beschrijf de voor- en nadelen van het aanbieden van toegevoegde waarde en bespreek hoe deze kunnen worden beheerd.
Samenvatting
Toegevoegde waarde is het verschil tussen de prijs van een product of dienst en de kosten om het te produceren. Bedrijven kunnen toegevoegde waarde creëren door het verbeteren van hun producten of diensten, klantenservice of het toevoegen van unieke functies.

Slide 10 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en controleer of de leerlingen het doel van de les hebben bereikt.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.